Vissza az Útra

2013.11.03 17:05
Isten kiárasztotta a Fiút, ketten együtt pedig a Szent Szellemet/Lelket. Ez önmagában, önmagából való.
 
 
E kettőnek pedig minden joga megvolt a Teremtésre.
 
Teremtettek is....sok sok szellemit...ezek aztán az égi birodalomban rengeteg tanulás után /úgy képzeld el, mint a kisgyermeket, aki megszületik és végigjárja az élet iskoláját/ ha elértek egy bizonyos szintre, szintén képesek voltak önmaguk is a teremtésre.
 
Ne feledd: amint fenn, úgy lenn.
 
Volt egy nagyon kiváló tanuló-Lucifer, aki a többieknél gyorsabban haladt, és magasabb szintre jutott.Majdnem a legmagasabbra.
 
Egyszer csak elkezdett elégedetlenkedni,úgy érezte, hogy ő már eljutott az Atya szintjére, azaz egyenlő vele, tehát  a teremtésig vezető utat gyorsabban is végig lehet járni./ a tinédzserkor, a tudás adott, de a megfontoltság, bölcsesség, tapasztalat még nincs./
 
Azt gondolta tehát, hogy mindent tud, és ezt hangoztatta is.
 
Eltöltötte a gőg, a szellemi gőg.
 
 Ezáltal összezavarta a lelkeket, mert valóban tudott már többet, mint a vele együtt indulók - be is mutatta.
 
 A szellemiek egy része meg megingott, és mellé állt./itt pl gondolj arra, hogy egy nagyon okos, intelligens gyermek, aki kiemelkedik a társai közül, ráveszi őket arra, hogy gyorsabban, kevesebb erőfeszítés nélkül is elérhetik ugyanazt, amit atyjuk/tanítójuk már tud-ha követik az ő utasításait./
 
Az Atya ellen fordultak-ez volt az ősbűn.
 
De, nehogy azt gondold, hogy ez Isten tervében nem volt benne - dehogynem!
 
Azért engedte meg, hogy Lucifer akkor, azon a tudásfokon ellene szegüljön, mert ha ezt a későbbi,fejlettebb fokozat elérése idején teszi, akkor az sokkal, de sokkal nagyobb káoszt okozott volna, mint így!
 
/Megint a gyermek példa: nem mindegy, hogy milyen korban hagyod, hogy kipróbálja a tudását: gyermekkorban vagy kamaszkorban-netán már a felnőtt korban. A következmények egyre súlyosabbak lesznek./
 
Az Atya lezárta a szellemi világgal a további közvetlen  kapcsolatot/megakadályozandó a további és még nagyobb bűnt/, azaz, vesztegzár alá helyezte ezeket a megtévedteket, nem táplálkozhattak tovább az eredeti erővel/energiával, ami mindent és mindenkit fenn-és megtart.
 
Tehát, Lucifer és a sok, őt követő szellemi teremtmény egyre lentebb süllyedt, mert ugye nem volt rálátásuk már a valódi igazságra.
 
Látta ezt az Atya, és azt is, hogy egy idő után azért sokakban támadt kétség amiatt, hogy ez nem az igaz út.
De, mivel annyira eltávolodtak már, nem tudták mi a visszafelé vezető út.
 Fátyol ereszkedett a szemük elé, amin nem láthattak át-de, Lucifer bizony igen.Okos volt, nagyon okos.
 
De, azt érezték, hogy kell legyen visszaút még ekkor is.
 
 
Az Atya megkegyelmezett s  kiárasztotta rájuk az Igazság Szellemét-de, csak éppen annyit, amivel, ha akarják, megtalálják a visszautat.
 
Ez a szellemi szikra mindenkiben.
 
 Az Atya mindentudásának egy parányi darabkája.
 
 Ezt csak ő adományozhatja, még a Fiú sem adhatja. Ezt az egyet az Isten megtartotta magának.
 
