A Lélek felépítésének titkai

2016.02.11 11:18

 

Emóciók, érzelmek-asztrális test

Gondolkodás- mentális test

A Lélek átszellemítése

csak Isten és azok a lelkek tudják, akik elérték a 98-99 fokot.

Luci- nem tud Lelkeket létrehozni, ezért kénytelen a saját világai számára Istentől "vásárolni " lelkeket.

A Lelkek vele szemben erő- és hatalomfölényben vannak.

Isten viszont kontrollálja a létrehozandó lelkek számát, ezért tud Luci felett is uralkodni.

Isten csak azokat a Lelkeket adja át neki, akik nem akarnak a "pozitív" irányba fejlődni. Tehát, az ember szabad akarattal eldöntheti, hogy felfelé vagy lefelé megyen. Ezáltal maga dönti el, hogy kit "szolgál". Azaz: hogy milyen a saját sorsunk-rajtunk múlik. Senki máson.

4 féle Lélek létezik a Földi világban.:

-állati

-földi

-kozmikus

-párhuzamos világokból érkezők

Az állati

az állatvilágból kerülnek át az emberi létformába, de csak azok, melyek már elérték az állati hierarchia csúcsát.

A Földi:

az emberi társadalom alapját képezik. Ők azonnal emberi formában vannak.

A kozmikus:

a legritkább Lélektípus, nagyon kevesen vannak, meghatározott, misszió elvégzése céljából érkeznek. Ezeket a feladatokat az emberek nem képesek elvégezni. Néha egyéni minőségek, tulajdonságok összegyűjtésére küldik őket a Földre, azért, mert ezeket más világokban lehetetlen begyűjteni.

A párhuzamos világok Lelkei:

bizonyos meghatározott fejlődési szakaszt kell megélniük itt, a saját Lelkük gyarapítása végett. 

Az ember a saját Lelkét nem csak az érzelmeken, emócióko, érzéseken keresztül érzékelheti, hanem a saját korán keresztül is.

Az idős emberek némelyike még agg korban is gyakran mondja, hogy: "nem érzem a koromat, nekem úgy tűnik, hogy örök fiatal vagyok."

Van aki viszont a saját korának megfelelően érzi magát.

De van olyan igen fiatal is, aki már kora gyermekkorában képes hatékonyan megoldani a lét összes problámáját, ezáltal láthatóvá téve a Lélek érettségét.

Valójában minden Lélek tisztában van a saját korával. Pontosan tudja, hogy benne fiatal vagy már sok inkarnációt, tapasztalást megélt Lélek van-e. 

Elvileg tehát, azok, akik gyakrabban testesülnek meg, nagyobb tapasztalással rendelkeznek több dologról. Elvileg. Gyakorlatilag pedig létezik olyan is, amikor a Lélek olyan stabilan tudja, hogy milyen elvégzendő feladat miatt jött, hogy egy élete alatt sokkal többet el tud végezni, mint pl 20 alatt sem képes  egy másik lélek. Mitől függ ez? Attól, hogy mennyire figyel a belső instrukcióira. 

Álztalánosságban nem ez a jellemző. Akik többször inkarnálódtak, azoknak több a tapasztalatuk, több információt halmoztak fel, nagyobb a tudásuk, tehetségük, fejlettségi szintjük. 

Akik kevésszer, azoknál ez nem mérvadó, bennük állati ösztönök uralkodnak, ezért aztán agresszívek, szexuálisan túlfűtöttek, nehezen érzik meg, hogy mi zajlik a társadalomban. 

Az tehát, hogy okos-e valaki vagy "buta", tehetséges vagy tehetségtelen, könnyen alkalmazkodik vagy nehezen, annak a függvénye, hogy hányszor öltött testet.

Azok a Lelkek, akik most kezdik el a társadalomban a fejlődést, "buták" lehetnek, akik még egy szöget is képtelenek beverni a falba, akiket mindenre meg kell tanítani, valójában nem buták, hanem fiatal Lelkek. Ezért aztán minden tanítónak tudnia kell, őket tanítani kell, mert pár testetöltés után belőlük is zseniális költő, író, művész, tudós...bármi lesz.

