AZ EMBERISÉG BÖLCSŐJE...

2015.12.13 21:08
„AZ EMBERISÉG BÖLCSŐJE”
 
 
 
Ha, áttekintenénk az elmúlt 20 évet, amely a spirituális tanulás éveit mutatná, rá kellene jönnünk, hogy a hatalmas információ özön sem hozta meg számunkra a legfontosabb kérdéseinkre a választ, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk?
Sajnos azzal, hogy hová vezet ez az út, amelyen haladunk jelenleg, nagyon kevesen foglalkoznak. A tanfolyamok sem adtak pontos válaszokat arra, hogy mi lesz a sorsunk a kozmikus ciklus végeztével. Mert ez az egy biztos, lezárul egy olyan evolúciós szakasza a Földnek, amely igazodik a nagyobb egységekhez a helyi világegyetemünkben létező teremtett világokhoz.
 
Földünk nagymértékben kapcsolódik a Plejádokhoz (Fiastyuk), mivel eredeti, teremtett állapotában a Plejádok 8. csillagaként lépett be az evolúciós ciklusba Napunk.
Naprendszerünk, a Plejádok központi csillaga (Napja) körül kering, melyet Alcyonénak hívnak. A Plejádok viszont a galaktikus központ körül kering, amely a Kolob. A kozmikus spirálon való haladás közben, akadnak különleges kegyelmi időszakok. Ilyenkor mind egyéni, mind pedig planetáris szinten, nagyobb az esély a fejlődésre a szellemi felébredésre. A teremtett lények számára olyan lehetőségek adódnak, amelyek a szeretet tisztább formájába vezetnek el. Előző életeinkből megmaradt negatív események gondolatmintáit, érzelmi rezgéseit, ilyenkor gyorsabb ütemben kijavíthatjuk. A meggyorsított eljárás nem egy szórakozás számunkra, de jelzi, hogy a tisztítási folyamat nélkül nem tudunk magasabb tudatszintre lépni.
 
 
A sok feladat közül, kiemelten kezelhetjük a szeretet kérdését, amelyben még a mai napig is lemaradás tapasztalható. A mai társadalmak azt sugallják, hogy a szeretetért folyamatosan versengeni kell. Legtöbbször ugyanis inkább sajnálunk,mint szeretünk, pedig a sajnálat csak gyengít és megerősíti az amúgy is sajnálatra méltó állapotot, és meggátolja az illetőt, abban, hogy segíteni tudjon magán. Szeressünk mindenkit, de ne tagadjuk meg senkitől a tanulást, fejlődést, az életmódváltás lehetőségét. A Plejádok Fénymunkásai éppen ezért tartózkodnak a Földön és ezt a folyamatot segítik elő. Különösen nagy súlyt fektetnek a párkapcsolatokra, a férfi/nő kapcsolat átalakítására, a gyermekek és idősek védelmére.
A Krisztusi szeretet rezgésére való ráhangolódáshoz nagy szükségünk lesz a „KA” energia megismerésére, mely a Mer-Ka-Bah egyik eleme. A „KA” csatornák megismerése és azok működtetése által tudunk kapcsolatot teremteni a Magasabb ÉN-ünkkel. Ez a csatorna nem csak a Magasabb Én-ünkkel tudja tartani a kapcsolatot, hanem más kozmikus lényekkel is, mivel minden teremtett lénynek rendelkezésére áll ez a bizonyos tengelynek is nevezett energia rendszer.
Természetesen az emberiség többsége nem tudja meditációval tölteni napjait, ennek ellenére nem kell tartani attól, hogy csak azok érvényesülnek, akik a meditációs gyakorlatokat tudják
hasznosítani. Ez a bizonyos energia minden embernél megtalálható és teljes lemerülése csak akkor következik be, amikor meghalunk. Akkor is csak a fizikai testet hagyja el és ez az esemény csak a fizikai világokban történhet meg.
 
 
 
 
Az Isteni Hármasság elvén működő elektromágneses hullámok áradatában forgó Fénypiramisok hozzák létre azt a Fényerősséget, rezonanciát, amely segít a dimenzió váltásban. A Fény mint első összetevő elem, folyamatosan viszi a kozmikus információkat, míg a „KA” középső elem, szállítja az élethez szükséges fenntartó energiát (rezgést), amely a fizikai világokban a sejtek frissitését szolgálja és tartja életben, vagyis az emberek viszonylatában a 36,5 C fokú átlagos hőmérsékletet biztosítja a fizikai test számára. Állandó és folyamatos az áradása és bármikor erősíteni lehet a test energiáját, főleg fáradtság, betegség, levertség, sőt szellemi megterhelés esetében is.
Megfelelő meditációt alkalmazva, bármikor kapcsolatba léphetünk általa a Felsőbbrendű ÉN-ünkkel, kapcsolódhatunk a Föld középpontjába és tápláló energiát küldhetünk számára is. Akiknél ez nem tudatos, azok is hozzájutnak és kapcsolódnak a magasabb ÉN-jükhöz, ez az a jelenség, amikor azt mondjuk, hogy … megszólalt a lelkiismeretünk…
 
 
 
Sok írás úgy értelmezi a „KA”-t mint „Isteni Mást”, , amely az ember istenné válásának folyamatában nagy szerepet játszik. Megnyitja az utat a krisztusi önvalónk előtt ahhoz, hogy a fizikai világokban, a fizikai testünkben az istenség szerepét betöltse.
A „KA” csatorna is több kisebb erecskékre ágazik szét a fizikai testünkben, de van egy fő tengelye is, amely a gerincünk. A „KÁ” csatorna nem követi a gerinc vonalát, mivel teljesen egyenes „csőrendszerre” hasonlít, talán a neoncsőre emlékeztet. Ez a csővezeték van összekapcsolva a Felsőbbrendű ÉN-ünkkel. Bármikor lekérhetjük a frissitő, szolárium kék pulzáló energiát, amely bejut a meridiánokba és a sejteket felfrissiti. Ez az életerő, a fizikai test halála után, kimegy a testből, ezért lesz hideg a test, amikor beáll a halál. Viszont nem semmisül meg, mert csatlakozik a hasonló rezgésű értelem-mezőhöz.
 
A mostani időkben már tapasztalható egy olyan változás, amely mutatja nagyon sok ember másképp gondolkodását. Ezeknek az embereknek tudatában van olyan információ, hogy vannak máshol is életformák a kozmikus rendszerekben, sőt kommunikálni is lehet velük.
Ezek az emberek hosszú évszázadok folyamán, beépültek a földi életbe, hogy amikor majd bekövetkezik a ciklus vége, segíteni tudjanak azokon, akik nehezebben ébrednek fel.
Mondanom sem kell, hogy ezek az emberek a Plejádi Fénytestvérek. Atlantisz pusztulása után, folyamatosan elkezdtek leszületni és ez a mai napig is tart. Érdemes tisztázni, hogy a Plejádi Fénytestvériségből – emberi formában – vannak itt, akik „haza járnak” és folyamatosan tájékozódnak a kozmikus eseményekről, amelyek a végéhez közelednek. Természetesen sok ember nem tudja magáról, hogy ebbe a csoportba tartozik, főleg azért nem, mert az „emberi sorsuk” a plejádi testvéreinknek is éppen olyan, mint minden más emberé, sokszor még szürkébb is, ezért nem válnak ki a tömegekből. Mégis jól megismerhetők az „érzéseink felhasználásával”. Ők azok, akik olyan munkát végeznek, amelyek nincsenek előtérbe helyezve, éppen ezért a feltételnélküli szeretet megvalósítása számukra nem korlátozott.
 
