Én és én....

2013.08.10 08:59
Figyelmeztetés !
 
"Felhívjuk a hagyományos értelemben vett vallásos emberek és a félénk szelleműek figyelmét, hogy a továbbiakban a nyugalom megzavarására alkalmas anyagot adunk közre, ezért jobb, ha nem foglalkoznak vele.  :)
 
 
A tanítások a komolyan elkötelezett szellemi keresőknek szólnak, akik a megvilágosodásban kívánnak rátalálni Istenre. 
 
A megvilágosodáshoz az alapvető igazság megismerésén keresztül vezető út megerőltető, és megköveteli hiedelemrendszerünk feladását.
 
 Csak ekkor tárja fel magát a végső valóság a Legfőbb Lény keresett Énjeként. "
 
 
 

"Csodálatos írás!... A szavaival ön örömet,szeretetet és együttérzést terjeszt. Mint tudja, ezeknek a gyümölcse a lelki béke."

 

Teréz anya

 
 
Gloria in Excelsis Deo
 
Fiatal koromban tárult fel előttem az emberi szenvedés teljessége és mérhetetlensége a maga nyomasztó határtalanságában.
 
Ez a megrázó élmény elhivatottá tett, hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel - a tudomány, a pszihiátria,a tanítás és
 
a gyógyítás segítségével - törekedjek az emberi szenvedés enyhítéseére.
 
 
 
 Mind közül a legfontosabb azonban a megértés, amely ajándékként adatott nekem, és éppen ez az, ami a gyökereinél képes megszüntetni az emberi szenvedést. 
 
Isten kegyelméből megosztom a világgal, remélve, hogy ez az ajándék segít majd megszüntetni az emberi fájdalom és szenvedés egynémely forrását. 
 
E vállalkozást Isten, ennélfogva az egész emberiség szolgálatának ajánlom.
D.R. Hawkins
 
 Hálával osztom meg az ajándékot,amelyet kaptam. A könyvben foglaltak megírására azoknak az arcáról sugárzó öröm adott ösztönzést, akik hallották az itt leírtakat. Ezeknek az írásoknak és beszélgetéseknek köszönhetően visszatért életükbe a szeretet. 
 

Ez a könyv roppant nagy területet ölel fel. Nemcsak a hagyományosan megvilágosodásnak nevezett szellemi

tudatosság igen magas szintű állapotainak aprólékos, szubjektív leírását tartalmazza, de elsőként mutatja be és

helyezi új megvilágításba az effajta ismeretek összefüggéseit is az elme és az értelem számára megragadható

formában.

 
 
 
Tudomány és spiritualitás itt bemutatott megfeleltetésében a lineáris és nem lineáris dimenziók összefüggőegysége jelenik meg.
 
 
 Az „ellentétek meghaladásával" a szerző feloldja tudomány és vallás, materializmus és spiritualitás, ego és szellem ősrégi, látszólag
 
feloldhatatlan ellentétét, ami tisztázza az emberiség történelmét végigkísérő megoldatlan rejtélyeket és megválaszolatlan kérdéseket.
 
 Ez a műlehetővé teszi a tudatosság tágulását, amelynek nyomán a kérdések önmagukat válaszolják meg, és az igazság magától
 
értetődővé válik. 
 
 

A kísérletek azt bizonyítják, hogy akik kapcsolatba kerültek ezzel a szöveggel, azok tudatosságának mérhető szintje jelentős mértékben fejlődött és emelkedett. [@reading]

 

 
Az erő könnyűszerrel véghezviszi, amire az erőszak képtelen, mert eljut oda, ahová ez utóbbi nem tudja követni. 
 
Ez a könyv egyaránt szól az olvasó én-jéhez és Én -jéhez.
 
 
 
Noha a megvilágosodás nagy talánya, amit hagyományosan a „kettősség és nem-kettősség ellentéteinek meghaladásaként"
 
fogalmaznak meg, talán homályosan hangzik, a könyv elolvasása után a fordulópontot jelentő tudatosság talánya önmagától megoldódik.  :)
 
Ajánlom, minden kedves barátomnak, ismerősömnek és ismeretlen, de felfedezni, megérteni, megélni vágyó embertársamnak. :)
:)
Itt letöltheted: 
 
 

—————

Vissza