ÉGI UTAK CSILLAGÜZENETEI - 3. Ikrek

2016.01.06 12:18

Az Ikrek csillagkép lábaival a Tejúton áll, de már a Rák felé fordul. Felette a Szekeres (Auriga), alatta az Oriont kísérő Kis Kutya (Canis Minor) és az Egyszarvú (Monoceros) csillagkép. Az Ikrek mint égi kapu jelenik meg, me­lyen áthalad a Nap és amin keresztül lejön a Tejútról a Magas Tudás.

 

A változás minősége jelenik meg e jelben, hiszen a Lelkek Útjával való kapcsolat ezt törvényszerűen előidézi. E változás mély és belső sugallata maga a megváltódás, hiszen az alul látható Egyszarvú ebben az irányban működtet. Az Ikrek csillagkép a polaritás szimbóluma. A pólusok azonban nem egymás el­lenében, hanem egymást váltva és segítve tevékenykednek! (megjegyzés: inkább dualitásnak kell értelmezni, azaz, egymás kiegészítőinek)

A Tejútról érkező bölcsesség azt mondja, hogy a halandó és a halhatatlan örökre összekapcsolódott! Az ég túloldaláról Hattyú (csillag) képében érkező Zeusz nemzi Polluxot, míg testvérének, Castornak az atyja bár király, de mé­giscsak földi halandó, így az előbbi örök életű, az utóbbit pedig egyik kalandjuk során egy fába (Tejút jelkép) rejtőzve éri el a végzet.

Pollux hosszas könyörgésére Zeusz visszaadja Castor életét. Az Ikrek azonban a vetélkedés és megpróbálás szakasza is. Ez azonban soha nem fajul ellenségeskedéssé! Ezek a játékok egymás fejlesztését szolgálják. A folyón áthaladó testvérpár szimbolikájában élhető és érthető meg, hogy a túlsó parton már egy másik minőségbe érkezünk. Ez csak akkor magasabb rendű, ha a poláris erőket egymás szolgálatába állítjuk!

E csillagkép megjelenítői Artemisz Holdistennő (a túloldali Nyilas véd­nöke) és Apollón Napisten, valamint az egyiptomi Geb(földisten), akire boltívként bo­rul Nuth(mennybolt, ég ) istennő. Apjuk Shu, a karjaival tartja őket. A bibliai Ádám és Éva kettőse is ide tartozik, gondoljunk csak a „Tudás fájára”, mely maga a Tejút és a kígyóra, aki a Draco (Sárkány) csillagzat megfelelője.  Karácsony éjjelén, mikor a Megváltó eljövetelét ünnepeljük, ragyog tán legszebben az Ikrek csillagkép. Ezen pillanatban válik érezhetővé, hogy a „bűnbeesés” összekap­csolódott a megváltással! 

A polaritás szeretettel uralható! 

Olümposzi védnöke a sötétség sárkányát megölő, a gyógyítás istenét nemző Apollón. Ő a fényesség és a lelkeket érintő zene is. Eme nemes dol­gok értelemszerűen a Tejútról érkeznek, vagy azzal kerülnek kapcsolatba.

 

A csillagkép két fő részre osztható. A Castor felöli csillagok a „halandó” dolgokat jelölik. A változás és múlandóság ismereteit élhetjük meg. Ezek­ben, ezek mögött fedezhetjük fel a „rendező elveket "!

A Polluxhoz tartozó oldalon az örök igazságokra és a tartós, hosszú távú megnyilvánulásokra leszünk fogékonyak. Itt magát a „rendező elvet " akar­juk közvetlenül érteni, ismerni és használni.

E két oldal között lévő „Ikrek szíve" csillag (ióta) vagy az „Ikrek köldöke” (ómega) csillag az összegző szeretet (szív) és egyesítő energiagyűjtés (köl­dök) jelképei.

Magyar vonatkozásban az Ikrek - vagy ahogy őseink nevezték- a Kettősök megtestesítője Hunor és Magyar. A Csodaszarvas csillagmítosza itt látható. (Jankovics Marcell, Zodiákus című filmje alapján.)

Nimród - aki lelövi a Bikát, mint ősállatot - példáját követi Hunor és Ma­gyar. A Nagy Medve (csillagkép) riasztja meg a szarvast, mely máshol is fényhozóként jelenik meg. A szarvast az Auriga, a Perseus és a Cassiopeia csillagképek alkotják. A két testvér a (fény) nyomába ered, átkelnek a folyón, ahol leányokra (Pleiadok) lelnek, s velük otthont, hazát teremtenek. Lényeges, hogy a szarvas a Tejút túloldalára „menekül”, tehát az ott lévő nemző erőket (Nyilas csillagkép) idézi meg! Az Ikrek a precessziós, tehát koz­mikus irányt követve lelnek hazára!

 

Az év körét követve az Ikrek csillagképébe érkező lélek a kettősség isme­retét magas, teremtő tudássá nemesíti. E tudásban a megváltás örömhíre la­kozik. Itt vál(hat)unk a magas energiák kapujává és innen hoz(hat)juk le a földre az ég bölcsességét. Ezen tudás birtokában valósulhat majd meg a kö­vetkező jelben a szeretet hármasságának a szentsége...

A precessziós körön a kozmikus feladat a saját sorsunkban, a Csodaszarvas történetével mutat  hasonlóságot, analógiát. A hazatalálás fontossága itt már rég túlmutat az egyéni felelősségen. A felső energiák beavatóvá tesznek, amivel már másoknak is a segítségére lehetünk. Céllá válik a testi, lelki, szellemi termékenység és biztonság.

A csillagkép csillagai önmagukért beszélnek, külön magyarázat már nem szükséges. A továbbiakban a csillagok külön ismertetésére csak a „problé­más'’ területeken kerül sor. Célszerű elmélyedni az égi birodalomban, medi­tativ, révült állapotban is tanulmányozni - és (belülre) figyelni. Tiszta időben ajánlatos a csillagok „újrafelfedezése”, de fogadjuk meg a régi bölcsek in­telmét és az ujjunkkal soha ne mutassunk a csillagokra!

 

 

 

https://documents.tips/documents/28699793-paksi-zoltan-egi-utak-csillaguzenetei-pdf.html

—————

Vissza