 /Ma már tudható, hogy ott lapul a tobozmirigy kellős közepén s az úgynevezett harmadik szemmel való látás innen ered. Ez  az egyetlen kapcsolat a szellemivel.
 
A piciny gyermek, ha megfigyeled, beszélget az angyalokkal és látja is őket, de nem csak  őket, hanem más szellemieket is. Van, akinek ez teljesen nyitott is marad egész életén át, magyarán a tudást, ha akarja -ott van benne-  elő is tudja varázsolni mindenféle nehézség nélkül./
 
Igen ám, de Lucifer tovább dolgozott, mégpedig azért, hogy megtartsa magának ezeket a szellemieket, mert szüksége volt rájuk./milyen kapitány az, akinek nincs katonája?/
 
Volt még egy probléma, nem volt utánpótlás az igaz energiából, hiszen a lezárással ez is gyérült, de annyira elég volt, hogy a teremtésben megmaradjanak.
 
De, ha csak éppen a létfenntartáshoz volt meg , akkor honnan vegye  ő maga is  azt, ami nála is fogyatkozott-igaz, kisebb mértékben, mint a többieknél?
 
Onnan, hogy a szellemi az egész, egy, de ezen belül az egyik része a kapó, a másik az adó. Igy marad egységen belül az energia. Amit önmaga használ fel.Először csak magának, később, ahogy fejlődik már mások javára fordíthatja bizonyos részét.
 
De ,Lucifer kitalálta, hogy elveszi tőlük ezt az isteni energiát önmagának, így elhitette velük, hogy jobb, ha nem egységben maradnak, hanem ők is "teremtenek", ehhez viszont ketté kell váljanak.
 
Igy is lett.
 
A kettévált szellemi /dualitás/pedig nem tudott egymás nélkül létezni....elkezdték keresni egymást, s mivel Lucifer ezt is összezavarta/ nem lett volna jó, ha meg is találják egymást, mert akkor ő nem tudta volna elszipkázni az erőt tőlük, hiszen azért vette őket rá a szétválásra/, igy nem találták meg a másik felüket. de, a "teremtéshez" szükségük volt egymásra...ezért, egyesültek a nem saját felükkel...ami sok problémát generált...tudjuk ma is.
 
Ma is a másik felünket keressük a párkapcsolatainkban...egy a baj, hogy ez a legtritkább esetben sikerül, mert általában nem egy időben vagyunk a földi létben.
 
Miután ez így jól összekeveredett, az Atya látta, hogy nagy a zűr, önmaguk már nagyon elvesztek, valami segítség kell megint.
 
Igy hát megalkotta a világokat, azért, hogy[b] lehetősége legyen a visszaútra minden összezavart szelleminek.[/b]
 
Sok világ van, anyagi is.
 
Ekkor kezdődött meg az anyagiba öltözés...bizony, nem másoknak, mint a bukott szellemieknek!
 

Minél keményebb, sűrűbb az anyag, annál konokabb, makacsabb az a szellemi, aki abban rejlik.

 
De, lehetőség mindegyiknek a kiszabadulásra és a visszaútra.
 
Rengeteg idő telt el, mire az ember, aki végigtapasztalt minden anyagi formációt, végre emberként, mégpedig tudatos emberként
 
megteremtődött...de, a vesztegzár miatt, csak nagyon parányi szellemi információja volt.
 
 
No, ekkor jött az első Ádám és Éva, aki anyagiba öltözött, de szelleme is megtartott volt.
 
Ők azt vállalták, hogy az emberben felnyitják azt a szellemi szikrát, amivel az igazságot megláthatják.
 
Igen, de Lucifer ezt nem hagyhatta, mert látta, hogy sokan hajlanak erre.
 