Ilyenek pl. a mentő orvosok, hivatásukat szerető korházi dolgozók, karitatív szervezetek sima tagjai, a gyermekek ápolásával foglalkozók és természetesen a családok összetartói. Ezeknek az embereknek sokszor olyan az életük, hogy egyedül vannak egyébként, mert annyi „munkát” kell ellátniuk, hogy ha saját családjuk lenne, az már nagyon terhelné az életüket.
 
 
 
 
 
Nagyon sok fiatal van, akik ezért nem is akarnak családot alapítani és ez nagy nemtetszést vált ki a környezetükből. Ezek az emberek sokszor családot hagytak „otthon a Plejádok valamelyik bolygóján” és készülnek a végleges hazatelepülésre, amikor a földi dolgaikat elvégezték. Sokan már most indulnak haza, ezért a közeljövőben tapasztalni fogjuk, hogy nagyon sok katasztrófa lesz, ahol lehetőségük lesz arra, hogy csoportjaikkal együtt távozzanak el.
 
Ilyen esetek már voltak is, ezért számukra a tragédia nem olyan mint az itt maradt emberek számára, mert nekik lehetőség lesz testüket elhagyni és saját életterükbe vissza menni.
 
Ezek a Fényküldöttek itt vannak a földi élet minden területén és kapcsolatban állnak azokkal, akik jelenleg is a Plejádokon élnek és csak időnként, munkavégzés céljából járnak ide.
Amikor egy nagyobb fejlődési ciklus végéhez érünk – általában 5000 vagy 26000 évente – a Plejádok Fényküldöttei összefognak és nagy felelősségű munkát vállalnak el Földünkön. Ilyen munka pl. a Föld őrzése, vagyis az egész Naprendszerünk védelme is.
A földi emberek őrzése azért fontos a számukra, mert folyamatosan kell ráébreszteni az embereket aktuális fejlettségi szintjükre. Megmutatják, milyen lépéseket kell tenni a következő spirituális szint elérése érdekében. Személyes kapcsolatban állnak sok emberrel és természetesen az itt tartózkodó plejádiakkal is, akik közül sokan nem is sejtik, hogy plejádiak.
A tanulás folyamatába beleavatkozó negatív lények kiszűrésével érik el azt az eredményt, ami a végső vissza számláláshoz szükséges.
 
A nagyobb csoportokhoz tartoznak:
-- az Arkangyali értelem-mezőhöz tartozó RA csoport
Ezek a lények a tapasztalásból eredő bölcsesség megtartói. Aranysárga Fényt sugároznak.
 
-- az élet örökös természetének védelmezői és fenntartói a P T A H csoport, akik égszinkék
Fénymezővel rendelkeznek.
 
-- a szellem harcosai, a bátorság félelmen túli energiáinak őrzői a MA-AT lények, akik vörös
Színű Fénnyel veszik körül magukat.
 
-- a smaragdzöld Fénylények csoportjának neve AN-RA , akik az isteni együttérzés és
megértés energiáinak hordozói.
 
Földünkön jelenleg a Ma- At lények közül vannak a legtöbben inkarnációban, akik a szellemi harcokkal az emberekbe a félelem nélküli érzéseket próbálják felébreszteni, valamint a szabadság érzését fejleszteni. A harcaikat elsősorban a negatív lényekkel vívják meg. Csoportokban dolgoznak és az embereket egyénenként tartják figyelmük alatt, hogy minden egyes ember ne csak védelmet kapjon, de meg is értse azt, hogy az érzelmeit át kell alakítania úgy, hogy a Fény uralja.
 
A Plejádok Fénycsoportjai nem csak a Földünkkel foglalkoznak, hanem a Plejádok központi Napja - Alcyone – körül csoportosuló csillaghalmazok, bolygóközi kapcsolataiért is felelősek. Érdekes feladat a számukra az is, hogy segítik az emberek egy részét tudatosan álmodni, ilyenkor speciális gyógyításokat tanítanak, vagy különböző spirituális tanácsokat adnak,vagy a jövővel kapcsolatos információkat adják át. (nekem is mindig ilyen módon adják át az információkat) A tudatosan való álmodás, egyfajta meditációs ébrenlét, a test alszik, szem bezárva, a tudat nyitott és kódolásra is előkészített. Amit ilyenkor kap valaki, akár le is tudja írni, de meg tudja tartani az emlékezetében is.
 
Akik, inkarnációban vannak itt, nagyon sok esetben haza térnek, ilyenkor test nélkül vannak és vissza érkezésük után, ismét testben folytatják az életet. Többször említettem már, hogy a kozmikus rendszerekben hierarchikus rendszer uralkodik. Minden nagyobb egységnek van egy vezető tanácsa. A mi Naprendszerünknek is a Tizenkettek Tanácsa a felügyelője, akik tizenkét rendszerből vannak össze válogatva és nem csak a mi Naprendszerünkért felelősek.
 
A felsőbb vezetők, más életterekben is vállalnak tisztségeket a saját tapasztalataik szélesítése érdekében és ebben a felállásban a döntések is biztonságosabbak lesznek egy-egy bolygó részére pl. Természetesen - a mátrix szerint – minden irányitó az EGY-hez tartozik. A szervezeti felépítés az egyes lények alapvető természetét tükrözik, akik a fejlődés egy bizonyos fokának elérése után, már csak mások szolgálatára vágynak, hogy mindig csak adhassanak. Ezt a vágyat ugyanaz az erő táplálja, amely minden fejlődés hajtómotorja, az Isteni Szeretet.
 
 
 
Említettem, hogy a plejádiak legfontosabb munkája jelenleg a Földön az a bizonyos „KA” csatorna összekapcsolása az Iseni Én-ünkkel és a benne áramló Fénypiramisok újra frissitése.
Amennyiben az emberiség valóban akarja a Krisztus Tudatra való áttérést, ahhoz még nagyon sok embernek át kell esni speciális gyógyításokon. Ez, a munka folyik most.
Nagyon sok a fizikai test szenvedése, mert a szellemi okok felszínre kerülése a fizikai világban teremtődik meg. Szinte nincs is ember, akinek ne lenne valami visszatérő fájdalma, ami azt jelenti, hogy noszogatják az egyént bizonyos dolgok megtételére, amely szükséges ahhoz, hogy el tudja hagyni a fájdalommal járó szellemi okot. Amíg nem lépjük meg – amit egyébként tudunk, itt van és mondogatja, hogy lépjed már meg, hiszen tudod, hogy állandóan visszatér és szinte ordítja, hogy hagyd abba és lépd meg – mert félünk elhagyni a régi mintát és félünk új életvitelt kialakítani, félünk attól, hogy egyedül maradunk, félünk attól, hogy nem szeretnek majd, és félünk, félünk és félünk, ami viszont negatív rezgést hoz létre és egyre tovább tart az út.
Akinek nem megy, annak drasztikus eseményeket rendeznek meg és szinte rákényszerítik erre, mert minden embernél megpróbálják a megmentést.
 
