Információk a Homorú Földről...

2014.06.14 17:28

 

A "Mag" című, nagysikerű mozifilm, ami nagyvonalakban arról szólt, hogy titkos katonai program keretében "játszadozó" tudósok valahogyan lelassították a Föld belsejében a mag forgását, és ha az teljesen leáll, akkor a felszín mágneses mezeje megszűnik, védtelenné válik a Nap mágneses viharaival szemben, és  elpusztul az egész élővilág. Persze mindig van megoldás, és vannak bátor hősök, akik lehetetlen küldetéseket is vállalnak az emberiség megmentésére. Olyan szerkezetet építenek, amely képes átfúrni magát a Föld kérgén, köpenyén, és elérve a külső folyékony magot, szépen elszórják a robbanóanyagot, és ezzel újra beindítják a belső mag forgását. A világ megmenekül, a szerelmesek is túlélik, happy and.

(megjegyzés: 1972-ben Gabonban francia kutatók egy több millió évesl ezelőtt működó georeaktor nyomaira bukkantak egy uránlelőhelyen!)

https://www.southerneye.co.zw/2014/05/05/2-billion-year-old-african-nuclear-reactor/

 

Valóban, rendkívül érdekes az egész elmélet, és az, ahogyan a film, a tudományos tézisek alapján, feltárja előttünk, hogy milyen is a Föld belső szerkezete.

 Picit utánaolvastam, hogy mit is írnak a geofizikusok erről. Tulajdonképpen csak közvetetten, a Föld rengéshullámainak visszaverődéseiből következtették, számították ki, mindenféle bonyolult képletekkel, hogy milyen is lehet belül a maghéjak szerkezeti felépítése, sűrűsége, nyomása, hiszen a mélyfúrásokkal csak kb. 10 km-re jutottak le eddig, ezért a konkrét bizonyítási eljárás tulajdonképpen csak e mélységhatárig terjed.

Igen, az iskolában és az egyetemeken ezt tanítják, ez is egy olyan dolog, amely mélyen beleívódott a tudatunkba, bár a bizonyítékok egyelőre még váratnak magukra. De mi van akkor, ha mégsem ez az igazság? Mint annyi mindenről, amiben eddig szikla  szilárdan hittünk, egyszercsak kiderül, hogy egész másképpen van a valóságban.

 A tudomány is egyre több olyan felfedezést tesz, amelyre már nem illenek rá az eddigi törvényszerűségek. A világunk megváltozik, és ennek megfelelően a fizikai törvények is változni fognak.

A mesékben vagy egy-egy nép ősi legendáiban is megjelennek néha olyan történetek, amelyek valami egészen más világról szólnak odabenn, mélyen a Földünk belsejében.

Északi, tengert járó népek, régi történeteket mesélnek arról, hogy valahol az Északi Sark környékén, létezik egy bejárat a Föld belsejébe, ahol egy csodálatos másik világ rejtőzködik. 

 

És az 1800-as évek végén meg is jelenik egy regény, amelyben egy tengerész apa és fia, valahogyan behajóznak oda, és hihetetlenül érdekes élményeket írnak le az ott élő, óriási termetű, de gyönyörű, egészséges és boldog emberekről, a társadalmukról, elektromosan meghajtott hajóikról, járműveikről, (elektromosság a felszínen akkor még nem létezett).

Vagy a tibeti Shamballa legendája, amely arról szól, hogy a Himalája hegyei között, néha felsejlik egy misztikus, fénylő kristályváros, amelyet csak a  tisztaszívűek láthatnak meg, és nyerhetnek oda bebocsátást. Arról is hallottam már, hogy a tibeti papok évszázadok óta őriznek egy titkos bejáratot, amely a belső földbe vezet.

De gondoljunk csak Verne: Utazás a Föld belsejébe, című regényére, amelyből már több film is készült.

 Az utazók ott is találnak egy különös belső világot. Emlékszem, készült egy rajzfilmsorozat is, talán Verne ihletésére, Utazás a belső világokba címmel.