 
Addig-addig, míg megkörnyékezte a szellemi pár gyengébb láncszemét-hiszen Ádám és Éva is ketté kellett 
 
váljon, de ők mégis egyek voltak, mert tudták, hogy ki a másik felük!-aki bizony elbukott, és elhitte Lucifernek megint,
 
hogy gyorsabban tudnak haladni, ha rá hallgat:
 
Ekkor történt a második bűnbeesés.
 
Az Atya látta, mi történt, és azért nem vonta meg teljesen a lehetőséget, de megnehezítette a visszatérés útját.
 
 Azaz, halandóvá tette az utódokat.
 
Az öröklétből a visszaút csak a halál megtapasztalásán keresztül vezet vissza az öröklétbe.
 
"Aki viszont értem feladja önmagát, az fogja igazán megtalálni az életét."
 
 
No, teltek az évezredek, a szellemi tudás egyre mélyebb sötétségbe süllyedt....mígnem az
 
Atya újból megszánta a szellemieket,
 
és elküldte megint a szellemi megvilágosodás lehetőségét...Krisztusban.
 
Akkora volt a káosz a lelkekben, hogy csak úgy tudta már megmutatni nekik a fényt,
 
ha önmaga transzformálódik le közénk hús-vér formában.
 
 
Hogy megmutassa, mit kell tennünk. Meg is mutatta az életével, aminek minden pillanata tanítás. 
 
De, persze akkor ezt nem értették,/ ma is csak kevesen/ mert nem volt nyitott senki számára a szellemi csatorna.
 
Azt vállalta, hogy, mint ember, éli az életét, tanít, nevel, információt ad át, ami rég nem volt már meg...és meghal.
 
 
Mint az ember.
 
 Azt is elmondta, hogy ez a halál csak a testté, nem a szellemé, nem a vég jön el, épp ellenkezőleg, az eldobott,
 
feladott életbe lehet visszatérni...ha! megértik mindezt az emberek.
 
No, de nem értették!
 
Pedig, csak el kellett volna hinni,  hogy ez megtörténhet, mert ez az igazság.
 
Hit által...minden lehet! 
 
Viszont, ezt a csatornát meg elérhetővé kellett újból tenni mindenki számára....ezért, amikor visszatért Krisztus az Atyához,
 
akkor az Atya elküldte a Szent Szellemét minden emberbe...abba a szikrába, amit anno adott,
 
 hogy ott lapuljon, ha valaki ki akarja nyitni, akkor már megteheti s áramlik is belőle az igazság -a tudatba, ami felfogja.
 
Nem csak a zsidóknak, hanem mindenkinek!
 
Akiben a hajlandóság megvan szabad akaratából, hogy rálásson végre az igazságra,
 
s ezt kitartóan akarja is, annak bizony megnyílik ez a tudás.
 
Igaz, hogy az Atya keresett és keres ma is  elébb bennünket, nem is egyszer,
 
mindig megbocsátva az elfordulásunkat, a bűneinket, az ellenszegüléseinket, de nekünk magunknak is akarni kell!
 
 
Amikor el kezdünk kérdéseket feltenni a teremtésről, az élet értelméről, annak céljáról,amikor  elégedetlenek
 
 vagyunk azzal, amit ma látunk ezzel kapcsolatosan, nem értjük az összefüggéseket, nem fogadjuk el 
 
maradéktalanul a mások magyarázatait, nem bólogatunk ezeréves leírt vagy hagyományozott "tanításokra", 
 
amikor hiányérzetünk van s tudjuk, érezzük, hogy ez nem így van s  nem így volt, ahogy kötelezően sok mindent 
 
belénk plántáltak, és merünk a mai," tudományosan megalapozott és elfogadott" tézisekkel is szembe menni,
 
 merünk megkülönböztetni, és merünk kiállni is ezekért a másságainkért---
 
akkor már jó úton vagyunk az igazság felé.
 
 
 
Minél előbb megérted ezt és elfogadod, annál könnyebb lesz a földi rövid tartózkodásod, s annál kevesebb 
 
szenvedést fogsz okozni magadnak.
 