Akik figyelnek magukra, azok szépen haladnak a Fény felé, mert felfogják, hogy még itt a Földön, még a fizikai testünkben rá kell ébrednünk mesteri mivoltunkra és a Krisztus Tudat mező rezgését el kell érnünk.
Hamarosan a Fény Korszakába érkezünk és az újraébredés lehetőségét kapjuk meg. Ehhez viszont egységesülni kell az embereknek, figyelni kell a plejádi tanítókra, akik bennünk munkálkodnak és szó szerint mondogatják mit kell tennünk. Ember-ember közti különbségeket meg kell szüntetnünk, a szeretet és egyetértés felé kell fordulnunk.
Ha az emberiségnek sikerül meglépnie ezt a lépcsőfokot, nem csak a Naprendszerünk eddigi karmája, hanem a közeli csillaghalmazok lakói is felszabadulnak terheik alól.
 
 
MIÉRT OLYAN KÜLÖNLEGES AZ EMBER?
 
 
Erre érdemes szánnunk egy kis időt.
Az emberiség olyan esemény előtt áll, amely nem volt még soha a Föld életében. Ahhoz, hogy ez érthetőbb legyen, egy kis kozmológia szükséges.
 
Fontos lenne tudni, hogy a Világegyetemünkben hogyan kering minden kozmikus egység egy nagyobb egység körül és az egész a Vagyok Aki Vagyok Nagy Központi Napja körül.
 
A Galaxisunk, egymásba kapcsolódó körök mentén halad az űrben, egy nagy kozmikus spirál mentén. Több milliárd évet vesz igénybe amíg megkerüli a Nagy Központi Napot. Ezután, átlósan elmozdul és bekapcsolódik a kozmikus spirál következő gyűrűjébe. Amikor ez megtörténik, a galaxis minden bolygója és naprendszere, valamint azok lényei, egy új fejlődési ciklusba lépnek. Jelenleg ennek az előkészületei folynak. A Föld életében ezúttal, nem csak egy 26000 éves Föld-Nap-Plejádok ciklus ér véget, hanem a Galaktikus Központ körüli keringés 23 millió éves periódusa is lezárul.
 
 
Hihetetlen, de a Nagy Központi Nap körüli, végtelen hosszúságú körpálya két végpontja is záródik. Ezek a mozgások szinkronban vannak egymással, és a spirális körmozgásokkal, hamarosan egy hármas eltolódás fog bekövetkezni. Ez, egy kritikus átmeneti időszak, mert újra kezd ismétlődni az egész, új pályákon, új helyzetekben. Amikor, 150 ezer évvel ezelőtt véget ért a legutolsó jégkorszak, a kozmikus spirálon a Tejútrendszerünk, átlósan meglépte a következő gyűrűbe való belépését. Annak érdekében, hogy a spirálban a következő evolúciós lépcsőfokot megléphesse, az egész Galaxisban tisztulási periódus kezdődött el, amiben jelenleg is benne vagyunk. Írásokban 2012.-ben fejeződik be a Galaxis teljes megtisztítása.,de nem kell semmit dátumokhoz kötni, mert a felsőbb világokban az idő fogalma teljesen máshogy érvényesül. A kozmikus életterek kitisztítása, azoknak összehangolása dönti el, hogy mikor történnek meg a különböző értelem mezőkre való belépések, a lények elhelyezése a megfelelő frekvenciákra.
 
Főleg a fizikai világok karma visszahúzó erejét próbálták eddig rendezni. A karma tisztítás mindig a legnehezebb feladat, mert egyénenként kell elvégezni. Minden léleknek – akik szeretnének magasabb rezgésre kerülni – a hozzáállása is szükséges. Ezt a munkát folyamatosan gátolják azok a negatív lények, akiknek életterüket szintén tisztítják és ennek következtében képesek arra, hogy frekvencia csökkentést végezzenek magukon és a földi 3. dimenzióba meneküljenek. A csökkentett erejükkel is képesek még sokáig fenntartani a káoszt és energiát rabolni az emberektől.
 
Minden, ami az előző evolúciós spirálban eddig megoldatlan maradt, most felszínre kerül és még egyszer lehetőség nyílik a megoldásra. Ilyenkor, földi viszonylatban, megszaporodnak az újjászületések, és a spirituális beavatások száma is. Az előző kör hibáiból, nagyon sokat tanul az ember.
 
A mostani évek, a ciklusváltás miatt nagyon eseménydúsak lesznek.
- Földünk, pólusváltáson esik át
- Megváltozik a Naphoz viszonyított helyzete
- A Napunk is pólusváltáson esik át
- Megváltozik helyzete a Plejádokhoz mérten
- A Plejádok, Orionhoz való jelenlegi helyzete is megváltozik
- Az Orion rendszerben nagy mozgások lesznek, mert az ottani bolygókon is
Nagytakarítás van, minden bolygó átesik egy pólusváltáson
- Sok bolygó teljesen megszűnik, mert fizikai létéből, a Fény világba kerül.
 
Az Orion,a Tejútrendszer középpontja, más galaxisok közötti átjáró szerepét is be kellett volna töltenie. Viszont, kb. 300 ezer éve, a Lant (Lyra) csillagkép lényei megszállás alatt tartották az Orion-Övet, a galaxisok közötti átjárókat lezárták. Ezért ezt a szerepet a Szíriusz töltötte be eddig.
A Szíriusz eddig a Tejútrendszer egyik karjának szellemi központja volt. A Plejádok központi Napja az Alcyone is megváltozik, az egész Plejádok rendszerrel a Szíriusz körül fog keringeni. A galaxis ezen karjának a Szíriusz lesz az új központi Napja, a Plejádok pedig beolvad a Szíriuszrendszerbe.
 
Sokak számára ez nagyon bonyolultnak tűnik, pedig csak arról lesz szó, hogy minden helyet változtat a Tejútrendszerben és teljesen tiszta lappal indul neki a következő evolúciós spirálon megkezdett útján, amely Isteni Terv.
 
 
 
 
 
A Plejádok Fénytestvérisége ennek az átalakulásnak segítői és információkkal rendelkeznek a lebonyolításával kapcsolatban. Az itt „élő” plejádiak is ismerik a tervet, van akik tudatosan, vannak akik tudat alatt, de be vannak avatva a tervbe. Amikor valaki érti és érdeklődik is az ilyen irányú témákról,biztos lehet benne, hogy van valami köze ehhez a tervhez.
 
Habár, sok leírásban azt állítják, hogy nem létezik a Plejádok Fénytestvérisége, ez csak egy ezoterikus kitaláció, nyugodtan állíthatom, hogy minden csillagon van élet, csak ezt nem szeretnék a háttérben dolgozó negatív lények, ha az emberek tudomására jutna. Semmitől nem rettegnek annyira mint attól, hogy az emberiség megtudja, hogy honnan származott és hol van az eredeti hazája, hogyan kapcsolódik a Teremtő Hármasságához, amely nekik nem adatott meg.
 
