Hogy érhetem el a hitet?

2013.11.04 00:08
A totális - teljes  Isten-megközelítés: a hit 
 
 

„Orcád csodálatában elmerültem, 

Fülem merengett égi, szent zenén; 

Bocsásd meg, hogy fényedtől részegülten 

A földet elfeledtem én!"  (Schiller) 

 
 
 
„A legizgalmasabb kaland: az ember kalandja Istennel” - mondja Chesterton.
 
Igen ,mert az embert igazán csak olyan feladatok lelkesítik, amelyek meghaladják erejét.
 
Olyanok,amelyek minden képességének megfeszítését igénylik:az értelmét, hogy „letapogassa”, 
az akaratét, hogy elinduljon feléje, és az érzelemét, hogy átölelje
 
Rendszerint nem minden képességünk, hanem csak valamelyik nyúl ki Isten felé; vagyis 
lesznek  értelmi,  akarati  és  érzelmi  főprofilú  Isten-keresések.  Eme  egyprofilú  utcákba 
belemenve  hamarabb  jutunk  zsákutcába,  Helyesebben,  zsákutcának  éljük  meg  azt,
 
amelyben pedig másik két képességünk tovább tudna segíteni. Az Isten felé vezető úton 
 
olyan torlaszok vannak, melyek csak a három képességgel együtt, - sőt még a közösségit
is ide kell számítani negyediknek - hengeríthetők el. 
 
1.A csak értelmileg kereső hamar belátja végességét és elégtelenségét az egészen „Más”- 
hoz képest. Így már se akarata, se szíve nincs a kilátástalan úton tovább erőlködni.
 
2.A  csak  akarattal  kereső -  bár  nagyon  jelentős  lépést  tesz  azzal,  hogy  szabadságát 
odaadja  Istennek  -  nagy  jóakaratában  a  sötétben  olyan  akadályokba  ütközik,  melyeket 
megfelelő világításban könnyen kikerülhetne, végül is elfogy lendülete. 
 
3.A csak szívvel kereső- bár leghamarabb ér célba az átölelést illetően - a gyorsan elnyert 
örömöt  nem  fogja  mások  érdekében  kamatoztatni,  egyrészt,  mert  nem  tudja  érthetően 
megmutatni  örömének  tárgyát,  másrészt  -  és  éppen  ezért  -  megelégszik  eme  öröm 
elnyelésével, és ezzel előbb-utóbb diabolikussá /elnyelővé/ válik.
 
Amikor az Isten az embert szólítja, ez a szólítás az egész embernek szól. Olyan jelentős, 
annyira  egzisztenciát  érintő ez  a  szólítás,  hogy  nem  lehet  rá  egy-két  odavetett
képességgel válaszolni. Totalitást-teljességet  kíván.
 
A feladat szédületessége, a kaland egyetlensége 
meg  kell,  hogy  mozgassa  azt  a  legmélyebb  pontunkat  -  hiszen  a  szólítás  éppen  ott 
hangzik el - ahol a három képesség még egyetlen a személyiség gyökerében.
 
 
Ahogy a nemes paripa felhorkan gazdája megérzett közelségére, úgy kell „felhorkannia” énünknek 
az Úr közelségére, szólítására.
 
Ez a „felhorkanás”,ez a - chestertoni szóval - kalandra 
felajzottság azonnal megmozgatja mindhárom képességünket, sőt jobb esetben arra indít, 
hogy kinyújtsuk kezünket embertársaink  felé.
 
4.Így a totális Isten-megközelítésnek az értelmiakarati-érzelmi  lendülései  mellett  negyedik
 komponense  a  közösségi  Isten-tapasztalás. 
 
Magunkban  is,  másokban  is  tapasztaljuk  az  egy-profilú  Isten-megközelítések
elégtelenségét, vérszegénységét.
A parciális /részleges/ Isten-megközelítéseknek több a 
hátránya, mint az előnye.
 
Jézus az igazi Istenre találást a hit szóval fejezte ki.
 
