Betegség-szeretet-élet

2013.08.01 16:39
Betegségeddel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy nincs gyógyíthatatlan betegség, bár bizonyos 
 
szempontból, már a születéskor mindenki magában hordja olyan bajnak a fullánkját, ami miatt előbb-utóbb 
 
meg fog halni.  
 
 Azok a betegségek, amelyeket ti gyógyíthatatlannak mondotok, azért jelennek meg, hogy 
 
figyelmeztessenek benneteket arra, hogy az emberi segítés VÉGES! A ti képességeiteknek határai vannak.
 
Minden gyógyulás csak időszakos lehet olyan értelemben, hogyha valaki meggyógyul egy betegségből, akkor egész biztos lehet abban, hogy előbb-utóbb vagy másik betegségbe, vagy ugyanabba fog visszaesni.  
 
Tehát a halál ellen nincs orvosság!
 
 
 Ez azt jelenti, hogy minden gyógymód csupán eszköz jellegű!
 
 Eszköz arra, hogy a lélek egészségessé váljék.
 
 Csak a lélek egészsége maradhat meg örökre.
 
 Ennek érdekében jöttetek le a földre! Ez maga a boldogság.
 
 Ezt kell tudatosítanod, és ezt kell tudatnod azokkal, akik hozzád fordulnak gyógyulást remélve.
 
 
Amikor valakinek a testében olyan rendellenesség tapasztalható, amit betegségnek szoktatok nevezni, akkor a legelső feladata mindenkinek az kellene, hogy legyen, hogy időt szenteljen lelkének állapotára.
 
betegségek a jövőtöket illetően teszik föl nektek e kérdéstmiért jó ez nekem? Minden betegség erre való!
 
Egy ember nemcsak kifelé él, hanem befelé is.
 
 Az örök élet befelé lesz nyilvánvaló, míg a kifelé élt élet mindig arról tanúskodik, hogy mulandó a világ, és mulandó az ember földi élete.
 
 Azok, akik legfőbb feladatuknak azt tartják, hogy azzal foglalkozzanak, ami mindenképpen mulandó, /test/ éppen a lényeg mellett mennek el.
 
 Ahogy múlik felettük az idő, úgy lesznek kénytelenek belátni, hogy nem arra használták idejüket, amire kapták. És ez állandó nyugtalanság forrása lesz bennük.
 
 
 
Neked sincs más feladatod, mint minden embernek a világon.
 
Ez pedig az, hogy a rendelkezésedre álló eszközökkel tartsd ébren és erősítsd magadban azt a szeretetet, amely valójában Isten élete benned.
 
Ma is van a világon olyan közismert ember, aki csak fejét tudja mozgatni, s minden más végtagja, testrésze teljesen béna, és mégis boldognak tudja magát, mert megtanult befelé élni.
 
Szeretni mindenki képes, ha akar,/ itt a szabad akarat lényege/ , mert az szeret, aki jót akar környezetének, és nem arra fekteti a hangsúlyt, hogy környezete vagy mások tegyen jót vele.
 
 A leglehetetlenebb betegségekben is lehet valaki jó ember, és lehet "rossz" ember.
 
 
 Olyan testi betegség nincsen, hogy valaki annak következtében egyáltalán ne tudna magának parancsolni. :)
 
 Sajnos, sok olyan beteg van, aki éppen a betegségére hivatkozva érzi feljogosítva magát arra, hogy másoknak parancsolgasson. 
 
 Jó,ha tudod: helyes önismeretre jutni szinte lehetetlen addig, amíg valaki valami betegséget nem kapott.
 
 
 
 A betegség meg tudja kérdezni  úgy az embert, hogy az illető képtelen hazudni.
 
 Lehet hát mondani, hogy mindenki olyan, amilyennek betegségében mutatkozik meg mások előtt.
 
 
Feladatod tehát az, hogy rövid földi életed folyamán tanulj meg helyesen szeretni,
 
 
 s ezáltal akkor is segítesz másoknak, ha látszatra te szorulsz a legnagyobb segítségre.

—————

Vissza