A Plejádok Fénytestvérisége fontosnak tartja a Föld - Naprendszerünk – visszakerülését a Plejádokhoz, hiszen az eredeti Isteni Tervben ehhez a csoporthoz tartoztunk, mint a Plejádok 8. csillaga. Sajnos, Földünk spirituális rezgéseit a legnagyobb mértékben szennyezték be, ezért utolsónak áll be a tisztított egységek közé, legutoljára lépi meg a változásokat. A Plejádok 7 csillaga már jelenleg olyan helyzetben van, hogy Fényvárosoknak ad helyet, ahol spirituális központok vannak. Amikor beköszönt a Fény Korszaka a Föld lényeit is ezeken a helyeken tanítják a Fényéletre.
Naprendszerünk, egyre gyorsabban halad befelé a galaktikus központhoz, ahol olyan erős rezgéstartományokon halad át, amit emberként nagyon nehezen viselünk el. Ezek a rezgések nem csak a fizikai testre vannak hatással, hanem a szellemi ébredést is kezdeményezik.
A Tejútrendszerünk középpontjában haladó hatalmas energiát fotonövnek nevezik. Viszont bővebb tájékoztatást nem adnak erre a médiumok és különböző földi mesterek.
Azt már említettem, hogy a Mer-Ka-Bah „mező” - amit még a számítógép is aláhúz pirossal, mert nem ismeri a kifejezést – minden teremtés mozgató ereje, szíve és maga az Isten Jelenléte. A Mer=Fény, amely az információt a tudást biztosítja
A KÁ=Isteni Életenergia, amely mindent éltet, az „élet víze”, amit állandóan
keresnek ma is.
A BAH= Az Isteni Forma, melyet Isten gondolt ki, mindenféle forma, mindenféle
Fénysűrűségű élet formai része
 
Ha, mindennek van egy központi „élet vezetéke”, akkor a Galaxisunknak is van, vagyis mindegy minek nevezik - Fotonöv,Feketelyuk a tudósaink szerint – az élet folyik ezen a csatornán, benne az Isteni Teremtő Erővel. Vagyis maga a „KA” energia, a Mer-Ka-Bah hármasság középpontja. A Galaxisnak is van gerince és ez csatlakozik más egységekhez is, így lehetséges az EGY. A Mer-Ka-Bah Isteni Hármasság nélkül az élet csonka és a teljesség nélküli élet soha nem juthat el a Teremtő Forráshoz. A Teremtő ezért alkotott olyan törvényeket, hogy mindenki egyformán hozzájuthasson ahhoz, ami megilleti.
Mégis, miért titkolják el ezeket az információkat mindazok az emberek, akik birtokában vannak ennek?
 
Mert nézzük csak meg, pl. az indiai jógik, de más területen élő szent embereknek mondott egyének is meditálnak a „KA” csatornájukra, hiszen ettől olyan erősek, látni rajtuk, hogy nincs energiahiányuk, hogy majd kicsattannak az egészségtől. A nyugati ember sápkóros, ideges, hitetlen, és sorolhatnám a negatívumokat. Az utcán megkérdeznél 10 embert, hogy tudja-e mi az a „KA” ? Rád bámulna és hívná a mentőket.
 
Miért titkolják el a legegyszerűbb módját a „KA” meditációnak? Hát szerintem azért, mert ha tudnák az emberek, jó pár mester elesne a busás jövedelemtől. Azt meg pláne nem akarják, hogy egészségesek legyünk, hiszen mindannyian együtt dolgoznak a háttér kormányoknak, a hülye köznép pedig százezreket is képes adni azért, hogy egy ilyen meditáció sorozatban egyszer részt vehessen. Mert amit ingyen kaphat meg, az nem jó neki még akkor sem, ha Isten Kezéből jön. Akkor nem tudja kiakasztani a beavatási papírjait bekeretezve a hálószobájában.
 
A „KA” meditáció fontos része 5 perc alatt megtanulható és csak a gyakorlat dönti majd el, hogy mikor érezzük azt, hogy nem tudunk nélküle élni.
Valójában minden ember a „KA” csatornáján keresztül frissíti fel testében a sejteket, csak tudat alatt. Az alvás, pihenés alkalmával pótolja ez az energia a régi fáradt rezgéseket, ezért vagyunk frissebbek egy-egy nehéz munka után is, ha jót alszunk. Azonban, ha tudatosan csináljuk, akkor állandóan frissek lehetünk.
 
Az emberek Fénylények. A Teremtő Istennek számtalan fényfrekvenciáján létező életterek vannak és a fizikai világok is Fényvilágok, csak a Fény nagyon alacsony frekvenciáján rezegnek. Ilyen esetekben, annyira lelassulnak a fényrészecskék, hogy csapdába esik a Fény. De ez nem jelenti azt, hogy ez a fizikai test nem Fény. A Fénynek ugyan a legalacsonyabb frekvenciáján van, de ha megcsinálnánk a lebontási fázisait, igen csak meglepődnénk azon, hogy amit látunk az csupán illúzió, mert a testünk szinte teljesen vízből tevődik össze, sejtjeinkben Fénypiramisok vannak, amelyek jelenleg letakart állapotú, de ott van és a leplet kell róla levenni. Amennyiben ezek a Fénypiramisok újra megkapják a magasabb rezgést, az egész fizikai testben, a test Fénnyé válik, megtartva a fizikai test formáját. Jézus, ezt bemutatta, csak akkor még nem értették meg az emberek.
 
Az emberiség többsége, eredetileg a Plejádok Fényélet-tereiből inkarnálódott
 
le és vállalták Fényük „besűrűsödését”, ami azzal is együtt jár, hogy maga a tudatosság is alacsony szinten – megfelelően a Fény frekvencia törvényének – van. Tehát nagy minőségi változáson estek keresztül, amely egy biokémiai kísérlethez alkalmazkodott. A különböző Fényiratokban említett „bukás” a Fényfrekvenciák lecsökkentésével járó, alacsony életminőséget sejteti, amely tény, hogy a Fényléthez viszonyítva, nagy visszaesés.
 
 
 
 
Azok a kozmikus lények, akik ismerik a Teremtő Frekvencia Törvényét, egy szabad akaratú értelemmezőben megtehetik, hogy bolygókat spirituálisan leamortizáljanak, amely Fényfrekvencia csökkenéssel jár és ezáltal régi helyén nem tud megmaradni. Ilyenkor bevonzódik egy olyan kozmikus területre, ahol hasonló rezgésű élettér van.
Szabad-akaratú zónákban sokszor előfordul ilyen esemény. Erről tehetnek azok a lények is, akik a bolygón élnek és kíváncsiságból, vagy egy kozmikus kísérleti terv részeként, vállalják ezt a bizonyos frekvencia csökkenést önként. Habár a Földünkkel nem ez történt, mert kijelölt tervet kellett volna végrehajtania. Viszont a kétpólusú világokban a negatív oldal sokszor olyan ígérettel térit el egy-egy bolygót, ami kíváncsivá teszi a lényeket. Egy szabad akaratú világban ez megengedett. Az emberiségnek más feladata volt az Isteni Tervben. Az eltérítéshez nem is fontos a bolygó lakosságát teljesen meggyőzni, mert a Frekvencia Törvény szerint egy kritikus tömegnek nevezett energia, az egész bolygói energiát tudja mozgósítani.
Az emberiségnek ez a lépése nagyon sokba került, mert a frekvenciái tovább zuhantak az évezredek során annyira, hogy már nem tudja azt sem, hogy ki Ő és honnan jött. Ezeknek az információknak a törlését viszont, a Luciferi tudatú lények számlájára írhatjuk.
 
Mivel a bolygót abban az időben a Plejádi Fénytestvériségből népesítették be, soha nem tettek le arról, hogy vissza vigyék a bolygót a Plejádokra és az Isteni Tervet végre hajtsák.
 