Ezt akarta felszítani mindenkiben, és ez volt meg  Őbenne is hiánytalanul. Ez a hit tehát nem lehet 
más,  mint  a  teljes Isten-megközelítés:  a  négy-komponensű rátalálás:
 

 1.értelmileg, 2.érzelmileg, 3. akaratilag és 4. közösségileg.

 
Ha hiszek, okkor látok, ha hiszek, akkor szerelmes vagyok, ha hiszek, akkor feltétel nélkül 
odaadom magam, s ha hiszek, akkor fogom a testvér kezét, hogy magammal vigyem. 
 
A hit lélektana tehát ilyen fázisokban ragadható meg:
 
Rácsodálkozom  Istenre,  rendszerint  Jézus  segítségével.  Belőle  egyre  többet  látok  és értek.
 
 
Második fázis:
 
előbb vagy utóbb fölfűtődik a lelkem, megittasul a szívem, energiagazdaggá  válik  akaratom .
 
Harmadik  fázis:
  
megindul a cselekedetekben is valósuló odaadás, az akarat segítségével a viszontszeretet.
 
Ám ez az akarat, ha helyes volt az értés és jó a beirányzás, akkor a testvéreken - a többi emberen-keresztül 
ér vissza Istenhez, hiszen Istennek ők épp olyan fontosak, mint én, tehát a legideálisabb, 
ha  együtt  szeretjük  vissza  Őt.
 
 Ez  ismét  visszahat  érzelmemre,  indít  újabb  értelmi 
erőfeszítésekre, ezek újabb felfűtést eredményeznek, és i.t.
 
Mivel  az  élő hit,  vagyis  az  Isten-megragadás  totalitása  rendkívül  hatékony  az  Isten 
Országa  létrehozásában,  ezét  a  nagy  ellenlábas,  a  "Gonosz",  itt  okoz  legtöbb  zavart.
 
Inkább  eltűri  az  egyprofilú  kifutásokat:  nem  bánja,  ha  valaki  ragyogó  észkombájn,  nem 
bánja,  ha  valaki  gigantikus  teljesítmény-rekorder,  nem  bánja,  ha  valaki  fuldoklóan 
érzelmes, még azt sem, ha valaki kiváló szervező- csak azt nem akarja,
 
hogy ez a négy együtt és egyensúlyban legyen. 
 
A gonosznak hitünket kikezdő csapdái tehát kétirányúak: 
 
1. eltúlozni valamelyik, de egyik komponens jelentőségét, 
 
2. leértékelni a többi háromét.
 
Ezzel  szemben  hitünk  csak  akkor  lehet  élő és  szilárd,  ha  mind  a  négy  összetevőnek
 
egyaránt  ugyanolyan  jelentőséget  tulajdonítunk,  sőt  tudjuk  azt,  hogy  ezek  mindegyike 
csak a többivel kölcsönhatásban erősödhetik és csak a négy együtt juthat fel a 
kivárt magasságokig. 
 
Bizony,  sokszor  belesétálunk  valamelyik  csapdába.
 
 
Sokszor van az, hogy valaki  valamelyik  területet  túlhangsúlyozza,  kikiáltja  egyedül  üdvözítőnek,
 
miközben  a  többit  alábecsüli.
 
 Az  egyik  a  „nagy-okosokat”  mosolyogja  meg,  a  másik  a szívembereket.
 
  Van,  aki  csak  a  teljesítményeke-t  hangsúlyozza,  van,  aki  a  közösségi imát.
 
De jó volna, ha fölcsillanna előttünk a hit nagyszerűsége, vagyis totalitása! 
 

Önvizsgáló kérdések:

 
Négyes-e az Isten-megközelítésem?
 
Ha netán parciális,/részleges/ melyik van túlsúlyban?
 
Melyik hiányzik teljesen?
 
Mit teszek ezen hiányos képességek fölszítására? 
 
Törekszem-e a teljességre, vágyom-e az élő, hegyeket is mozgató hitre?

 

 

—————

Vissza