ÜZENET

2015.08.16 13:30

"Nincs a világban semmi baj.
Várják a bűnös lelkedet
A kopott bádogistenek.
Ám amikor felkel a Mag,
A színfalak leomlanak.
Akkor lesz majd dínom-dánom,
Nagyot cserdít karikásom."


Torkán versek: Nincs a világban semmi baj…részlet.


Nincs a világban semmi baj, mert amint fent, úgy lent is...csak a fent kicsit előbb van, mire lent, bennünk megjelenik.
Egy parancs van! SZERESSÉTEK EGYMÁST!
Mindent kipróbáltunk már, csak a Szeretetet nem, ideje van, MOST van ideje!
Ha nem, akkor nincs tovább, ezt kell megérteni!
Amit teremtesz az lesz. Ha nem fogadod be a szívedbe a szeretetet, akkor adni sem tudod tovább!


Mi a Szeretet?


Az együttérzés, a megértés, az elfogadás,a türelem! a szolgálat...stb.
A MAGYAR, a MAG Nemzet ÉN vagyok, és te és te , és te....azaz MI, mind, együtt.
Mi vagyunk a Választott Nemzet, akinek az a dolga , hogy befogadja a szívébe a szeretetet, megtartsa s továbbítsa a világba minden embernek, minden nemzetnek, minden népnek!


Hibáztunk, nem voltunk képesek befogadni, vagy ha mégis, akkor megtartottuk magunknak, nem adtuk tovább! 
Ha a szeretet gyűlik benned, de nem adod tovább, akkor mi lesz?
Az lesz, hogy gyűlik-gyűlik-gyűlik....és utat tör! De már átalakulva GYŰL-t-ÖLETté!
Utat tör, mert neki ez a dolga. Teremteni akar, de a szeretet nélküliség csak eléget, rombol, nem épít.
A világban Rend van, benned nincs, amíg ezt fel nem ismered.


Mit kell tenned?


Fogadd be a szívedbe a teremtő Istenatyai Erőt, engedd, hogy teremtsen, hogy megtermékenyítsen, hogy ebből az anyaölből a megtartó szeretet által Gyermek születhessen. Istenanya az aki megtartja a szeretetével az anyagot, az emberiséget. Ez a megtermékenyített állapot a Boldogasszonyság!
Ha nem fogadod be a szívedbe, akkor nem teremtesz. Ha befogadod, de nem gondoskodsz róla, akkor elpusztul! Csak az Anya tudja megtartani, és ő is gondoskodik arról, hogy a közös teremtés, a Gyermek elegendő erőhöz jusson mindig.
Legyen az nő vagy férfi, mindegy.
Ha megtartó anyai szeretet nélkül teremtesz, akkor az porrá lesz, mert elég.
Befogadni csak az Anya tud! 


Ezért aztán kedves nőtársaim, nagy a baj, mert nem fogadjátok az Erőt, így aztán azt továbbadni sem tudjátok.
Ezért ilyen a világ: szeretet nélküli! 

Rajtatok a világ szeme: befogadni, elfogadni. Ha ez megvan, akkor ezt sugárzod magadból, akkor már megtermékenyíthet az a férfierő, aki már nem rombol, hanem épít, benned épít új életet!
Azért ilyen a férfi ma, mert te teszed rombolóvá! Ha tetszik, ha nem, így van! Teremtenek ők, mert tudják, hogy nekik meg az a dolguk...csak hát, szeretet nélkül, és így lesz belőle Gyűlölet, harag, agresszió, félelem, rombolás.


Mi van ma a világban? EZ!