Az évezredek során, az embereket „megdumálták”, hogy bűnösek és ennek megfelelő életet is biztosítottak a számukra az említett negatív lények, akik nem okosabbak nálunk, csak kijátszották az embereket, amikor még a bolygónk a plejádi helyén volt.
Abban az esetben, ha már ilyen helyzet előadódik, a felsőbb világ segítői, harcolnak azért, hogy kimentsék testvéreiket egy olyan helyzetből, amely kívül esik az Isteni Terven.
A Teremtő előtt nincs idő, látja a teremtett lényei munkáját és megengedi azt, hogy szenvedjél, vagy éppen boldog legyél. Nem avatkozik be a teremtésekbe, hiszen azért vannak a hierarchikusan felépített teremtményei, hogy teremtsenek, a hibákat kijavítsák és az Ő elgondolásait szeretetből végrehajtsák.
 
Az emberiség többsége pontosan erre a helyzetre várt, amikor egy kozmikus ciklus lezárul. Erre készültek a beépített plejádiak itt a Földön, és erre készülnek az „otthon” maradt Fénytestvéreink, hogy kimossanak bennünket egy olyan helyzetből, amely nem méltó az emberiséghez.
A sok-sok mellébeszélés, a vallások és történelem írók részéről, mind félrevezető manőver volt az évezredek során, mert többségében a negatív erőket szolgálták és csak erősítették az emberiség nyomorúságát azzal, hogy frekvenciazár alatt tartották a bolygót. Ez, annyit jelent, hogy a dimenzió kapukat lezárták, ezáltal semmiféle információt nem kaptunk a testvéreinktől, vagy csak részinformációkat, amelyek még jobban megzavarták az életünket.
Az információ-hiány miatt, az emberiség kénytelen volt elhinni azt, amit a negatív lények tálaltak. Ők, kihasználták az emberek érzelem-világát, mert rájöttek, hogy a legalacsonyabb érzelmi rezgések – főleg a félelem – feltölti őket és élelem-forrásként tudják használni.
 
Még ma is, az utolsó pillanatban is képesek olyan eseményeket kreálni, amelyek a félelemre irányulnak, a hazugságokról nem is beszélve. Meghamisítottak már történelmi eseményeket, vallási káoszt idéztek elő azzal pl., hogy az emberiség bűnös, hogy az emberek büntetésben vannak és, hogy Isten bocsánatáért kell esedeznünk, de előbb a papoknak kell ezt elmondani.
A kereszténység nevében embereket öltek és sok esetben a dimenzió-kapukon olyan holografikus bejátszásokat végeztek, amelyek sokkolták az emberiséget, holott nem ez volt a valóság.
 
Ezek a lények egy olyan értelem-mezőben, ahol a szabad-akarat van érvényben, csak a saját életüket akarják menteni azzal, hogy dolgoznak azon, hogy az embereket jól kihasználhassák érzelmi szinten, mert nekik ez az élelem. A Teremtő megadta a lehetőséget minden lénynek, hogy megismerje azt az igazságot, hogy a pozitív gondolatok, a hit és a szeretet olyan fegyver, amely ellen semmiféle negatív beállítottságú lény sem képes semmit tenni.
Amikor ilyen állapotba kerülnek lények, mint a földi emberek, akkor is megkapják a szükséges segítséget és a magasabb kozmikus gondolkodásra való hajlamot. Amikor valaki csak a jót teszi szeme elé, elmúlik a félelme, a hite megnő a Teremtőben és a nyugalma nem enged semmiféle negatív lényt a közelébe. A Kozmikus Frekvencia Törvény kimondja, hogy csak a hasonló a hasonlóhoz tud kapcsolódni, egy alacsony rezgésű gondolatminta soha nem tud hozzátapadni egy magasabb kozmikus rezgéshez. Ezen belül a szeretet frekvenciája a legmagasabb isteni rezgés, amely védelmet nyújt minden ellen.
 
Jézus történetei szépek és a mai ember számára kielégítőek is, de tele vannak olyan kitételekkel, amit Jézus soha nem mondott és nem csinált. Jézus, megmutatta, hogy a szeretet a legmagasabb isteni rezgés, és a fizikai test Mer-Ka-Bah mezejét ezzel lehet aktiválni. Megmutatta, hogy a Fényből teremtett ember, újra Fénnyé tud válni, ha megszabadul az alacsony rezgésű lények hazugságaitól.
A Plejádi Fénytestvériség ezen dolgozik és leáldozóban van azoknak a napja, akik ezt tették az emberekkel.
 
A sokat emlegetett luciferi-tudatú lények és más negatív lények is jól tudják, hogy egy ilyen értelem-mezőben, ahol a szabad akarat uralkodik, ugyan úgy létezik egy határ, amelyet nem lehet átlépni akkor sem, ha ez a káosz-teremtés egyébként megengedett.
 
A negatív lényekre is vonatkoznak törvények, amelyet nem léphetnek túl. Ez a kozmikus élettér, ahol mi élünk, egy biokémiai kísérleti övezetnek a része. Végül is ez egy olyan tervezett hely, ahol kozmikus munka folyik és célja van. Ez az övezet arra teremtetett, hogy a kozmikus Fénylényeket kipróbálják alacsonyabb Fényfrekvencián, ezért ebben az övezetben a biokémiai kísérletek megengedettek. Sőt, azok a Fénytestvéreink, akik végzik a kísérleteket, jól tudják, hogy az emberek saját szabad akaratukból ezt megengedik. (Itt, már nem tudják ezt az emberek, ezért végzik diszkréten a kísérleteket). Viszont, mióta ebben a zónában van a Föld, a negatív lények is hozzáférnek törvényesen is, és sajnos törvénytelenül is, annyira elszemtelenedtek. Ez is már egy borzasztó állapot volt. A Fénytestvéreink elsősorban ezt kellett, hogy megszüntessék és a nagytakarítást ezzel kezdjék.
 
 
 
Amennyiben a Föld a teremtett helyén marad, nem keveredett volna bele a kísérleti övezetbe, ahol még fizikailag is bántalmazták. Ebben különbözik az ember, más Fénylényektől, akik szabad akaratukból jöttek ebbe a zónába, míg az eredeti lakók eltérítés áldozataiként vannak jelen. Nem „menetközben” jöttek a Földre, hanem az eltérítés után, folyamatosan ide kellett vissza inkarnálódniuk. Sok helyről csatlakoztak a későbbiek során a földi élethez, de ők már tudatosan jöttek, ismerték a kísérleti zóna tervét és értelmét. Azok, akik a kezdetektől fogva földlakók, nagyon sokat szenvedtek a karma kereke által és a lelkük mára már nagyon megfáradt. Viszont bölcsességben nagyon elől járnak. A célt, hogy vissza juttassák a Földet a Plejádokra, ma is akarják és a Fénytestvériség segítségével meg is valósítják.
A teremtésben mindig lesz ilyen biokémiai kísérleti övezet, mert egyre jobb és jobb fizikai állapotot szeretnének elérni a társteremtők. Viszont a mi világegyetemünkben soha többé nem fordulhat elő az, hogy egy magasabb Fényfrekvencián elhelyezkedő bolygót olyan alacsony frekvenciára helyezzenek mint a Földünket. Főleg olyan esetben, amikor a bolygónak más Isteni Terv szerint kell működnie
 
