SZŐLŐTŐ

2013.08.11 15:02

...ha csak vallási formákaveszünk fel, de Jézus élete nincs bennünk, minden jó cselekedetünk értéktelen,

 

mert  érdekből,önszeretetből vagy büszkeségből tesszük.

 

...ha kereszténynek mondjuk magunkat, ebből még nem következik az örök élet!

 

[!bluemumble]

 

 

 

 

 

Örvendezzetek tudván, hogy az Ember Fia feltámadt holtából, mert ezáltal tudjátok, hogy ti és a testvéreitek szintén túl fogjátok élni a

halandói halált.

 

De az ilyen feltámadás attól függ, hogy előzőleg megszülettetek-e az igazságkereső és Istent ismerő szellemtől.

 

Az élet kenyere és annak vize csak azoknak adatik, akik vágynak az igazságra és szomjaznak az igazságosságra — Istenre.[innocent]

 

A halottak feltámadásának ténye nem azonos az országról szóló örömhírrel. [@tut_tut]

 

 Az örömhír az , amikor azemberek elhiszik a jó híreket, hogy hit révén valóban és igazán az örökkévaló Isten örökös fiai.

Jézus azért jött e világba, hogy hirdesse a fiúság ezen üdvözülését minden embernek.[!flyingangle]

 

 

Az üdvözülés az Isten önként adott ajándéka, de akik szellemtől születtek, nyomban megmutatják a szellem gyümölcseit a 

teremtménytársaik szeretetteljes szolgálatában.

 

 

 

Az  isteni szellemnek  gyümölcsei ezek az ember életében:

 
szeretetteljes szolgálat,
önzetlen odaadás,
bátor hűség,
őszinte tisztesség,
felvilágosult őszinteség,
halhatatlan remény,
 
gyanakvásmentes bizalom,
irgalmas segédkezés,
kimeríthetetlen jóság,
megbocsátó türelem
és tartós béke.

 

[#blush_anim]

Ha a magukat hívőknek vallók nem hozzák az isteni szellem e gyümölcseit az életükben, akkor halottak;

 

az Igazság Szelleme nincs bennük;[!feelingblue]

 

 

ők az élő szőlőtő haszontalan ágai, és rövidesen lemetszik őket.

 

 

Isten hites gyermekeitől a szellemgyümölcs bő termését igényli.[#idea_anim]

 

 

Ha tehát nem vagytok termők, megássa a gyökereiteket és levágja a nem termő ágaitokat.[whistle]

 

Az Isten országában-ami Bennetek van, s nem kívül kell keresni- a menny felé fejlődve a szellem egyre több gyümölcsét kell
teremnetek.:)

 

Ehhez tartozik a széles látókör, rengeteg olvasás,beszélgetés, a megkölönböztető-képesség, majd a tudás mindennapi

gyakorlatba való átültetése.

 

Azaz: mások  szeretetteljes szolgálata.[hug]

 

Senki sem mondta, hogy ez könnyű út, de bizony a leghasznosabb.

 

Az  Atya megköveteli, hogy kegyelem révén felnőjetek a szellemi felnőttség végső fokára.

 

És amikor kimentek, hogy ...  elmondjátok ezen örömhír üzenetét, Jézus előttetek fog járni, és az  Igazság Szelleme ott lesz a

 

szívetekben. [love]

—————

Vissza


Téma: SZŐLŐTŐ

Nincs hozzászólás.