RÉSZLET...

2013.08.06 10:22
 
 
 
 
Ne feledd! 

A Szentírásban minden benne van, és az ellenkezője is mindennek. 

Ezért oly nagy a marakodás a folyton Bibliára hivatkozó különböző felekezetek között. 
Tehát az, aki nem rangsorol a Bibliában, az nem az Igazságot, hanem saját igazát képviseli. :) 

Mivel az emberiség 78 százaléka a 200-as szint alatt határozható meg, 
ez azt jelenti, hogy a társadalom nagyobb része igaznak véli a hamisat. 

A világ népességének mindössze 15 százaléka képes felfogni az igazság mibenlétét, és ebből csupán 4 százalék áll az 500-as vagy annál magasabb értéken, 
amely a Szeretet szintje. Ha megmérjük a nagy világvallások igazságszintjét, azt láthatjuk, hogy az idő múlásával némelyiké alacsonyabb szintre esett. 

Az eltérés talán a buddhizmus esetében a legkisebb és viszonylag csekély, de más vallások vesztesége jelentős! 

Ezek gyakran meghatározott eseményekhez kapcsolhatók, amikor egyházi vezetők végzetes következményekkel járó vallási döntéseket hoztak. 

Olyan megegyezések születtek, amelyeket az adott korban talán indokoltnak és a túlélés érdekében átmenetileg szükségesnek tekintettek, de soha nem javították ki őket, ezért hosszú távon igen sajnálatos következményekkel jártak. 

Ennek legszomorúbb és legkirívóbb példája a kereszténység igazságszintjének hatalmas csökkenése, amely a niceai zsinat idején következett be. 

A 900-as érték felett álló kereszténység több mint 400 pontot zuhant vissza, 

miután az Újszövetség mellett az Ószövetséget és (az asztrális eredetű) Jelenések Könyvét is belevették „a Szentírásba". 

Ez óriási hiba volt, :) ugyanis 1. a Teremtés, 2. a Zsoltárok- és 3. a 

Példabeszédek Könyve kivételével az Ószövetség minden része elgyengíti az embert..., ami 

azt jelenti, hogy igazságszintjük a 200-as érték alatt van, tehát valótlanságon alapulnak. 

Megjegyzés a keresztény Szent Bibliához 

Az Ószövetség 190-es értéken áll./ 200 a határ! még azt sem éri el/ 

A Teremtés Könyve azonban 660-as, 

a Zsoltárok Könyve 650-es és 

a Példabeszédek Könyve 350-es értéken. 

Ezek nélkül a többi könyv együttes mérhető értéke mindössze 125. :) 

Az Újszövetség 640-es értékű. 

Ám ha a Jelenések Könyvét kivennénk (amelynek értéke csupán 70 :)), az Újszövetség mért értéke 790 volna. :) 

A Biblia jelenlegi formájában 475-ös értéken határozható meg. Nem éri el a Szeretet szintjét. 

Címéhez híven akkor lehetne ténylegesen „szent",ha (a Teremtés, a Zsoltárok és a 
Példabeszédek Könyve kivételével) kivennénk belőle az Ószövetséget és a 
Jelenések Könyvét. 

A Biblia ezek után valóban „szent" volna, és 740-es értéket képviselne. 

Fontos megjegyeznünk, hogy a Biblia legelfogadottabb változata komoly hibákat tartalmaz, például rosszul idézi a keresztre feszített Jézus szavait, aki itt azt mondja: 

„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?" 

Míg az arámi nyelvből készült fordításban ez áll: „Én Istenem, hát ezért hagytál meg engem."/Mekkora különbség!/ 

Jézus arámi nyelven, nem pedig görögül beszélt. 

Az alacsony értékek az Istent emberi tulajdonságokkal felruházó ábrázolás következményei, mert esendőnek állítják be a Mindenhatót, aki ki van szolgáltatva a bosszúállás, gyűlölet, elfogultság, alkudozás, sebezhetőség, harag, rombolási vágy, büszkeség és hiúság emberi gyarlóságainak. :) 

A bosszú eme haragos istenének megbékítésre, kiengesztelésre, hízelegésre van szüksége, és alkudozni kell vele, hogy a világot viharral, áradással, tűzvésszel és járvánnyal sújtva ne kezdjen dühödt pusztításba. 

Ez pontosan az ellentéte az igazság, könyörület és megbocsátás istenének, akit Krisztus képviselt. 

Krisztus azt tanította, hogy a bosszúállás istenének helyét a könyörületesség és a megbocsátásistene veszi át. 

Imádkozzunk ellenségeinkért, és bocsássuk meg tudatlanságukat. Az igazságosság, bosszú és részrehajlás istenének ősi héber hagyománya elutasítja ezt a tanítást. 

A valódi Isten végtelen erővel rendelkezik, és nincs szüksége arra, hogy gyarló módon az erőszakkal mesterkedjen. 
A valódi isteni természetnek nincsenek sebezhető pontjai, szükségletei vagy egyéni érdekei,nincs mivel a kedvére tenni, sem megharagítani, és még kevésbé kell kiengesztelni. 

A negatívumok a kivétel nélkül imádatot és áldozatot követelő hamis istenek végtelen sorát kiagyaló emberi elméből származnak! 

..a különféle hittételekre, papságra szakadt félreértelmezések képviselői viszont így tettek, hogy hatalmukat megszilárdítva és a félreértelmezéseket szellemi igazságnak beállítva világi előnyökhöz jussanak. 
Ezáltal lemondtak az erőről az erőszak kedvéért, meghamisították az alapítók által kijelentett igazságokat...
 

—————

Vissza


Téma: RÉSZLET...

Nincs hozzászólás.