Nincs büntető, haragvó, áldozatot akaró, rettenetes, félelmetes Isten. Sosem volt.
 
A büntetést magadnak szabod ki...de, fel is oldhatod.
 
Isten semmi mást nem akar, mint hogy rátalálj ismét, mint a tékozló gyermek atyjára.
 
Segít, hogy ez mielőbb meglegyen, úgy segít, hogy ha már nagyon letértél a lehetőségként választott földi utadról,
 
aminek célja az Istenhez  visszatalálás-Krisztuson keresztül-, akkor legfeljebb figyelmeztet.
 
 Atyaian, segítő szándékkal, mint mindig.
 
Mivel?
 
 No, hát hiába mondja, hogy ejnye!-pedig, mondja: egy - egy  kisebb fájdalomban, apróbb betegségben, 
 
 balesetben ez az ejnye van ott --  nem figyelünk rá, vagy ha igen, akkor a baj elmúltával semmin nem 
 
változtatunk......kell egy komolyabb dolog...egy baleset, vagy betegség, vagy valakinek/valaminek,- ami fontos- 
 
 az elvesztése...általában súlyos nehézség.
 

Botor ember mit csinál ilyenkor? 

 
Szid mindenkit, legfőképp Istent: hogy engedhette meg ezt vagy azt a tragédiát?
 
Pedig: ez csak az egyénnek szóló figyelmeztetés, hogy vissza az útra!
 
 
Nem könnyű ám ezt megérteni, elfogadni pedig igen keveseknek sikerül...de, azért néha sikerül.

 

 
És, még egy nagyon-nagyon fontos dolog: ennek a megmérettetésnek akkor lesz vége, amikor minden egyes
 
ember ezt felfogta és megértette!
 
Ezért borzasztó lényeges, hogy ne hagyj sötétségben senkit, felelős vagy 
 
a szellemi mindenkiért... mert ő is te vagy, mindenki ugyanonnan származik-Istentől-,mert csak 
 
 
együtt tudunk kilépni ebből a régóta tartó próbából!

 

 
 Mindenki máshol tart ennek az útnak a megtételében, de még csak a 
 
felismerésében is, ezért hát,
 
aki a második lépcsőfokon áll, annak le kell nyúlnia az elsőn állókért...
 
 
 
és nem gőgösen hirdetni, hogy ő már milyen spirituális magasságokban jár!/Akkor nem vagy különb, mint Lucifer/
 
 A hit ebben gyökerezik, ez az alapja, és semmi más nem lehet! 
 
 Ne keverd össze a vallási tanításokkal, Krisztus egyháza nem a vallás, hanem a HIT! 
 
 
Vallás lehet sokféle-nem baj, kicsit összetartja az embereket-, de hit csak egy létezik,
 
az amit Krisztus megmutatott nekünk az életével, ahogyan azt élte közöttünk.

 

 

Egy háza van Istennek-te magad!

 
Mindenki EGY, de ez az egy lesz az EGÉSZ.
 
 
 Az a sok kis szikra abból az EGY-ből származik, oda kell visszatérni, az Egészbe , az Egységbe.
 
 
Így aztán láthatod, hogy Isten  valóban maga a szeretet, semmi mást nem akar,
 
mint téged abban a szeretetben újból átölelni.
 
 

 S addig nem is nyugszik, míg vissza nem vezeti az elveszetteket.

 

 

 
"Mit gondoltok? 
 
Ha egy embernek száz juha van és egy eltéved közülük, 
 
nem hagyja ott a hegyen a kilencvenkilencet, és nem megy el,
 
hogy megkeresse az egy elveszettet?
 
Ha aztán sikerül neki megtalálnia, bizony mondom nektek,
 
 annak jobban örül, mint az el nem tévedt kilencvenkilencnek.
 
Éppen így mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsik közül."
 

—————

Vissza