Legendák és mesék, de mi van akkor, ha ezeknek is van valóságalapjuk? Mi van, ha a Föld belseje egész másképpen néz ki, mint ahogyan hisszük? Mi van akkor, ha tényleg létezik egy boldogságos, gyönyörűséges édeni világ odabenn?

És ha létezik ott egy magasan fejlett civilázció, akik tudnak a felszíni világban zajló erőszakos és szörnyűségekkel teli világunkról, vajon nem érthető-e, hogy még véletlenül sem akartak hírt adni magukról, hiszen csak így tudtak háborítatlanul fejlődni, saját békés társadalmukban.

Most viszont, amikor a külső felszínen élő emberiség elérte végre azt a tudati fejlődést, hogy felemelkedhet, az ő 5. dimenziós rezgésszintjükre, ...végre hírt adtak magukról.

Tudósításaikban, üzeneteikben mesélnek egy belső homorú felszínről, amelynek ugyanúgy vannak szárazföldjei, óceánjai, kristálytiszta levegője és érintetlen, háborítatlan, csodálatos természeti környezete, és egy 5. dimenziós tudatosságú, boldog, békés társadalomban élő emberisége.

Amikor először olvastam erről, bizony magam is azt gondoltam, hogy ez teljes képtelenség, és nem hiszem el, hiszen bizonyára minden geológiával, geofizikával foglalkozó tudós kinevetné ezt a teóriát, mégis elgondolkodtatott az a rajzos vázlatkép, amely az ő elmondásuk alapján készült a Föld szerkezetéről.

 E szerint a Földnek valóban van egy belső központi magja, egy kristályos, teljes színképpel világító, belső nap, a Földanya szíve.

 

Ennek átmérője kb. 900 km. A Belső felszín ettől a naptól, kb. 4.720 km-re van, a külső és belső felszín közötti különbség pedig, kb. 1.200 km. Azt is látni a rajzon, hogy a Föld gravitációs mezeje a külső és belső felszín között, kb. 600 km mélységben helyezkedik el. Tudjuk, hogy a Föld átmérője 12.756,3 km.

Amikor ehhez a gravitációs mezőhöz értem gondolatban, eszembe jutott egy régen olvasott érdekesség, egy kísérletről, amelyet egy pár ezer méter mély bánya aknában végeztek el. Sajnos nem tudom már egész pontosan visszaidézni, de a lényeg az volt, hogy két ingát, párhuzamosan leengedtek ebbe az irdatlan mélységbe, és mérni próbálták azt, hogy a Föld középpontja felé. az ingák mennyire tartanak össze.

Legnagyobb meglepetésükre viszont, az ingák teljesen párhuzamosak maradtak.

 Azért ez érdekes nem? Mintha azt igazolnák, hogy a gravitációs mező minden ponton merőlegesen hatna az ingára

Akkor hát igaz lenne a teória?


Ha érvényes az "Amint fent, úgy lent, amint kint, úgy bent" Hermészi törvény, akkor miért ne lehetne a Föld szerkezete is ehhez hasonló, és belül igenis üreges?

.

.

.

 

 

Nem csak a mi Füldünk, hanem minden bolgó üreges belül!

A bolygóg egy napból a keringési pályára kilövellő forró gázok által jönnek létre, a bolygók kérge a gravitációs és centrifugális erők által alakul ki, a PÓLUSOK NYITOTTAK MARADNAK és egy üreges, belső részbe vezetnek.

https://www.youtube.com/watch?v=mPOCc3VWNb8  ez egy érdekes videó erről, pár perc, magyar felirattal.

Ez a folyamat egy homorú szférát formál, a közepén egy füstösnek kinéző Belső Nappal, mely egy lágy, teljes színképpel rendelkező napfényt bocsát ki magából, és ez magasan kiemelkedő növekedést biztosít a belső felszín növényzete és az emberi élet számára egyaránt... ott mindössze egy hosszú hosszú nappal létezik, éjszakák nélkül.
 