Hosszú távon tehát az összes Lélek "megokosodik", vagyis megemeli a fejlettségi szintjét, ebben az IDŐ tényezőnek van hatalmas szerepe. 

Az értelem nem Isten ajándéka, hanem a számtalan testetöltések alatti munkájának az  eredménye. A  reinkarnációk lehetővé teszik a Lélek számára a többsíkú fejlődést, valamint intellektuális képességének a megélését.

A Lélek felépítése: 

    a mátrix egy bizonyos felépítéssel rendelkezik, amik hasonlatosak a méheknél található sejtcellákhoz.
A mátrix az, amit Isten a saját "laboratóriumában növeszt", bizonyos felépítéssel rendelkezik, az emberi Lélek viszont egy másik felépítést ad. Az isteni mátrix szabványos, azaz egyforma, 

viszont már a kezdet kezdetén belé helyezik az ember individualizmusának mechanizmusát 

( az egyén önmegvalósítása, mely a társadalom elé és  fölé helyezi), amely az IDŐ elteltével minden egyes Lelket kölönbözővé alakít, vagyis csak a fejlődés tesz bennünket különbözővé, másokra nem hasonlóvá. 

Az elsődleges mátrixot Isten 3 részűvé teremtette, 3 alapvető típusú energiával. 

 
Mind a 3 részben(3x 1/3-ad) az belé helyezett energia százalékban 1-1%-ot tesz ki. 

"Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert", de a hasonlatosság nem a földi, anyagi testben jelenik, nyilvánul meg, hanem az Isten Lelkének a felépítésében, a Lélek hármasságában! Ennyi a hasonlóság.

Isten sohasem ment keresztül az emreri Lélek fejlődésének szakaszain, miután megtett egy nagyon hosszú fejlődési utat, ezután teremtette az embert és a Földet. A fejlődése viszont az ember fejlődéséhez hasonló, de sosem öltött emberformát.
A Lélekben található részek-pozitív, negatív - az ember fejlődésére rendeltettek. Az ember az adott minőségeket, tulajdonságokat a saját döntéseinek megfelelően gyűjti be. Ha gonosztettet hajtott végre, akkor a Lélek negatív része növekszik, ha jót cselekszik, akkor a pozitív nő. A semleges energia az irányító rész. Ő gyűjti be a tapasztalatokat és irányítja a Lelket. 
 
A Lélek megalkotásakor az irányító rész a Lélek 1/3 részét foglalja el, majd az irányító rész a lélekmátrix másik két részénél sokkal gyorsabban kezd növekedni, s nemsokára a Lélek 1/2 részét tölti be, amint a továbbiakban is megtartja ezt az arányt  a Lélek bármilyen irányú fejlődése során . 
A pozitív és negatív részek egymással ellentétesek, ritkán vannak egyensúlyban a fejlődés folyamán, hol az egyik nagyobb, hol a másik. A pozitív rész az ember által elkövetett pozitív  tettek és cselekedetek, az alkotással való foglalkozás következtében nő, a negatív a számítással, szerkesztéssel, konstruálással(ravaszul kitervel, kifundál) kapcsolatos tevékenységek révén növekszik a magas fejlettségi szinteken.  Minden egyes rész sejtcellákból áll, amelyekben az ember által elkövetett cselekedetek kerülnek be. Ezen energiák alapjain épülnek fel az ember minőségei, tulajdonságai. Pl. ha az ember rajzolni tanul, akkor kialakul benne egy "festőművész sejtcella", ha zongorázni, akkor a jövőbeli zongorista sejtcellája kezd felépülni...stb. Semmio sem tűnik el nyomtalanul, amit az ember tanul. Professzionális tulajdonság akkor nyilvánul meg, ha az ember az inkarnációi során már teljes egészében feltöltötte azt a sejtcellát. (ezért vannak az úgymond "zsenik" már kicsi korban.) Nagyon sok életében tanulja, amikor kész, akkor a következő életében kiteljesedik.  Amikor az elsődleges mátrix összes sejtcellája feltöltődött a különböző minőségekkel, akkor a mátrix elkezd új cellákat létrehozni, új minőségeknek. A mátrix önfelépítő funkcióval rendelkezik. A fejlődés folyamatában a mátrixban lévő százalékos rész aránya megváltozik. 
Attól függően, hogy milyen döntéseket hozott az ember. Állandóan dötést hozunk. A Lélek némelykor olyan nagy mennyiségű negatív energia felgyűjtésére képes, hogy az egyszerűen elkezdi hatlmába keríteni a pozitív részt is. Erre a pozitív rész-ez előző elnyomása alatt, ahol csökkent a terjedelme-  elkezd "növekedni", hogy megtartsa mindazt, amit eddig már elért. Erősebbé kell válnia, hogy elbírja a növekvő negatív rész nyomását. 
De nem terjedelmében növekszik, hanem a belső erőben. (kicsi a bors, de erős ) Ugyan ez fordítva is igaz. De mindkét rész a másik meghódított területével is csak 49%-ban növekedhet,mivel az 1% rész meg kell maradjon az adott részben.