 
Az embert a Plejádi Fénytestvériségből választották ki arra, hogy egy galaktikus Fénykönyvtárat létesítsen a bolygón, ahol a Galaxis összes információját őrizték volna, pontosan azért, hogy ne férjenek hozzá bizonyos teremtési kódokhoz azok a lények, akik saját maguk kiszolgálására teremtettek volna lényeket. (Sajnos, ezt mégis megteszik)
A Plejádok csillagkódjaiban vannak azok a biológiai kódok, amelyek a fizikai világokban alkalmazhatóak. Olyan kódokról van szó, amely milliárd és milliárd Fénylény fizikai testét alkotja és a Teremtő Isten által megszentelt. Az emberiség is ilyen. Mivel érzelmeinknek rezgésmintái vannak és folyamatosan változnak, mint a villám, olyan gyorsaságúak, ezért nagy tárházat biztosítanak a negatív lények számára. Főleg a globális rezgések tudják kielégíteni étvágyukat. Amikor nagyobb mennyiségű negatív energiára van szükségük, globális eseményeket, katasztrófákat, háborúkat, terrorcselekményeket stb. idéznek elő, hogy az ezek nyomában keletkező negatív rezonanciából jól fel tudják magukat tölteni.
 
Őket a szenvedés csak annyiban érinti, hogy minél nagyobb a lélek és test fájdalma, annál jobb „minőségű” élelemhez jutnak.
 
A Plejádok adja a fizikai testekhez szükséges összetevőket, míg az Orionban kapják meg a Fénylények a testhez szükséges programokat, amelyeket közösen állítanak össze a kijelölt Fénytestvérekkel, akik ezt a munkát végzik. Isten Jelenléte az Orion Övben – a Hórusz Szemnek is nevezett Fényszemével – kontrollálja a megtervezését egy-egy lénynek, és adja hozzá az Isteni Magot, az Isten Jelenlétét a szívben, amely mindvégig összeköti az embert az Isteni ÉN-jével. Ezért legyünk bizalommal Isten felé, mert még ebben az állapotunkban is velünk van.
Az Ádámi Faj – mint Isten Családja – már létezett a fizikai világunk előtt is, mint Isteni Fénytudat. A Plejádok volt eredeti hazája és a biológiai életének kódjai is ott vannak. Ezért tartozunk a Galaktikus Fénytestvériség Fénycsaládjához. Az Oriontól kaptuk a tudást és az isteni képmást, amely nem engedi elfelejteni a származásunkat.
Létezik az Isteni Evolúciónélküliség állapota is, amelyhez sok-sok életteret be kell járnunk, hogy bölcsességünkben és az Isten iránt érzett feltételnélküli szeretetünkben újra Istennel legyünk.
 
Természetesen vannak a Plejádokhoz és Orionhoz kötődött Fénytestvéreink is, sőt még sokkal több világ is, de jelenleg itt nincs lehetőség tárgyalni ezeket. A főbb állomások az emberiség szempontjából a legfontosabbak.
 
 
Földünk jelenleg ide-oda kering a Fotonöv - vagy KA központi energia – peremén, ami egyre gyorsul egészen addig, amig a Galaxisunk rááll egy másik pályára. Ekkor a Föld átváltozik 5. dimenzióra vált, és Fényvárosoknak ad otthont, ahol a Fényvilággal kapcsolatos ismereteket kell elsajátítani az embereknek. Addig viszont nagyon sok katasztrófa történik és ennek következménye lesz az is, hogy átrendeződik a kontinensek arculata is. Végül a pólusváltás megtörténik.
 
A mágneses pólusok elváltozásáról manapság már sok hír jelent meg. Eddig titkolták még a lehetőségét is, pedig több ciklus is volt már a Földön, amikor hasonló események voltak.
Ezeket az eseményeket közli nagyon sok ősi leírás, de a mostani emberiség annyira megvezetett a negatív lények által, hogy semmit nem hisznek el, még azt sem amit látnak.
Napi hírekben beszámolnak arról, hogy a Föld kilépett régi pályájáról. A Naptevékenységet sem titkolják már, hiszen érezhető a bolygónkon ennek a hatása. A Föld mágneses mezeje eltéréseket mutat, amely a madarak, halak és más élőlények haladási útvonalát is megváltoztatja. Ezért fordulnak elő manapság olyan események, hogy tömegével jönnek ki a bálnák pl. a partra, vagy pusztulnak el egyéb élőlények.
A mágneses erővonalak megváltozása, a frekvenciájának lecsökkenése olyan, mintha egy magnó szalagot sokáig használunk és a végén már alig lehet kivenni mi van rajta, mert a hang teljesen eltorzul.
 
A Föld körül lévő mágneses hálózatok - több is van – szintén károsodnak, az információkat tartalmazó mezők kezdenek „letörlődni”. Amennyiben a Kollektív Tudatunk rácshálózatában ilyen eset előfordul, az emberek többsége a tudatának vissza esését éri meg. Nagyon sok ember teljesen megzavarodik, mint az állatok is, és nem képes befogadni azokat az energiákat, amelyeket a kozmikus testvériség pontosan ezért küld a Földre, hogy ezeket a hiányosságokat segítse megoldani. Ennek ellenére a régi energia mintákat már nem érdemes megmenteni, mert az emberiség javát már nem szolgálják a régi paradigmák, ezért a teljes összeomlás előbb-utóbb bekövetkezik.
 
Pólusváltásra kerül sor, ezt már a tudósok is így látják. Viszont ez nem most lesz először.
A történelem során volt ilyen pólusváltás 13 ezer évente.
 
 
MIT JELENT SZÁMUNKRA A PÓLUSVÁLTÁS,?
 
A mágneses pólusok folyamatosan változtatják a helyüket. Az utóbbi években ez a vándorlás nagyon felgyorsult. Az elmúlt 150 év alatt l.100 km-t haladt, Kanadától, Szibéria felé. A Föld mágneses ereje csökken. Az elmúlt 200 évben kb. 10 %-kal. Ez a csökkenés, kihatással van minden földi élőlényre. Pl. az embereknél a csont szövet stabilitását is befolyásolja, ezért van annyi csontritkulásos ember, sőt a gyermekeknél is fennáll ez a betegség.
A mágneses pólusváltás mindig összefüggött – biztosan ma is – a dimenzió váltással, a tudat megemelkedésével.
 
Amikor a mágneses mezők összezavarodnak, a földi elektronikus berendezések meghibásodnak. Pl. a repülőtereken a mágneses műszereket át kellett állítani a térképek használhatósága miatt. Nemrégen volt ilyen eset Amerikában.
Az állatvilág is nagyon megérzi ezeket a változásokat. Minden állatfajnak van egy tol – ig határig kijelölt frekvenciája, és csak ezen a kijelölt útvonalon képes közlekedni. Mint ahogy a repülők sem repülhetnek össze-vissza, a madarak pl. fajonként mindig ugyanazon a mágneses útvonalon repülnek. A tudósok ugyan megmagyarázták a nemrég bekövetkezett tömeges madár pusztulásokat, de nem hozták kapcsolatba a mágneses mezők változásával.
 
