A Három Próféta könyve

2014.04.09 20:13

 

 

Egy intelligens ember számára nem lehet kérdés, hogy az általunk ismert 75 millió galaxis végtelenül nagyszámú naprendszerében van-e élet. De a hivatalos tudomány azt állítja, hogy a távolságok miatt ezek a létformák soha nem jutnak el hozzánk. Bár a részecskefizika és a csillagászat egyaránt tisztában van a kvantumalagút, a térugrás fogalmával, mely fölöslegessé teszi az évezredekig tartó űrutazást, de ez ugyancsak kimarad az „általános műveltség” témaköreiből.


…Nem csoda, ha a halál utáni életről, vagy más lakott világokról szóló előadások nagy része mosolyra fakasztja hallhatóit. A gombamód szaporodó divat-táltosok, kiválasztottak, beavatott karmalátók, new-age sámánok, vagy a földönkívüliek „felkent prófétái” hibásan használják a dimenziók, a tér-idő, a síkok, a lélek és a tudat fogalmát, szinte minden szavukkal lehetőséget kínálva a kötözködésre, komolytalanná téve ezzel az egész témát. Folyamatosan összekeverik a külső fizikai, és a belső spirituális tapasztalást, a testét elhagyott szellemi lényt és az űrhajón közlekedő földönkívülit, a lélektan és az exobiológia fogalmait.


A népek hagyománya azonban tiszta, és nélkülöz minden elvontságot. Arról mesél, hogy a Földnek már számtalan korszaka volt, melyekben más-más civilizációk bukkantak fel, és tartózkodtak hosszabb-rövidebb ideig ezen a bolygón. A mai népek eredetét is más naprendszerbe helyezi. Megkülönböztet Szíriuszi népeket, melyek a Canis Major (Nagy Kutya) csillagképből érkeztek ide úgy 330 ezer évvel ezelőtt. (Innen származott a Nagy Istennő, Kaltes Asszony, vagy Isis kultusza.) Vagy például a Perseusi népeket, akiknek első érkezését a közel-keleti és az afrikai hagyomány egyaránt 8000 ezer évvel ezelőttre teszi. Ráadásul Szíria és Perzsia, mint országnevek ma is léteznek.

Az ázsiai szkíta és az indián népek közös, rovásírásos emlékezete saját eredeti lakhelyének a Kis- és a Nagy-Göncöl (ill. Medve) világait tartja (innen a Medve szent volta). A két Göncöl népeinek galaktikus ura a leírásokban a Draco, a Sárkány-csillagkép. Ábrázolásaikban ezért feltűnően sokszor szerepel a sárkány–szimbólum.

A szláv népek és az etiópok egyaránt a Cassiopeia egy-egy világáról származtatják magukat. Kozmikus hagyományai földi része közel 500 ezer éves. Az etiópok a kávé-cserjét a Caph naprendszeréből hozták magukkal, innen a neve is.

A sumérok ugyancsak 500 ezer éves földi hagyománya az Aquila (Sas) csillagképből indítja királylistáját. Azzal a megbízással érkeztek, hogy lecsendesítsék az ellentéteket, és uralkodjanak a Föld összes népe fölött. Volt is egy hosszú időszak, amikor minden nép uralkodója a Sas-csillagképből származott. Ők voltak a „hosszúkoponyájúak”, s ez nem koponyatorzítás volt, az a nép genetikailag ilyen. Ezért is maradt meg igen sok helyen a sas az uralkodóházak és hadseregek címereiben. (Ma már nem közismert, de a régi címerállatok javarészt csillagképeket jelöltek: sárkány, medve, kentaur, oroszlán, sas, stb.)

A történetírás szerint természetesen a Föld benépesítése soha nem ment békésen. Nyilvánvaló, hogy a már itt lévők nem szívesen fogadták az újonnan érkezőket. Számtalan ősi mongol, csukcs, khmer, thai, tunguz, tibeti, burmai, vagy indiai szöveg, illetve ábrázolás mutat kozmikus háborúkat, s ilyen nyomokat bolygónk felszínén, sőt a Naprendszerünk más bolygóin is felfedezhetünk. A ma itt élő népek legszűkebb történetírása az elmúlt két vízözönig – bő 26 ezer esztendőre – megy vissza. 

