Kőrösi Egyetem-Egészségfilozófia

2014.09.06 12:16

EGÉSZSÉGFILOZÓFIA TAGOZAT

Egészségfilozófia szak

 

https://www.korosi-egyetem.hu/egeszsegfilozofia_szak.htm

 

A "Segíts magadon, az Isten is megsegít"

régi magyar bölcsességet -filozófiai és lélektani ismeretekkel, imával és meditációval megerősítve -átültetjük az egész-ségesebb mindennapokba. Ily módon az Egészségfilozófia szak küldetése nem is lehet más... minthogy egészséges egyének egészséges közösségeket teremtsenek maguk körül, ezáltal egyre több kiművelt és boldogabb emberfő emelje fel hazánkat.

 

A szakot Dr Papp Lajos szívsebész professzor vezeti.

 

Általános pszichológia-Az ember megismerése, viselkedése

Anatómia- Az emberi test felépítése

Élet-és  kórélettan-Az emberi élet működése és zavarai

Buddha és a meditáció-Buddhista alaptanítások és alapgyakorlatok

Filozófia- Filozófiatörténet,Ismeretelmélet, Kozmológia, Metafizika

Gyász-és veszteséglélektan-Életveszteségeink, gyászfeldolgozásaink, az elengedés művészete

Keleti kultúrantropológia-Buddha és Jézus, Ind filozófia és India kultúrája, Tibet orvoslása és bölcselete

Kínai filozófia-Lao-ce és Konfuciusz tanításai a mai ember számára

Magyar népi gyógyászat-A régiség magyar módszerei és gyógyírjai

Orvosi etika-A gyógyítás erkölcse

Ősi kínai gyógyító praxis-"Az emberhez csak hozzáadni szabad, elvenni nem."

Pszichológia-A pszichológia története, Autogén tréning, A tudattalan pszichológiája, Családállítás, Családterápia, Önismereti csoport, Pszichogenetika, Szexuálpszichológia, Szociálpszichológia, Transzperszonális pszichológia

Reflexológia-A talpmasszázs gyógyító hatásai

Relaxációs módszerek- Az ellazulás és elméllyedés gyakorlatai

Szakrális vallásbölcselet-Egyiptom titka és sumer bölcselete

Személyiségpszichológia-Elmélet, történet és gyakorlat

Természetgyógyászat-Általános gyermekgyógyászat, Általános természetgyógyászat,Gyógynövénytan, Gyógyszerkutatás, Házi orvoslás és házi patika, Homeopátia, Hospice, Humanisztikus kineziológia,Mozgásterápia, Őssejtkutatás és őssejt-terápia, Reinkarnációs hipnózis, ibeti hangrezgés terápia

Vallásbölcselet-Halottaskönyvek, Szakrális vallásbölcselet,Teológia

 

 

"A legnagyobb hiba, amit az orvosok elkövetnek, 
hogy a testet anélkül próbálják meggyógyítani,
 hogy az elmét is gyógyítani próbálnák."
Platón
 
 
 
 
 
 

https://www.korosi-egyetem.hu/jelentkezes.htm

 

—————

Vissza