EGYEDEK-EGYEDISÉGEK, EGYÉNISÉGEK

2017.10.08 14:51
Az individualitások-EGYÉNISÉGEK

 
Az individualitás - EGYEDISÉG, EGYÉNISÉGGÉ VÁLÁS - egy holisztikusan -a TELJESSÉGRE, az EGÉSZRE TÖREKVŐ-logikus és értékérzékenyen önreflexív - Önmagára vonatkoztató, saját viselkedését, érzéseit, gondolatait tudatosító- és önfejlesztő rendszer.
 
Az egyéniség az értékérzékeny önállósággal születik meg egy logikus-tárgyilagos-nem érzelmi-nem képi-szöveges információcsere  öniróniájával- aki nevetni tud az életen és saját magán.

A nem egyediséget támogató  kultúra belső információcseréje  teszi lehetségessé az egyéniségek születését, és az egyének információ átadása teszi lehetségessé a kultúra egyediségének  születését, a kultúráknak egy átfogóbb együttműködésén, üzenetek  cseréjén   a közösségén belül.

A kultúra nem  egyediséget valló önszabályozása rendszeridegen kivétel lesz az egyéniséggé válásban.
Az  egyének kialakulása és együttműködése rendszeridegen kivétel lesz a kultúra egyedivé való  önfejlesztésében.

Képtalálat a következőre: „individuum”

Az egyéniségek  ébredése, azaz egyéniséggé válása  egy rövid és átmeneti életszakasz a nem egyénre szabott  kultúra hosszú,  egyéniséggé és anyagivá   válást megelőző kor,  és az  egyediséhet támogató   kultúra hosszú,  egyéniséggé és anyagivá váló  állapotot követő  kora között. (ez még nem a szellem)

A nem individuális -  nem egyéniséget biztosító-kultúrák nagy tömege és az egyéniséggé válást támogató kultúrák nagy tömege között a kultúrán belüli  egyének, egyedek (nem tömeg)  kis száma  a ritka kivétel.

Az egyéniségek  megszűnnek a magasabb egyéniségben , vagy megtartják egymást a közös, egyetemes és különös feladatukban.
Az egyéniségek feloldódása a magasabb közösségükben eljuthat a misztikus unióig és az istenben ébredésig, vagy megtarthatják egymást a partneri unióig, az istennel is közös, baráti társaságig, testvériességig. 

Az egyéniségek egyetemes szellemek, egyetemes lények és egyetemes egyéniségek.
Az individualitások, egyéniségek, mint önálló értékkövetések, egyenrangúak egymással és 6 dimenziósak.
Magyarán- sok egyéniség, azaz SOK EGY-ÉN IS ÉG.  De nem egyek! Mindenkinek más útja van. 
 
https://exopolitika.weebly.com/exomiacutetosz.html

—————

Vissza