 

(A bővebb 126 millió évvel ezelőttről, a dinoszauruszok korszakától indít, a legkorábbi adatok pedig a Naprendszernek azt az állapotát írják le, amikor még három napunk volt, s ezek körül jártak a bolygók. Ez egyébként millió évvel ezelőtt történt csillagászati tény.) Ma kevesen tudják, de a Bibliában a Teremtés könyve Széth nemzetségtől kezdve már a történetírás egy részlete, és a Csendes-óceánba elsüllyedt Mu-kontinens egykori királyait sorolja fel. Ugyanez a felsorolás megtalálható az ázsiai kolostori hagyományban is, ott egyenesen a Göncölről érkezett népek vezetőiként említik őket. Ebben az időben létezett meg Atlantisz az Atlanti-óceánban, és Lemúria az Indiai-óceánban. Atlantisz a Szíriuszi népek lakhelye volt, Lemúria a Perseusiaké. Ázsiáért és Dél-Amerikáért rendszeresen nagy háborúk folytak. Az utolsó 3 ezer évben ezek Mu népeinek birtokába kerültek.

A földi népek képtelenek voltak egymással békében élni, még „hazai”, égi kapcsolataikat is felhasználták egymás pusztítására. E könyv kereteit meghaladja, de a hagyományban részletesen le vannak jegyezve azok a csapások, amelyek végül is e három legendás kontinens elsüllyedését okozták. A vízözön után visszatértek a nagyobb népek, jellemző módon ma is ezek leszármazottai között folynak a bolygóéletére legnagyobb hatással bíró háborúk.

Mindenesetre „primitív őseink” hihetetlen fantáziáról tettek tanúbizonyságot, amikor ezeket a „meséket”, mint saját származás-történetüket „kitalálták”, lerajzolták, s nagy kézügyességről is, mikor az ezt alátámasztó építészeti és technológiai nyomokat a megfelelő földtörténeti rétegekben elhelyezték….

 

Vagy mégis volt kapcsolatuk az éggel?

Ha valakinek az eddig felsorolt történeti utalások és fogalmak idegenek, vagy elfogadhatatlanok, úgy semmiképpen ne olvassa tovább ezt a könyvet. Nem kívánunk senkit sem megtéríteni. A Hagyomány útja belátáson alapul, nem meggyőzésen.

A könyvben a Göncölről származó népek három legnagyobb profétájának kolostori hagyományból vett életrajza olvasható...

 

 

rendkívül izgalmas...de vigyázz, mert sok mindenre fényt derít.

 

tt egy bevezetés hozzá:

 "Az első lapon az áll, hogy a fordítás a X. Panchen Láma hagyatékából származó Guru Shantipada TRIATNAMAHÁCHARYASHÁSTRA című értekezés, valamint TRISONG DECEN TESTAMENTUMAalapján készült.

 A Három Próféta könyve: Buddha, Jézus és Mohamed ezoterikus életrajza. 

Elsőre olvasásra úgy tűnik, hogy zagyvalékkal állunk szemben, a könyv logikai vezetése sokban hasonlít a szintén zagyvaléknak tűnő Paál Zoltán Arvisurájára ...Tehát a könyv igen meredek, hihetetlen mint egy sci-fi és valóságtól elrugaszkodott és a hasonlóan ezoterikus magyarkodó könyvekkel is már Dunát lehet rekeszteni, ez a magyarkodó ezoterizmus azonban keveredik a buddhista, keresztény és a mohamedi hagyománnyal. 

Különös összetételt hozva létre.

  Magam sem tudok magyarázatot rá, de mindezek ellenére mégis nélkülözhetetlennek tartom a Három Próféta könyvét.

 Biblia helyett Bibliám. 

Már a könyvborító megfogott, amelyen a Tan kereke, a Kereszt és a Félhold együtt alkotja a Merkúr jelét !  A másik ok, hogy a négy evangéliumot kevésnek érezzük a Jézus jelenség megfejtésére és sokunkban él a vágy, hogy Jézus Krisztus (Joshuá) további tetteiről, tanításával kapcsolatban is fontos információkhoz jussunk.

 Magát a könyvet egy filmrendező is feldolgozta és valamelyik karácsonykor leadták a szokásos Jézus filmek és történetek helyett. Jézus gyerekkorában 12 agyagverebet keltett életre homokból és sárból a könyv és a film szerint.

 A vallásalapító vagy reformáló prófétákkal kapcsolatban számos előző inkarnációjukról is számot ad a könyv.

Így a történések a Göncöltől a Földig, a Niburutól a Jupiter Szaturnusz konjukcióig bezárólag is új értelmezést kapnak.

A Három Próféta könyve a következőket állítja Saulról aki Pállá lesz (pl)


"Ekkoriban már Saul a Zelóták vezetője, aki egyben a jeruzsálemi főpapok titkos megbízottja. Saul egyik feladata, hogy eltüntesse Jósua (Jézus) minden csodájának bizonyítékait. Több feltámasztottat saját kezével öl meg, sok gyógyultat pedig megfenyeget." (121.o.)"

Innen letöltheted: https://www.scribd.com/doc/217276152/A-harom-profeta

—————

Vissza