...

2014.04.02 23:06

 


Tiszta és tisztátalan állatok listája 
(a táblázat nem teljeskörű, csak tájékoztató)

 

Tiszta állatok

Emlősök, melyek kérődznek 
és hasított a patájuk (párosujjú patás)

antilop
bölény
rénszarvas
szarvasmarha (tehén)
őz
szarvas
jávorszarvas
gazella
zsiráf
házi kecske
kőszáli kecske
ökör
juh (bárány)

Halak, melyeknek van 
uszonyuk és pikkelyük is

szardella
barrakuda
pisztrángsügér
aranyosfejű hal (brama)
amerikai sügér
édesvízi naphal
ponty
tőkehal
díszsügér(félék)
árnyékhal(félék)
lepényhal
fűrészes sügér
szürke morgóhal
hering
holdhal
makréla
mahimahi (trópusi hal)
aranydurbincs
csellé (fürge cselle)
márna
folyami sügér
csuka
merlánhal
tengeri géb
lazac
szardínia
vándor alóza
bűzös lazac
nyelvhal
ezüstösfejű pisztráng
naphal
tarponhal
pisztráng 
tonhal
rombuszhal
Madarak

csirke
galamb
kacsa
liba
nyírfajd
gyöngytyúk
fogoly
páva
fácán
gerle
prérityúk
hófajd
fürj
talpastyúk
veréb
hattyú
vadréce
pulyka

Rovarok

bizonyos sáskafélék
tücskök
szöcskék

 

 

Tisztátalan állatok

Emlősök

 - disznófélék (házisertés, vaddisznó, stb.)

 - kutyafélék (farkas, hiéna, róka, sakál, kutya, stb.)

 - macskafélék (oroszlán, leopárd, tigris, párduc, gepárd, macska, stb.)

 - lófélék (szamár, ló, zebra, öszvér, vadszamár, stb.)

 - egyéb szárazföldiek (medve, borz, hód, denevér, elefánt, gorilla, teve, mormota, víziló, kenguru, láma, vakond, majom, egér, oposszum, nyúl, mosómedve, patkány, meztelen csiga, csiga, mókus, menyét, rozsomák, rovarok – kivéve néhány sáskafélét)

Vízi állatok

 - halak uszony és pikkely nélkül (harcsa, angolna, nyársorrú hal, kanalas tok, cápa, tüskés pikó, tokhal és mindenféle kaviár, kardhal)

 - kagylófélék

 - rákfélék

 - puhatestűek (tintahal, medúza, tengeri csiga, polip, kalmár)

 - emlősök (delfin, vidra, fóka, rozmár, bálna)

Madarak (ragadozó, dögevő és egyéb)

 - albatrosz, bölömbika, héja, ölyv, keselyű, vízityúk, kormorán, daru, gém, gólya, varjú, kakukk, sas, flamingó, búbos vöcsök, sirály, karvaly, kócsag, kánya, bíbic, szarka, strucc, bagoly, papagáj, pelikán, pingvin, holló, fecske, harkály


Hüllők, kétéltűek

 - aligátor, kajmán, krokodil, gyík, kígyó, teknős – félék

 - féreg, giliszta, hernyó

 - béka, gőte, szalamandra, varangy – félék

COG

 

 


