GYÓGYULÁS...MÁSKÉPPEN

2013.08.06 10:11
Örömmel segítek neked abban, hogy feléd sugárzó szeretetem általad mások felé jobban tudjon áradni.:)
 
 Nekem sincs más vágyam..., mint az, hogy növekedjen bennetek a minden fél-elmet legyőző egész-ség. :)
 
Amikor szeretettel megsimogatsz valakit, már annak gyógyító hatása van.:)
 
 
 
 Ha pedig koncentráltan, a szeretet áradására irányítod figyelmedet, gyógyító célzattal, akkor különösen lehetővé teszed... hogy erősítsem azt, akire kezedet rátetted.
 
Ha valakit megsimogatsz szeretettel, akkor ettől jobban érzi magát az illető.
 
 Ha ehhez társul még az is, hogy szíved szeretetét élő hittel összekapcsolod a benned élő Isten szeretetével, akkor ez bizony karizma, mert Én Lelkem által ott élek minden szerető szívben, s szeretetteljes simogatását megtisztítom, fölerősítem annak javára, aki éppen e kézrátétel boldog részese.
 
Hitben és örömben tedd kezed szerető testvéredre, hogy gyógyítani tudjam őt általad. :)
 
Természetesen a lélek gyógyulása az első, sőt, kizárólag ez a fontos.
 
 Minden más mellékes.
 
 Ahol azt látom, hogy a test gyógyulása nem segíti elő a lélek gyógyulását, ott nem válhat karizmává semmiféle simogatás, semmiféle kézrátétel.     / no, ezt nehéz, nagyon nehéz nekünk megérteni./
:)
 
 
Az Általam történő gyógyítás nem tanulás kérdése.
 
 Nem az értelemnek, hanem a szívnek van ebben főszerepe. :)
 
Azt viszont tudnod kell, hogy csak az a valóban Jézustól jövő és gyógyító szeretet, mely nemcsak akkor él, mikor valaki felett imádkozol, hanem állandóan át akarja járni gondolataidat, szavaidat és tetteidet.
 
 Neked tehát nem az kell legyen a legfontosabb, hogy gyógyíts, hanem az, hogy szeress.
 
 Amikor úgy adódik, hogy ez gyógyítás közben nyilvánul meg, az semmiképpen sem jelentheti azt, hogy csupán erre korlátozódjék.
 
Igazi,  megáldott szeretet akkor van benned, ha másokban is vágyat tud ébreszteni a megbocsátás, másokon segítés irányában.
 
 Annak nincs semmi értelme, hogy valakit azért gyógyítsak meg, mert testileg beteg.:)
 
 Értelme annak van, ha általad közvetített gyógyító erőm úgy tesz egészségessé valakit, hogy abban megszülessék, gyarapodjék
 
és továbbadódjék szívem szeretete mások felé.
 
 
 
 Tehát nemcsak a test gyógyítására kell használnod a  kapott adományokat, hanem apostolkodásra is.
 
 Ennek az apostolkodásnak viszont, nem a különböző vallási intézményekre kell tenni a hangsúlyt, hanem  a Jézussal való közvetlen kapcsolatra.... :)
 
 
 
 

—————

Vissza


Téma: GYÓGYULÁS...MÁSKÉPPEN

Nincs hozzászólás.