Tehát,egyik sem pusztulhat el teljes egészében! 

Mivel az idők folyamán a Lélek növekszik terjedelmében, ezért az 1% is növekszik, (az 1% az adott , általános terjedelmében értendő. ) 

Ha pozitív irányba fejlődik, akkor az Isten hierarchiája felé megy, ha negatív irányba, akkor Luci irányába. 

Akkor érzékeli a Lélek mindkét részt, ha csak jelentéktelen mennyiségben van eltérés egyik vagy másik irányba. Hatással vannak minderre az ember fejlődési szintjei is. (alacsony vagy magas) Ebből adódóan a felmerülő kétségek is különféleképpen nyilvánulnak meg. Ha a pozitív rész van túlsúlyban, akkor rögtön határozott döntést tudunk hozni(de, ugyanez jellemző a negatívra is túlsúly esetén. ) Tudathasadáskor a két fél között megszűnik a kapcsolat. 

Emberi Lélek: 

Alap mátrix és számos kiegészítő mátrix. és segítő elem.
 
 

-impulzus gyűrű

-nem agy központ

-ideiglenes, finomenergetikai burkok-étertest, asztráltest, mentális test(ez nem mindenkinél)

Azon energiák, amelyek nem mehetnek a Lélek építésére, azok leülepszenek ezekben. Ezek, úgymond "selejt energiák", melyek a halál után levetésre kerülnek, azaz, a Lélek így tisztul meg.  

Az ideiglenes burkok a fizikai test közelében helyezkednek el, az állandó finomenergia burkok pedig a lélekmátrix közelében.

Az összes kiegészítő konstrukció, mint pl a nem-agy központ és az impulzus gyűrű, a fizikai test halála utá szintén felbomlik.  Az ideiglenes burkok is levetésre kerülnek, csak az állandó marad meg, hogy kialakítsák azt, ami az inkírnációból szükséges. Így alakul a Lélek. 

A Lélek a mátrix és az állandó burkok összessége.

Az állandó burkok fokozatosan feltöltődnek energiával a két testetöltés között. A finomenergetikai burkok saját rezgéstartományúak, de tartalmaznak közös elemeket is. 
Ezek: a saját, egyéni agyközpont, a saját, egyéni energia feldolgozásához szükséges mechanizmusok, illetve a selejtes energiák számára szükséges kiterjedések.
Az asztáris burok: művészetek, különböző alkotói folyamatok, érzelmek, emóciók által fejlődik.
A mentális burok: az ember gondolkodói tevékenysége által képes fejlődni.
 

Az 5. faj emberénél, azaz nálunk, összesen 7 burok létezik(aura). 