   A Homorú Föld lényei rendkívül fejlettek spirituálisan, előrehaladottak technológiájukban, és a mi Homorú Földünk belső magházában élnek.

 Ezek a felemelkedett civilizációk békében és testvériségben élnek a Földünk Központjában, mely tartalmaz egy Belső Központi Napot, óceánokat és hegyeket, és még mindig eredeti állapotban van.
 
   A Belső Föld barlangjai is még hajdani állapotukban vannak, mivel nem lépnek azok talajára és nem építenek azok felszínére. Ott nincsenek épületek, bevásárlóközpontok, vagy országutak. Elektromágnesen járművekkel utaznak, melyek néhány centiméterre a föld felett lebegnek. Ezek az emberek patakok, folyók és óceánok mentén sétálnak és hegyeket másznak meg- de csak bizonyos mértékben kerül lábuk kapcsolatba a talajjal.
A többit meghagyják a természetnek, mivel az a természet földje is!
 
   A kormányzó várost Shamballának hívják (sok szentírásban olvashatunk róla). Ez a város a bolygó valódi Központjában található, és mindkét (az Északi, vagy a Déli) póluson keresztül közelíthető meg. 
Kingdon of Shambhala Tibet 750x515 Kingdom of Shambhala   Tibet
Az Északi és Déli Sarkok fényei (Aurora, sarki fény), melyeket égboltunkon látunk, valójában a mi Homorú Földünk Belső Központi Napjából kiáradó fény visszatükröződései.
 
   Az ott élők szabad- energiát ("ingyen"- energiát) alkalmaznak a városaik, otthonaik és alagútrendszereik megvilágítására. Elektromágnesességgel összekapcsolt kristályokat használnak, így ezek generálnak egy kis napot, ami teljes színspektrumú fényt bocsát ki magából, mely egész félmillió évig képes életben maradni, és biztosítani minden olyan energiát, melyre szükségük van.
 
 
   A Föld kérge körülbelül 800 mérföld vastag a külső és a belső felszín között. Mivel a mi Földünk üreges, és nem egy tömör szféra, a gravitáció központja nem a Föld közepében van, hanem a kéreg közepén, mely 400 mérföld mélyen van a két felszín között.
(lásd videóban!)
 
   A Föld mágneses mezejének forrása mindeddig rejtély volt. A Belső Nap a Föld közepén az a rejtélyes erőforrás, mely a Föld mágneses mezeje mögött áll.
 

   Barlangbejáratok vannak szerte a Földön, ahol mindenféle kölcsönhatások történnek. (természetes és mesterséges is)

 
Csak néhányuk van jelenleg nyitva.
 
 Nikola Tesla, az elektromos technológia géniusz feltalálója, jelenleg a Homorú Föld belsejében él.
 
 Az 1800- asévek utolsó felében kezdte megkapni onnan az információkat, és fedezte fel, hogy "az éterikus energia mindenhol korlátlan mennyiségben jelen van, és képes a világ összes gépezetét működtetni szén, olaj, gáz, vagy bármi más megszokott üzemanyag felhasználása nélkül".
 
 Az 1930- as években a Homorú Föld polgárai lezárták ezeket az alagútbejáratokat és átjárókat, ugyanis azokban az időkben voltak "társaságok", akik visszaéltek Tesla technológiájával, hogy haszonszerzés érdekében beléphessenek a Belső Földre.
 

 A Homorú Föld két fő portálja a Pólusoknál lévő Lyukaknál van, melyeket 2000- ben lezártak, mivel a kormányzataink robbantásokat végeztek a Pólusoknál, hogy nyílást üssenek a belső világ bejáratán.