Mózes III. könyve 11. rész 

1.
Szóla ismét az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván nékik:
2. 
Szóljatok Izráel fiainak, mondván: Ezek azok az állatok, a melyeket megehettek minden barmok közül, a melyek vannak e földön:
3. 
Mindazt, a minek hasadt a körme, és egészen ketté hasadt körme van, és kérődző a barmok közt, megehetitek.
4. 
De a kérődzők és a hasadt körműek közül ne egyétek meg ezeket: A tevét, mert az kérődző ugyan, de nincs hasadt körme; tisztátalan ez néktek.
5. 
A hörcsököt, mert kérődző ugyan, de nem hasadt a körme; tisztátalan ez néktek.
6. 
A nyulat, mert kérődző ugyan, de nem hasadt a körme; tisztátalan ez néktek.
7. 
És a disznót, mert hasadt körmű ugyan és egészen ketté hasadt körme van, de nem kérődzik; tisztátalan ez néktek.
8. 
Ezeknek húsából ne egyetek, és holttestöket se illessétek; tisztátalanok ezek néktek.
9. 
Mindazokból, a melyek a vizekben élnek, ezeket ehetitek meg: A minek úszószárnya és pikkelye van a vizekben, tengerekben és folyóvizekben, azokat mind egyétek meg.
10. 
A minek pedig nincsen úszószárnya és pikkelye a tengerekben és folyóvizekben, legyen az akármely vízben nyüzsgő, és akármely vízben élő állat; mind útálatos az néktek.
11. 
De legyenek is útálatosak néktek; azoknak húsából ne egyetek, és holttestöket is útáljátok.
12. 
A minek nincs úszószárnya és pikkelye a vizekben, mind útálatos az néktek.
13. 
A szárnyas állatok közül pedig ezeket útáljátok; meg ne egyétek, útálatosak ezek: a sas, a saskeselyű és a halászó sas.
14. 
A sólyom és a héja az ő nemével.
15. 
Minden holló az ő nemével.
16. 
A strucz, a bagoly, a kakuk és a karvaly az ő nemével.
17. 
A kuvik, a hattyú és a füles bagoly.
18. 
A bölömbika, a pelikán és a gém.
19. 
Az eszterág és a szarka az ő nemével, a büdös banka és a denevér.
20. 
Minden szárnyas féreg, a mely négy lábon jár, útálatos néktek.
21. 
Csak azt ehetitek meg a négylábú szárnyas férgek közül, a melynek lábain felűl szökő-szárai vannak, hogy szökdécselhessen azokkal a földön.
22. 
Ezeket egyétek meg azok közül: az arbé-sáskát az ő nemével, a szolám-sáskát az ő nemével, a khargol-sáskát az ő nemével és a khagab-sáskát az ő nemével.
23. 
Minden egyéb négylábú szárnyas féreg pedig útálatos legyen néktek.
24. 
És ezekkel tisztátalanokká teszitek magatokat; mindaz, a ki illeti holttestüket, tisztátalan legyen estvéig.
25. 
Mindaz pedig, a ki hordozza azoknak holttestét, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig.
26. 
Minden barom, a melynek hasadt a körme, de nincs egészen ketté hasadva, és nem kérődzik, tisztátalan legyen néktek; valaki illeti azt, tisztátalan legyen.
27. 
Minden állat, a mely a négylábúak között a talpán jár, tisztátalan legyen néktek; mindaz, a ki azoknak holttestét illeti, tisztátalan legyen estvéig.
28. 
A ki pedig hordozza azoknak holttestét, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig. Tisztátalanok azok néktek.
29. 
A földön csúszó-mászó állatok között pedig ezek legyenek tisztátalanok: a menyét, az egér és a gyík az ő nemével.
30. 
A sündisznó, a kaméleon, a tarka gyík, a csiga és a vakondok.
31. 
Ezek tisztátalanok néktek minden csúszó-mászó között; valaki illeti ezeket holtuk után, tisztátalan legyen estvéig.
32. 
És minden, a mire ezek közül holtuk után esik valamelyik, tisztátalan legyen; akármely faedény, akár ruha, vagy bőr, vagy zsák; akármely eszköz, a mivel dolgozni szoktak, vízbe tétessék, és tisztátalan legyen estvéig, ezután tiszta legyen.
33. 
Akármely cserépedény pedig, a melybe beleesik valami azokból, mindazzal együtt, a mi benne van, tisztátalan legyen, és az edényt törjétek el.
34. 
Minden megehető eledel, a melyhez az ilyen edényből víz jut, tisztátalan, és minden megiható ital is minden ilyen edényben tisztátalan legyen.
35. 
És minden, a mire azoknak holttestéből esik valami, tisztátalan; kemencze és tűzhely lerontassék; tisztátalanok azok és tisztátalanok legyenek néktek.
36. 
De a forrás, a kút, az egybegyűlt víz tiszta legyen; de a mi azoknak holttestéhez ér, tisztátalan.
37. 
Hogyha azoknak holttestéből reáesik is valamely vetőmagra, a mely elvetendő, tiszta legyen az.
38. 
De ha vizet töltenek a magra, és úgy esik rá azoknak holttestéből, tisztátalan az ilyen néktek.
39. 
Hogyha olyan hullik el a barmok közül, a mely eledeletek néktek; a ki annak holttestét illeti, tisztátalan legyen estvéig.
40. 
A ki pedig eszik annak holttestéből, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig. És mossa meg ruháit az is, a ki hordozta annak holttestét, és tisztátalan legyen estvéig.
41. 
Mindaz is, a mi csúszik-mászik a földön, útálatos legyen, meg ne egyétek.
42. 
Mindazt, a mi hason csúszik, és mindazt, a mi négy, sőt mindazt, a mi több lábon jár, a földön csúszó-mászó bármely állatot, meg ne egyétek ezeket, mert útálatosak ezek.
43. 
Meg ne fertéztessétek magatokat semmiféle csúszó-mászó állattal, és meg ne tisztátalanítsátok magatokat azokkal, hogy tisztátalanokká legyetek általok.
44. 
Mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek; szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok, és meg ne tisztátalanítsátok magatokat semmiféle állat által, a mely csúszik-mászik a földön.
45. 
Mert én vagyok az Úr, a ki felhoztalak titeket Égyiptom földéből, hogy Istenetekké legyek néktek; legyetek azért szentek, mert én szent vagyok.
46. 
Ez a törvény a baromfélékről, a szárnyas állatokról, minden élő állatról, a mely nyüzsög a vizekben, és minden állatról, a mely csúszik-mászik a földön.
47. 
Hogy különbséget tehessetek a tisztátalan és tiszta között, az olyan állat között, a mely megehető, és az olyan állat között, a mely meg nem ehető.

Korán a 2:173-ban kijelenti, hogy négy dolgot nem szabad megenni az Allahban hívőknek: a dögöt, a vért, a disznót és a nem Allahnak áldozott állatokat.

„Hanem megtiltotta (Ő) nektek a tetemet, vért, disznóhúst, s mindazt, mi nem Allahnak áldoztatott. S kit kényszer vezet, s nem vágy, s nem is szegedelem, hát (az) nem vétek számára. Íme! Allah Megbocsátó, Könyörületes.”[

 

https://rejtelyekszigete.com/rejtelyek/noe-fikcio-es-valosag/

(...az első Emberiség a ti mai testeitekhez hasonlatos testeket mondhatott a magáénak, azzal az eltéréssel, hogy testeik lényegesen nagyobbak, ám ezzel egyidejűleg könnyebbek is voltak, hisz azok az energiaelemek, amelyekből az adott testek felépültek, még kevésbé voltak besűrűsödöttek, vagyis még kevésbé voltak anyagi jellegűek, mint a ti jelenlegi testeitek, s a Szellemi Követ nem a kisagyban, hanem a koponyatetőn helyezkedett el (s ez még az Atlantisziak, s egy bizonyos korig az ő utódaikként megszületett egyiptomiak esetében is ekként volt.)

csak a tisztánlátás kedvéért, ha elolvastad a linken lévőt:

 

 

—————

Vissza