Virág Isten kertjében

2013.12.08 22:20
A rózsa - a szeretet virága
 

NEMCSAK A KERESZT IDÉZ FEL SZÁMTALAN KÉPZETTÁRSÍTÁST,

 

A RÓZSÁT IS GYAKRAN HASZNÁLJÁK MINDENFÉLE GONDOLAT ÉS 

 

ÉRZÉS JELKÉPEKÉNT. A LEGMÉLYEBB ÉRTELEMBEN A RÓZSA AZ

 

IGAZI,TISZTA, ISTENEMBERI SZERETETRŐL TANÚSKODIK.

 
 
 
 
 

A RÓZSA MINT NÖVÉNY

 
 
 
A rózsa a rózsafélék (Rosaceae) szerteágazó családjához tartozik, 
mint sok hazai gyümölcsfánk is, például az alma-, a körte-, a cseresznyefa. 
A rózsa eredetileg Ázsiából származik, és a keresztes lovagok hozták Európába. 
 
 
Arányait tekintve a rózsa egészen az ötös szám jegyében áll.
 Legegyszerűbb formája öt szirommal rendelkezik, melyet ugyancsak öt csészelevél tart.
 Ezek pentagramot alkotnak. A virág maga ötszögbe helyezhető.
 Egy ágon gyakran öt levél található. Ezen kívül a levelek spirálalakban helyezkednek el a rózsán.
 A hatodik ismét az első alatt van.
 
 
 
A rózsában, amely virágból és tövises szárból áll,
 a kettősség elvét fedezhetjük fel:
 
 egyrészről az illatos, színpompás virág, másrészről a hegyes, sebző tövisek.
 Közmondásunk azt mondja: »Nincsen rózsa tövis nélkül«. 
Hiszen a tövises szár tartja a virágot.
A rózsabimbó csak azután pattan fel, miután a szár és a levélzet kialakult. 
Tehát: előbb vannak a tövisek, és csak azután a rózsa.
Sok mese igazolja ezt a régi életbölcsességet.
 
 
 

VIRÁG ISTEN KERTJÉBEN

 
 
 
Dante Isteni Színjátékában az üdvözültek rózsaszirom elrendezésben ülnek. 
 
Minden egyes szirom egy felébredt lélekhez tartozik.
 
 Együttesen égi rózsát, erőteret képeznek.
 

 Egy élő test csak az egyesítő Krisztuserő segítségével jöhet létre.

 Ebben a közösségben a "Szeressétek egymást" parancsolata valóság.
 
 
 
Jézus Krisztust világi otthona után Názáreti Jézusnak nevezték.

 Názáret virágot jelent.

 Ez a falu a Karmel hegy lejtőjén feküdt, ami annyit tesz,
 mint az Isten kertje vagy szőlőskertje.
 
Jézus tehát az, aki virágként lakik Isten kertjében.
 
 
 
Rózsakereszt Keresztély is négy rózsával a kalapján közeledik a templomhoz. 
 
»A rózsakertben virágként kinyíltál«, így köszönti egy imában a Szellem a felkészült jelöltet. 
 
Felkészítette magát, ragyogóan fehér (candidus) lett; 
 
a gnosztikus világosság fehér rózsáját nyújtják át neki.
 
A felkészült jelölt helyét Mária veszi át. 
 
Odaadással beleegyezik, hogy a rózsák rózsájának, Krisztusnak táptalajaként szolgáljon.
 
 
 
A. Gadal írja a Szűz Mária jelképről:
 
»A katárok egyháza az igazi szűzies és érintetlen,
tiszta töredelmesség, ami istenfiakat hoz a világra.«
 
 
A rózsakertben, Noverosában, ahol korábban a Rózsakereszt Szellemi Iskolája első 
templomszolgálatait tartották templomsátorban, van egy ötszög alakú rózsaültetvény,
 melynek közepén szökőkút található.
 
 
 
Így megtaláljuk a rózsát a tiszta lélek ismertetőjeleként, 
vagy mint magát az újjászületett lelket, vagy a Szellemben 
újjászületett közösség tagjait, akik »Isten kertjében nyílnak«.
 
 
 

A "RÓZSAÖSVÉNY" AVAGY A RÓZSA ELSZÍNEZÉSE

 
 
 
Mint minden utazásnak, minden tapasztalati útnak, 
 
a rózsakert bejárásának is
 
különböző állomásai, szakaszai vannak.
 
 
 
A szívben kezdődik egy szelíd, tétova érintéssel, ott, ahol a szellemi rózsa magja rejlik.
 
 A sugárzó atyanap és a szaporodásra kész anyanövény mindent megtesz azért,
 hogy a csíramagnak jó növekedési feltételeket biztosítson.
 Végül felpattan a bimbó.
 Megjelenik egy fehér, törékeny kis rózsa.
 Ez még tiszta fehér, azaz "színtelen".
 
 
 

Ennek a virágnak azonban színt kell kapnia, ha magát az érés folyamatának hajlandó alávetni. 

 
Először a hajnal pírjának rózsaszínű fényében színeződik el.
 
 
 
 Rendkívül finom, kedves ragyogás árad belőle. De a reggelt a dél követi.
 
 A rózsaszín helyet ad a tevékeny, erőteljes vörösnek.
 
 
 
A feladatot végre kell hajtani, éppen a személyes életnedv áramlásával és áramlásán keresztül.
 
 Féktelenül árad a vörös nedv a rendszeren át, és a vörösre festett embervirágot visszajelzésre kényszeríti.
 
 Végül is az erők kimerülnek.
 
 
A vérösztön tolakodó vörös színe megsápad.
 
 Új, letisztult rózsapiros szín mutatkozik.
 
 Ez már az egyetemes szeretetre képes jelölthöz tartozó rózsaszín, az új rózsa színe.
 
 
Ekkor – ó csoda – áttetszővé vált szirmain aranyos csillogás simít végig.
 
 Egy sugárzó fény pompás, erős aranyba burkolja.
 
 Az arany rózsa.
 
 
Az ember a szívében lakó kincsét napvilágra hozta.

—————

Vissza