 
Pl:
 

"A High Jump művelet

 

1946-ban az USA hadügyminisztere, James Vincent Forrestal kiadja az utasítást egy minden addigi méretet meghaladó antarktiszi expedíció megszervezésére. Pár hónapon belül 4700 ember, 16 hajó (többek között az itt alul látható CV-47 Philippine Sea repülőgéphordozó), nyolc helikopter, továbbá kéttucatnyi repülőgép állt készen a feladatra. Na és . amelyeken nagy betűkkel ez volt olvasható: Tudományos felszerelés, nyílt láng használata tilos! – Az Egyesült Államok tulajdona..

A jenkik 1946 karácsonyán érik el az antarktiszi partokat, majd Vízkeresztkor partra is szállnak. A hivatalos tervekben az szerepel, hogy legalább fél évet fognak ott tölteni; készleteik, tartalékaik ennek megfelelő nagyságúak: minden eshetőségre felkészülve nyolc havi élelmet és üzemanyagot vittek magukkal. Hatalmas lendülettel kezdik feltérképezni a vidéket, repülőgépekkel és motoros szánokkal járnak be több százezer négyzetkilométert, optimizmustól és harsányságtól eltelve…

..mígnem alig hat hét elteltével, 1947 februárjának közepén hirtelen fogják magukat és mindenféle hivatalos magyarázat nélkül összepakolnak és hazamennek. A High Jump egyike a negyvenes évek azon kevés amerikai (tudományos? katonai?) műveleteinek, amelyeket a mai napig államtitokként kezelnek és nem vonatkoznak rájuk a tudományos kutatás szabadságát biztosító jogszabályok sem.

...

Tolongás

A közhelyesen csak Hatodik Földrésznek nevezett terület iránt igen élénk a nemzetközi érdeklődés. Hét országnak vannak nyílt területi követelései (ezek olykor átfedik egymást és diplomáciai anyázások gyakori előidézői), s további hat állam már jelezte, hogy ha tényleg elkezdődik a torta hivatalos felosztása, ebben az örömteli pillanatban ők is szeretnének az asztal környékén tartózkodni.

 Az Antarktisz-egyezmény

Számos nemzetközi megállapodás létezik, amelyek közül a legelső és a legfontosabb az 1961-ben hatályosult Antarktisz-egyezmény. Ennek alapján itt bármelyik állam létesíthet tudományos célbólállomásokat (46 élt, illetve él is ezzel a lehetőséggel), de bármiféle hulladék lerakása és tárolása szigorúan tilos. Ugyancsak tiltottak a katonai célú kísérletek és kutatások. Ha-ha-ha!!!!

Az egyezményt a mai napig negyvenhét állam képviselői látták el kézjegyükkel."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
És egy érdekesség:
 
 

 A belső lakók, létrehoztak egy mágneses erőmezőt a Föld Poláris Nyílásai körül, hogy távolabbinak álcázzák a bejáratokat.

 
 Ily módon védelmezték a nyílásokat a légi és a földi bámészkodók elől.
 
 A múltban voltak a Porthologos Könyvtárba vezető bejáratok a felszínen.
 
 Az egyik bejárat Alexandria Könyvtára volt, mely tűz által elpusztult i.sz. 642- ben.
 
 
   Belül több a szárazföld (3/4 része föld és 1/4 része víz) és a földrészek is sokkal közelebb vannak egymáshoz, mint a felszínen.
 
 A Homorú Földön nagyon gondosan tartják fenn minden ott élő életforma ökológiai egyensúlyát.
 
   Catharia városában jelenleg több millióan laknak a Belső Földön.
 
 Vannak olyan Cathariaiak, akik emberekként inkarnálódtak a felszínen.
 
Szintén vannak olyanok, akik a Jupiteren élnek.
 
 A legmagasabb cathariai emberek 23 láb (kb. 7 m) magasak.
 

 Jelenleg kb. 36.000 olyan ember él a Föld belsejében, akik közülünk, a felszínről mentek oda élni.

 

 Az elmúlt 200 évben kb. 50 felszíni ember ment le belülre élni.

 
 Az utóbbi 20 év folyamán mindössze 8- an tették ezt.
 

—————

Vissza