A 6. fajnak-az utánunk következőknek- már 9 lesz.  
Még két  emergia-frekvenciát kell elsajátítaniuk, melyek sokkal magasabb energia spektrummal való munkára tervezettek.  
Ezek: az energiával való gyógyítás, telepátia, levitáció, tisztánlátás, tisztán hallás, tisztán érzékelés. Ezek a jelenleg paranormálisnak számító képességek azok, amelyek tudása nélkül a Lélek további fejlődése nem lenne adott. 
A Lélek a burkai által növekszik.
Az első fajnak 2 volt, a másodiknak 3, a negyediknek 6, a jelenlegi 5.-nek 7 van.  A 6. fajnál 9 lesz, a 7.-nél pedig 12. A fajok között ezért van különbség, a finomenergetikai rendszerek száma miatt. (úgyhogy, ne menjünk visszafelé!)
Az új burkokkal való kiegészítés, az emberi faj ciklusának befejezése után történik. Ezáltal megnő a Lélek állandó konstrukcióinak a száma. 
Mik tartoznak még az állandó részekhez?
Ezen kívül még 7....

A Lélekmag felépítése: 

Az általános mátrix, ami specializálódott és önálló részt is tartalmaz, mint pl a MINŐSÉG, FOGALOM, TÖRVÉNY, IDŐ, TUDAT, TUDATALATTI, SZÓ MÁTRIX. 
Minden mátrix szintén sejtcella felépítésű.
 
Önfejlődő, önfelépítő és örök konstrukciókkal rendelkezik. Saját felépítésűek és korban is különöznek egymástól.  A TÖRVÉNY ÉS IDŐ mátrixok idősebbek, mert ők irányítják a többiben lévő összes folyamatot. ( Krisztus mondta: a TÖRVÉNYT nem eltörölni jött, hanem betölteni azt...vajon, milyen törvényt is? Hát, nem a földieket, az biztos. ) Ezek még az emberi Lélek létezése előtt elkezdik  az önálló fejlődésüket, majd egyesülnek az ember általános  Lélek-mátrixával, és elkezdik szolgálni, irányítják azt. 
A TÖRVÉNY mátrix szabályozza, irányítja a Lélekben található építményeket, valamint a Lélek funkcióit, ő diktálja vagyis megszabja, hogy hogyan történjen az összes többi, belső mátrix felépítése, milyen energiákat kell átengedni az általános mátrixba, valamint melyek azok a selejtes energiák, amelyeket az ideiglenes burkokban kell tartani. Ő diktálja a Lélek állandó konsrukcióiban történő, örök életű folyamatok felépítésének a törvényeit, valamint, ő ellenőrzi az összes többi mátrix közötti kölcsönös kapcsolatot. 
Az IDŐ mátrix szabályozza az időt, a Lélek más dimenziókban való tartózkodásakor. Amikor az ember meghal, akkor a Lélek földi időről átáll egy másik dimenzió időre. Ezeket is ő irányítja.
A FOGALOM mátrix, szorosan együtt dolgozik a fizikai aggyal, hiszen a fizikai agy segítségével kerültek begyűjtésre azok a szükséges fogalmak, amelyeknek fenn maradniuk a Lélekben az ember halála után is. A FOGALOM mátrix sajátítja el az összes, ember által helyesen értelmezett információt, valamint mindazt, amit az ember helytelenül értelmezett. Ez szemétként kirostálódik, vagy a halál után kitisztításra kerül. Amikor a halál után eltűnik a fizikai agy, akkor a Léleknek tudnia és értelmeznie kell mindazt, ami ott körölveszi, hogy képes legyen a finomenergetikai világban a tájékozódásra.  A Léleknek meg kell tanulnia önállóan létezni, s ehhez a különböző világokról szóló bizonyos fogalmak begyűjtése szükséges. (itt vannak gondban a materialisták ill. a vallások egysíkúságán nevelkedett lelkek) Az ember számára fontos az új fogalmak begyűjtése, valamit a régi fogalmak teljesebbé tétele. Amikor a FOGALOM mátrix a szükséges módon telítődik, akkor már szükségtelenné válik az ember számára a fizikai agy megléte, hiszen az egyén már képes lesz a mátrix általi gondolkodásra. Mindez bele tartozik az ember fejlődésének a Tervezetébe. A gondolkodási folyamatoknál  ennek a mátrixnak a működését elősegítik a TUDATALATTI és a MINŐSÉG mátrixok.  
Az előbb említettek együttműködése MEGÉRTÉS AD, és képessé tesz a gondolat mukája által való BÁRMELY MATÉRIA IRÁNYÍTÁSÁRA.
A TUDAT és a TUDATALATTI mátrixok szorosan kapcsolódnak a FOGALOM mátrixhoz, mivel ők alakítják ki a gondolkodási folyamatokat.