Amikor egy bizonyos madárfaj elindul a saját rezgés-útvonalán és egy olyan területre ér, ahol a mágneses mező csökkent állapotban van éppen, teljesen elveszítik a tájékozódásukat. A másik lehetséges esemény, amikor berepülnek egy olyan rácshálózatba, amely viszont sokkal magasabb rezgésen van. Ez úgy éri őket, mintha az ember belenyúlna a 220 V-os áramba. Már a levegőben elpusztulnak és azon a területen le is esnek, mint ahogyan ez a hírekben benne is volt.
 
A vízi állatoknál szintén így van, azért úsznak ki a partra a delfinek, bálnák, mert az útvonalukon akarnak haladni, ami már nincs ott.
Az állatoknak közös tudatmezejük van. Amikor egy ciklus befejeződik, ők is lépnek felfelé a tudatlépcsőn. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, szinte az egész állatvilágnak el kell pusztulnia testéből ki kell vonulnia. Elsőként a kisebb állatfajok pusztulnak el - pl. lásd a méheket és egyéb bogarakat – majd folyamatosan a nagyobb állatok is elkezdik a pusztulást.
Az egy fajhoz tartozás is fontos a pusztulásnál, mivel így könnyebb a biológiai kódokat figyelemmel kísérni, mintha össze-vissza halnának meg különböző fajokból.
Ezek az események csak azok számára megrázóak, akik nem tudják felfogni, hogy az új és magasabb értelem elérése érdekében, az előző világnak meg kell semmisülnie.
 
Az emberek többsége nagy megrázkódtatáson esik át, amikor gyorsabb lefolyással indulnak be ezek az események. A tudós világ viszont mindent megmagyaráz majd, mert azok a lények, akik nem akarják, hogy az emberiség magasabb tudatra emelkedjék, biztosan mindig kitalálnak majd magyarázatokat mindenféle eseményre.
A Föld alaprezonanciája is állandó emelkedést mutat, amely az emberek idegrendszerére is nagy hatással van. Sok embernél olyan idegi károsodás jöhet létre, hogy tényleg bezavarodik az elméje.
 
Amikor a geomágneses mezők értéke a nullára csökken, az agyban tárolt információk kitörlődnek. Ez olyan mint a számítógép memóriája, amely csak akkor tudja tárolni az információkat, ha áramot kap. A pólus váltás előtt – a történelmi leírások szerint – a bolygón lévő civilizáció erős hanyatlásnak indul. Ez, néhány hónaptól két évig szokott tartani.
 
Dimenzió váltás előtt néhány órával a két dimenzió egymásba csúszik, amely olyan csodálatos színharmóniában nyílvánul meg, amelyet a földi életben nem ismertünk. A földön lévő összes szintetikus anyag megsemmisül, csak a természetes anyagok tudnak Fénnyé válni. Amikor elkezdődik a dimenzió váltás, beáll egy sötétség, és üresség, ami viszont nem félelmetes, esetleg azok számára, akik még ekkor sem hisznek a magasabb világban.
Olyan érzésünk lesz, hogy megvakultunk, ami igaz is, mert a 3. szemünk veszi át a látást, a fizikai világban használt szemünkre nincs többé szükségünk.
A mágneses tér teljes lenullázódása, földi idő szerint 1-3 napig is eltarthat.
 
A pólusváltás kezdetén a Föld felszíne kb. 3200 km/óra sebességgel mozog, a szél óránkénti sebessége elérheti az 1600 km.-t.
Természetesen sok teória létezik a dimenzió váltással kapcsolatban. Játszhatunk ezekkel a gondolatokkal, de ne nagyon kódoljuk be a tudatunkba. Inkább arra koncentráljunk, hogy pozitív gondolatokkal éljünk. Mivel gyorsan teremtődik meg a gondolat, jobb ha jó dolgok történnek velünk. Ez egy olyan nagyszabású átalakulás, melyet magunktól nem tudnánk megvalósítani, ezért vannak a Plejádi segítők és sok más csillagról jövő testvériségben élő lények figyelnek bennünket, hogy az Isteni Terv sikerüljön. Mindenképpen sokat jelent a félelem helyett, pozitív dolgokkal foglalkozni közvetlenül a pólusváltás után a sötétségben is, mert a dimenzió váltásnál abban a rezgésben leszünk első pillanatokban. Akik a félelmet viszik át, visszahullanak a 3. dimenzióba. Csak 5. dimenziós rezgéssel maradhatunk ott, ehhez viszont a feltétel nélküli szeretet rezgése a legfontosabb.
 
 
 
 
AZ EGYSÉGTUDAT HÁLÓ…
 
Az Egységtudat (Kollektív Tudat) háló egyensúlya is felborult. Vannak olyan elektromágneses mezők a Föld körül, amelyet az űrből nézve, a Földet körülvevő izzó Fénysávnak látnak. Megszámlálhatatlan hálóról van szó, mivel minden egyes teremtésnek van ilyen rácshálózata, amely ellátja információval.
Az emberi tudattal kapcsolatos háló az Egységtudat Háló. Amennyiben ez nem létezne, az egész emberiség csak az anyagi világra lenne ráhangolódva, ami azt jelentené, hogy teljesen megsemmisítené önmagát. A háló nélkül nem lenne képes a tudatosság magasabb fokára lépni.
 
 
A rácshálózatok mindegyike kapcsolódik a magasabb világokhoz, és a magasabb rendű információkat is ezen keresztül kapjuk. A földi tudathálót már 13.200 éve kezdték meg átalakítani, amikor az emberiség tudata nagyot zuhant lefelé. Azóta folyamatosan javítják a Fénytestvérek, hogy az emberiség visszatérhessen a zuhanást megelőző szintjére. A mostani emberiség ilyen szempontból nem is tudat emelkedésen vesz részt, csak visszamegy abba a tudatmezőbe, ahová Isten eredetileg megtervezte. Ez a hely pedig a Plejádok.
Az Egységtudat Háló női energia rezgését javítják, mert évezredek óta a férfi jellegű energiák dominálnak a Földön, amely a racionális elme irányítása alatt érvényesül.
A Teremtő Női Energiája (Szent Szellem – Szentlélek – Szűzanya ) tartalmazza a megváltó, feltétel nélküli szeretet frekvenciáját. Csak ez a rezgés képes az emberiséget felemelni az 5. dimenziós értelem mezőbe, ezért is hívják megváltó energiának.
 
Viszont, jelen világunkban még nagy harcok folynak a régi energiák fenntartásáért, mert azt a negatív lények könnyebben tudják „kezelni”. A női szeretet energiák jóval magasabban rezegnek mint a negatív lényeké, ezért nehezebb megközelíteni.
Tudatosítani kellene a nőkkel azokat a tényeket, hogy szeretet rezgésük menti meg a bolygót abban az esetben, ha ezt komolyan veszik.
 
Az új, szent női tudatosság csak úgy valósulhat meg, ha a Tudat Hálóban lévő geometriai formák, ennek megfelelően megváltoznak. Ha megvalósul ez, akkor az összes nő, újra emlékezni fog arra, hogy milyen szál köti őt Istenhez, ezáltal pontosan tudni fogják hogyan kell cselekedniük, hogy a két energia egyensúlyba kerülhessen. Mivel Isten női energiájában lesz az információ, az dönti el, hogy a Föld milyen irányba mozduljon el. Ezért minél előbb tudatosítani kell a nőkkel ezt az isteni feladatot - ezért születtek nőnek ebben az időben – mert még a Földön kell elérni azt a közös szeretet összefogást, amely a bolygót segíti kiemelkedni a 3. dimenzióból. Ennek érdekében segíteni kell a férfiakat is a női energiájuk tudatosítására, hogy ne ellenállást hozzanak létre, hanem kapcsolódjanak be ebbe az Isteni munkába.
 