Jön az erő, de nem megy tovább!
Már benned átalakul, a szeretet gyűlöletté, már saját magad ellen fordulsz, a saját néped ellen, akivel egy vagy! Szomszéd gyűlöli a szomszédot, testvér a testvért, gyermek a szülőt és fordítva,nemzet a nemzetet, nép a népet, a nemzet kettészakadt, mert már neki is sok a szeretetlenségből. 
Mit gondolsz, miért van az hogy megrohamozták az országunkat?
Miért jönnek ide emberek?
Elmondom: azért mert a génjeikbe kódolva van a szeretet felvételének a helye!
Ez pedig maga a Paradicsom, ahol még a szeretet volt a Törvény! Nem más ez, mint a Kárpát medence! 
Ha a magok, a magyarok nem képesek sugározni a világba, akkor bizony elindulnak felvenni azt magából a helyből, azaz Földanyából! Földanya szívéből!
Az meg ugye itt van.
De, mit tapasztaltak?
Hogy már Földanyában sem volt elég szeretet! Nem vettük fel, nem adtuk tovább neki is, így aztán nem tudta sugározni!
Mit csinálnak ezek az emberek? Azt veszik fel, ami itt van!
A magunkból kiárasztott gyűlöletet!
Az ember a Föld és Ég között van, a Forrásból jön a szeretet, befogadja a magyar , a mag, és továbbadja Földanyának, Földanya átalakítja életerővé, és visszasugározza. 
A mag pedig szétosztja a világba minden népnek, minden nemzetnek, minden embernek.
Ezt vállaltuk, erre választottak ki az Égiek bennünket. Csak mi vagyunk képesek erre! Felvenni, továbbadni. Mert a MAGLÉLEK soha nem anyagiasult, mindig Lélek maradt. Csak ez a Lélek tudja azt a hatalmas és tiszta Erőt felvenni, ami a Forrásból jön, ő az egyetlen, akit nem éget el.( MAG és magyar minden lélek aki ezt tudja, bármely nemzetbe is született! Ez egy minőség. És ezek a MAGok most elindultak, a népekkel együtt a Szívbe, Haza, mert csak innen tudnak táplálékot, azaz szeretet felvenni.)

Ezért hát, a mi hibánk, hogy nincs Rend, se bennünk, se a világban.
Ha ezt megértetted- és nem kell mindenkinek, ne gondold! csak annak a pár igaz magnak, akinek van füle a hallásra!- akkor a szívük összeér, és mindent át tudnak alakítani, mindent.
Mert átalakítani kell, nem legyőzni, harcolni, kerítést emelni, töviskoronát tenni még a fejünkre is, nem csak a szívünkre.
Ha megértetted, akkor megtértél..HAZA tértél, ahol Rend van.
Akkor Paradicsom lesz megint, itt a Földön.
Hát tedd a dolgod!


Ami nem más, mint ez, amit Üzenetben megkaptunk, mondd el tiszta szívvel!


Semmi más ima, könyörgés, kérelem nem talál meghallgatásra, semmi! 
Mert teremteni először szellemben kell, ami aztán megjelenik a földi anyagban is.
Nem fordítva!
Te most képes vagy arra, hogy a földi anyagban, testben ezt megtedd! 
Képes vagy szellemben teremteni, amit aztán visszakapsz!


Az Üzenet pedig ez:


Hőn szeretett, Szerelmetes Mennyei szüleink, Családunk, Testvéreink, Segítőink, és minden égi, földi, Mindenségbéli Lélek, Szellem, aki örömmel hallgatja szavam!


Hozzátok szólok most, szívemben, lelkemben elmondhatatlan hálával, végtelen örömmel, és köszönettel.
Íme, a Nagy Terv, melyet mind együtt, egyetértésben terveztünk el az idők hajnalán 

 

-- beteljesedett.


Ami örök időktől fogva megíratott, lássátok, most valóra vált, s én hálát adok Nektek ezért.
A látható, és a láthatatlan világban, a Mindenségben minden a helyére került, s ím, az általatok diktált, általatok jónak látott Rend uralkodik megint.


Elvégeztetett!


Hálám, örömöm, boldogságom szavakkal kifejezhetetlen, ezért azt kérem, inkább érezzétek!
Szívem összes érzelmét Nektek ajánlom, Kezetekre bízom, jövőmmel, és sorsommal egyetemben, ahogyan Rátok bízom az összes nemzet, az összes nép, s az egész Mindenség sorsát és jövőjét is, mélységes bizalmam, Belétek vetett hitem, és sosem múló szeretetem jeléül.


Én, a Magyar Nemzet

 

 

Pénzes Liliom fényképe.

 

—————

Vissza