A TUDATALATTI  az összes eddig begyűjtött tudás és előző élet őrzője. 

 
A FOGALOM mátrix elősegíti az ember tudatának és a gondolkodói szervének kialakítását.
MINŐSÉG-TULAJDONSÁG  mátrix: 
Aki előző életeiben felépítette pl az éneklést, az jelen életéében akár 7 éves korában professzionális operaénekes lehet(vagy bármi más területre igaz ez), aki nem az, hiába tanilja most az éneklést, max alapokat szerezhet következő életeire. Ezért magyarázható meg sok minden az ember múltbeli fejlődésével. 
SZÓ mátrix: segít a nyelvek elsajátításában. A Lélek hol egyik, hol másik nemzetbe születik.  A SZÓ mátrix segít az embernek az adott nyelveken a tudás gyűjtésére. A SZÓ mátrix sejtcellái a FOGALOMéra épülnek. Egyetle olyan szó sem kerül bele ami nem lesz az ember által kellőképpen értelmezve. Ha sokmindent nem értünk, az azért van, mert csupán ideiglenes használatra vannak jelen. Minden nyelvnek külön sejtcellája van. Az ember így válik polyglottá. (soknyelvű)
A Lélek fejlődése megköveteli az új tudás állandó jellegű elsajátítását. Az ember tehát kényszerítve van arra, hogy megtanulja valaely monder kori nemzet nyelvezetét, hogy a SZó mátrixában lévő üres cella is feltültődjön. Egyesek számára engedélyezett több idegen nyelv elsajátítása is. Az idegen civilizációk képviselői az emberek SZÓ mátrixát használják fel az információ cserére, vagyis nem az emberi nyelvek által kommunikálnak velük. A fiatal Lelkek akár 5 éves korukig sem beszélnek, csak keveset, mert tanullnak. Az idősek meg már fél évesen, de egy éves kortól folyamataosan is beszélhetnek. 
Minél több energiát gyűjt be az ember a különböző tudásokkal, annál ragyogóbb a Lelke. Ezek begyűjtése viszont csak a fejlődésen keresztül lehetséges. Az energia megnövekedésével megnő a Lélek energia-potenciálja is. Életről-életre haladva ezek az energiák növkszenek, amely, kialakítja benne azokat az energetikai mutatókat, mint az ERŐ-HATALOM, és az ERŐ-POTENCIÁL. Ezek növekedése elősegíti az ember fejlődését is. Minél magasabb a fejlődési szint, annál érdekesebb a sorsa. A fejlődés egymástól különbözővé alakítja az embereket, hiszen a fejlődés hatással van a Lélek minőségére, tulajdonságaira, és az ember életére is. 

EZÉRT AZTÁN MINDENNEK A MEGISMERÉSRE, A TANULÁSRA, FEJLŐDÉSRE ÉS A GYAKORLATI TAPASZTALATOK MEGSZERZÉSÉRE KELL IRÁNYULNI! - és nem a szórakozásokra, botor keresgélésekre, mert az elfecsérelt idő és energia az embernek. 

MIVEL A FEJLŐDÉS VÉGTELEN, EZÉRT AZ EMBERNEK MINDIG TANULNIA KELL. 

Senki sem fogja átengedni a magasabb világokba azokat, akik képtelenek a gondolkodásra, és az alkotásra, hiszen a felsőbb tanítóknak nincs szükségük lusta, erkölcstelen, bűnös és kegyetlen emberekre. 