 
 
 
 
Amikor a Plejádokról beszélünk, szólnunk kell a majákról is, hiszen ők azok, akik a mai napig is őrzik az ősi kozmikus információkat. Tudjuk, hogy a mayák Kr.u. 800 körül eltűntek a Földről. Akik még őrzik az információkat nagyon kevesen vannak. Viszont sok mindent most hoztak nyilvánosságra.
 
PL. A mayák szerint, mi most a NAP 5. korszakában élünk és a mostani emberek előtt 4 emberi faj és civilizáció volt már. Naptáruk szerint a kozmikus nagy ciklusnak is vége van, melynek dátumát 2012-re teszik. Felhívják a figyelmünket arra, hogy ez nem a világ végét jelenti, hanem egy olyan új korszak beindulását, amely az emberiség Aranykorszakába vezet.
A mayák 7 Nővérnek nevezik a Plejádokat. A magyarok Fiastyúknak hívják, amiből feltételezhetjük, hogy a magyaroknak is köze van ehhez a csillagcsoporthoz.
Ha, feltekintünk az égre, mi is 7 csillagnak látjuk, pedig a mi Naprendszerünk is ott van 8. csillagként, habár kicsit eltolódva.
Nehéz elképzelni, hogy a mi Naprendszerünk, egy óriási spirálon, része a Plejádoknak és ezzel együtt a Tejútnak, a mi Galaxisunknak.
 
A mayák szerint a ciklus végén valami nagyon érdekes esemény történik a Plejádokban.
A Maya Csillag - a mayák szent csillaga – 1200 évig tartózkodik a Plejádok középpontjában, a Foton övben, míg a mi Napunk is csatlakozik és 2000 évig marad ott. A Maya már ott lesz, amikor mi belépünk. Az Övön belül a mi Napunk és a Maya szinkronba kerülnek.
Erre a nagy eseményre várnak a Maya lakói, akik 5. dimenziós Fénylények, mert ekkor lehetővé válik, hogy átjöjjenek a Földre a közelsége miatt. Ők a végső segítők, akik vissza hozzák az ősi bölcsességet a Földre. Soha még ilyen helyzet nem alakult ki, és akik most vannak jelen a Földön, egy egészen egyedi információhoz juthatnak, hogy a Maya lényei az ősi mayák találkozhatnak a földi testvéreikkel, az emberekkel.
 
A mayák információi szerint, Földünk 4 és félmilliárd éves. Ezen a kozmikus ponton már 150 ezerszer áthaladt a Föld. A mostani áthaladás mégis nagyon fontos információ, mivel a Föld egy nagyobb rendszer tengelyéhez kapcsolódik, a Galaxis (Tejút) központjához. Minden kozmikus rendszer élőlény és hatást gyakorolnak egymásra. Az emberiségnek el kell fogadnia azt a tanácsot, hogy emelkedettebb tudattal, pozitív ráhangolódással könnyebb lesz ráállni a kozmikus frekvenciára. A lineáris időtől való megszabadulást 2012-től, segítik a Plejádokban élő testvéreink, mint ennek a korszaknak a végleges lezárását.
 
Az emberiség értetlensége, viszonya ezekhez az átalakulásokhoz érthető, hiszen az események kint zajlanak a kozmosz végtelen terében. A mi, parányi életünk, kicsi világunk számára nincs semmi viszonyítási alap. Nem fogjuk fel a Fény- évmilliókat, a kozmikus „időbeliség, vagy idő nélküliség” teljesen idegen tőlünk. Ami nekünk évezredeket jelent, a kozmikus világokban, de főleg Isten előtt, csak egy mostbeli gondolat.
Ezért fontos lenne, hogy ezek az események bent a szívűnkben játszódjanak le, az elménk segítségével, a tudatunk belső terében. Minden ember úgy van megteremtve, hogy képessé váljon a tudatváltásra, és együtt tudjon működni a külső világ kozmikus eseményeivel.
 
Az érkező kozmikus energia hullámok, ütköznek a mi vibrációinkkal. Emiatt jelenleg nagyon kényelmetlenül érezzük magunkat. Sok ember betegségekkel küzd, amelyeknek nincs meg a miért?- je, az orvosok nem találnak semmi elváltozást. Látjuk a Föld változásait, az időjárás szélsőséges megnyilvánulásait. Sajnos látjuk, az életünkben bekövetkezett befejeződéseket, széthullásokat, a szeretteink szétválását.
Ez a folyamat még sokáig eltart, mert a hasonló a hasonlóval tud csak együttrezegni. Nem elég az, ha jól elvagyunk egymás mellett, mert ha nem egyeznek a rezgéseink, előbb, vagy utóbb szétválnak az élet utak. A hasonló a hasonlóakhoz csatlakozik majd, így alakítva ki a csoportokat, amelyek nagyobb csoportokhoz kapcsolódnak és végül a globális kapcsolódás után, kapcsolódni kell a kozmikus – számunkra kijelölt – világhoz is.
Nem imitálhatjuk a szeretetet, mert a rezgéseinket folyamatosan mérik a Fénytestvéreink és csak a szív tiszta rezgéseit veszik figyelembe. Azonnal kiderül, hogy teljes szívből szeretünk-e. Amennyiben nem, megteremtik azokat az eseményeket, amelyekben ez a csalás kiderül és a szétszakadásnak muszáj bekövetkeznie. Ezért legalább saját magunknak ne hazudjunk és próbáljuk meg kijavítani azokat az érzelmeket, amelyek nem tiszták bennünk mások iránt.
 
 
A Plejádok Fénytestvérisége a B i k a (Taurus) csillagképben, egy kis csillag csoportban létezik, amelyhez valamikor a mi Naprendszerünk a mi Csillagunk is tartozott.
A 7 Nővérnek nevezett csillagok - ezt a női energia minták miatt nevezik így - 500 fényévre vannak tőlünk. A humanoid fajok, közös őseink. Valamikor a LYRA (Lant) csillagról mentek át a Plejádokra. Először a Plejádok, Tajgeta nevű csillagának, ERRA nevű bolygójára telepítettek civilizációt. Ők, a mi őseink is, mivel a mi Földünket először ők vették át, hogy egy Isteni Tervet végrehajtva a Plejádok őrizhesse a Galaxis biokémiai kódjait. Most lehetőséget kaptak, hogy vissza vigyék a testvéreiket és a Földet is az eredeti helyére a Plejádok 8. csillagaként.
Menet közben ezek a testvéreink, nyilván tartották az emberi civilizációk evolúcióját és minden információt megőriztek.
 
A PLEJÁDOK (FIASTYÚK) CSILLAGAI.
 
-STEROPE – TAYGETA – MAYA – CELAENO –
 
-ELECTRA -- MEROPE -- PLEIONE+ATLAS – (Iker cs.)
 
 
https://sites.google.com/site/balazsrozalia/home/kzvettsek/az-emberisg-blcsje---a-plejdok-fnytestvrisge
 

—————

Vissza