MINDEN EGYES EMBER SZÁMÁRA AZ ÉLET LEGFŐBB ÉRTELME A LÉLEK TÖKÉLETEÍTÉSE KELL HOGY LEGYEN.

Mit képvisel az ember halála?
A Földön létező legkellemetlenebb jelenség az ember számára a halál. A materialisták szerint emögött található a legfélelmetesebb jelenség: a NEMLÉT. 
Az ember mindig úgy gondolta, hogy csak egyszer él, és ez elszomorította a létezését. Megijesztette az a lehetőség, hogy egyéni ÉN-ként végleg eltűnik, és soha többé nem jelenik meg ebben a világban. Viszont a kozmikus rendszerek megerősítették, hogy a Földön létezik reinkarnáció, s minden egyes Lélek, még az állatok lelkei is, számtalanszor öltenek testet a mi világunkban. 
Miért lett adva a reinkarnáció?
Miért él az ember rövid életeket , és miért nem képes örökké élni?
Kiderült, hogy a halálnak vannak kozmikus és karmikus okai is. Két alapvető kozmikus ok létezik, az egyik, hogy a fizikai matéria(anyag) alacsony fejlettségi szintjéből adódóan, az örökké való létezésnek a képessége, valamint a matériában található IDŐ tényező, amely romboló hatással van rá. aA földi világ alacsony szintű matériából lett létrehozva, a kozmikus rendszerek bizonyos meghatározott céljainak megfelelően, s az ilyen anyag gyorsan megsemmisül. Mivel a fejlődési szakaszainak az ellenőrzése végett időrészecskék kerültek benne elhelyezésre, amelyek az anyag létezésének a határait is meghatározzák. Ezért, az anyag számára az IDŐ romboló tényező. 

Az anyag csak akkor válik örök éltűvé, amikor elér egy olyan fokú tökéletesedést, hogy már képes lesz az IDŐ NÉLKÜL VALÓ LÉTEZÉSRE.

Mivel az IDŐ határozza meg az anyag létezésének határait, ezért az ember fizikai teste halandó. 

 A MÁSIK OK: az ember nem képes  végtelen, határtalan fejlődésre.

Miben is nyilvánul meg mindez? 

Az ember képtelen a finomenergetikai konstrukciói, különösen a mátrixa helyes felépítésére. 

Az örökké való létezés nem valósulhat meg a Lélek tökéletesedése nélkül. 
A Lélek számára a tökéletesedés és a fejlődés olyan, mint a test számára az étel.
Ilyen az evolució(mármint a Léleké) felépítése.  Vagyis mindez, a Lélek mátrixnak az ember általi növesztésében nyilvánul meg. Ahhoz, hogy örökké létezzen, meg kell felelnie az örökkévalóság követelményeinek, paramétereinek. 
Minden örökké létező bizonyos meghatározott törvények szerint kerül felépítésre. 
Mivel csak a TÖRVÉNYEK TELJESÍTÉSE teszi lehetővé a lélek számára az önmaga helyes felépítését. Mindennek a TÖRVÉNYEK SZERINT kell felépülnie. A Lélek felépítései az aember cselekedetei, gondolatai és emóciói által kerülnek megvalósulásra, ezért a számtalan hiba és bűn elkövetésekor a Lélek nem képes önmaga helyes felépítésére, mivel ezek által   nagyon sok "piszkos energiát" halmoz fel. Az ilyen Lelket a "fentiek" nem engedhetik át az örök evolúciós folyamatba, hiszen alacsony szintű energiák nem képesek a Lélekben a tartós konstrukciók felépítésére. 
A Lélek által felgyűjtött összes alacsony szintű és "piszkos"  energia selejtnek számít, ezért a Lélek megtisztításra kerül tőlük. 

A Lélek finomenergetikai konstrukcióiban található selejt megléte miatt kell a felsőbb tanítóknak halállal megszakítaniuk az életet, valamint kiigazítaniuk a benne található összes helytelen felépítményt. 

Az ember nem tudja, hogy hogyan építse fel magát helyesen, és hogy milyen energiákat gyűjtsön fel a finomenergetikai burkaiba, a tartós és a szilárd felépítményekhez. Ezeket csak az emberiség felsőbb tanítói tudják. Ők a programokon keresztül irányítják a lélek fejlődését. 

Minden egyes ember program szerint él a Földön, amelyet a felsőbb tanítók állítottak össze számára.

Ők az ember élete tárgyának a kialakításakor, formálásakor olyan szituációkat is beépítenek, amelyek lehetővé teszik, hogy a saját fejlettségi szintjének megfelelő energiák begyűjtését a mátrixukba. Tehát, minden embernek a saját programja és fejlettségi szintje szerint kell az energiákat begyűjteni. Viszont, az ember számára adott a szabad programválasztás lehetősége (bulizol,eszel, iszol mértéktelenül,  szexelsz, hibázol, bűnözöl, gyilkolsz...), amelynek eredményeképpen továbbra sem az emberiség égi tanítói számára szükséges variánst választja. Ezáltal megint csak nem  azok a szükséges energiák kerülnek begyűjtésre, amelyek az adott életben a felépítményeihez kellenének. Ezért ahhoz, hogy kijavításra kerüljenek az ember Lélkében ezek a hibás  felépítmények, a felsőbb tanítóknak halál által kell megszakítaniuk az ember életét. Ebből eredően a reinkarnációra is azért van szükség, hogy rákényszerítsék az embert az önmagában való, örökkévaló folyamatok   helyes építésére.

AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG NEM ENGEDÉLYEZI A SELEJTET.

Mindenben csak magas minőséget követel. Az ember számára mindez csak a halálon keresztül, valamint a hibák kijavítása által kerülhet felépítésre. 
Ily módon kerülnek felépítésre a tehetségek. Pl egyik életében elkezdi  a festőművészét, majd a következő életében is folytatja. Ahhoz, hogy zseniálisat alkosson legalább 3-4 testetöltésre van szüksége, figyelembe véve azt is, hogy számos dolgot helytelenül fog cselekdni, amiért aztán megtisztításra kerül a "piszkos energiáktól". A tisztítást pedig az ember halála után lehet elvégezni, vagyis, azért is kap az egyén rövid életeket, hogy a Lelke bármely minőségének a felépítésében található selejt még idejében kijavításra kerüljön. Ha nem korrigálnák a mátrix belső felépítményeit , és az ember számára engedélyeznék az 1000 éves életet, akkor ezalatt az idő alatt az ember lelke olyan kaotikusan kerülne felépítésre, olyan  mennyiségű salakot, selejtet halmozna fel,  hogy már képtelenség lenne kijavítani. Az ilyen egyén egyszerűen megsmmisítésre, dekódolásra kerül. Az ember egyéni ÉN-jének a megsemmisítése történne. 

Ha az ember helyes döntéseket hozna, pontosan az életprogramjának megfelelően fejlődne, akkor már nem lenne szüksége többé a halálra, mint az emberi hibák kijavításának a mechanizmusára. 

Mivel egyetlen egyén sem képes hibák és bűnök nélkül élni, ezért ebből adódóan kerül a fentiek által speciálisan beiktatásra a halál, az ember életprogramjába. 
Meg kell tanulnia igazságos és jámbor életet élni, nem hibázhat a gondolataiban és cselekedeteiben, törekednie kell az igaz ismert, tudás, és nem a hamis ismeretek be gyűjtésére. Ez teszi lehetővé részére a kozmosz rendjébe való belesimulást. 

Ebben az esetben, a fejlődés követelményeinek megfelelő felépítmények képesek a MEGSEMMISÜLÉS NÉLKÜLI, ÖRÖKKÉVALÓ MŰKÖDÉSRE. 

Az ember útja az örökkévalóságba a fejlődésen, tökéletesedésen keresztül vezet. 

A halhatatlanság minőségét az ember önmaga építi fel önmagában az életében a saját cselekedetei, tettei, gondolatai által.

 
Következik: a másik világba való átmenet...az is izgalmas lesz. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9BMUhl1lNac  alapján...
 

—————

Vissza