Új Tudat- a Teremtő Kódjai...neked, nekünk.

2014.10.12 18:09
 •  
 • Annyit tennék hozzá, hogy a számok rezgést tartalmaznak, ha használni akarod őket-a kódszámok különböző betegségek eliminálására valók, de vannak élethelyzetre valók és egyebek is, amik stresszet, ezáltal betegséget generálnak-akkor legjobb, ha olyan embert keresel meg, aki nem tanulta, hanem "kapta". 
  Irtam egy oldalt....és elszállt....úgyhogy, nem írom le még egyszer...talán most nem kell.
  Annyit tennék hozzá, hogy a számokat az tudja használni, akinek "aktivizálják" azt....ez pedig úgy történik, hogy a Teremtő személyesen megszabja, hogy ki-hogyan tudja az energiákat aktívvá tenni, és a módot is megkapja, ami csak az övé...a tanítványnál már nem működik, tehát a technikát valóban bárki megtanulhatja, de ez a tudás egész egyszerűen nem kerülhet rossz kezekbe! mert annál a személynél nem fog működni, igy van kalibrálva. ...nem lehet sem olcsó, sem drága tanfolyamon ezt megtanulni, ezt kapni kell.
   
  Egyéb. Nagyon nehéz ezekkel dolgozni, mert tisztánlátást, tisztánhallást, tisztánérzést kell elsajátítani-ez pedig nagyon hosszú folyamat . Ritka az ilyen ember.
 • https://www.youtube.com/watch?v=TobQSb0ezIc
 • Itt van a videón, de ha jobban el akarsz mélyülni, akkor olvasd is el.
 • 1. Hogyan lehet szerveket regenerálni, alkotni, és a kívánt módon irányítani?
 • 2. ÚJ TUDAT TECHNOLÓGIÁK  ÚJ TUDAT EMBERE  LELKI EVOLÚCIÓ  ÁTTUDATOSÍTÁS
 • 3. Az ember a Teremtő testének sejtje .
 • 4. AZ ÚJ TUDAT TECHNOLÓGIÁK KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE 
 • ATanítás Oroszországban jött létre 1992-ben, több intézményben egyszerre  Nem vallás, hanem tudás az életről, alkotásról, belső és külső emberi világról és információs szerkezetekről  AZ IGAZSÁG ALKOTÁSÁRÓL
 • 5. A Hármak Igor Arepjev Dr.Grigori Grabovoj Dr.Arkagyij Petrov
 • 6. AZ ÚJ TUDAT TECHNOLÓGIÁK FILOZÓFIÁJA  Az egész világnak információs szerkezete van  Az ember a FÉNY szerkezet, amely információkat hordoz  Az Isteni felépítés rendszer háromsága  Lélek –Szellem - Tudat
 • 7. AZ ÚJ TUDAT TECHNOLÓGIÁK és más technikák, módszerek  Személyes felelősség  Személyes munka, mint a Lélek és fejlődés feladata  Szabadság gyakorlati alkalmazása  Saját Technológiák fejlesztése  Közvetítő nélkül  HELYREÁLLÍTÁS A TEREMTŐ MÉRTÉKE SZERINT
 • 8. Az ember a Teremtő testének sejtje
 • 9. HALHATATLANSÁG FELTÁMADÁS ÉLET 1 888 888…9…1 Tudat-tágulás a Teremtő „Mértéke” (mércéje,szabványa) szerint
 • 10. A lélektisztítás szerkezete  Testünkben a bal lapocka alatt van egy pont, amely egyben Isteni sejt is.  Magában hordozza az Isteni kezdet rendeltetését és minden információt; egyedül ez a pont az, ami megváltozhatatlan.  Rajta keresztül áramlik a Isteni Szeretet, amely az egész fizikai testet építi.
 • 11. Találjuk meg ezt a pontot, és képzeljük el, ahogy áramlik belőle az Isteni Szeretet az egész testünkben, és beáramlik mindegyik sejtbe. Az Isteni Sejtet kössük össze minden sejtünkkel, és adjuk ki a jelzést, figyeljük, mit érezünk és látunk? Az a pont, amelyből a szeretet áramlik a kinti világba, a mellkas alatt van.
 • 12. SEJT-MEGMENTŐ
 • 13. Fontos számsorok  Kapcsolat a Teremtővel – 12370744  Teremtőhöz fordulás – 11981  Átváltozás negatívból pozitívvá- 1 888 948  Teremtő jelenléte mindenben, és mindenki jól-létéért végzett munka – 1231115025  Telepatikus kapcsolat G. Grabavojjal – 3582295  G. Grabavoj Tanításának hatékonyabb elsajátítása – 17981 Legalkalmasabb idő, hogy G.G.-val dolgozz, minden nap 22 órától 23 óráig
 • 14. Bal kónusz Kijárat MÉRTÉKelérési pontja Jobb kónusz Bejárat KETTŐS-KÓNUSZ (TÖLCSÉR) TECHNOLÓGIA .
 • 15. GYAKORLAT
 • 16. Koncentrálj a jobb kéz mutatóujjára 22:02-től 22:04-ig Gondolatok felgyorsulása
 • 17. MUNKÁLKODÁS SZÁMSOROKKAL Számok – ezek nem csak a matematika jelei, hanem a Teremtő energiája. Adott számmal vagy számsorral gyógyítani is lehet. Grigori Grabavoi válassza ki a sort, amely megfelel a betegségnek, vezesd be a szférába és gondolatilag csökkentsd gyufafej nagyságáig, és ezt a gyógyuló vibrációt vezesd be a testbe, és hagyd ott egy ideig. A számok és számsorok elképzelhetőek különböző fényben és színekben.  „… számsorok, amelyeket pillanatnyilag említek, biztosítják voltaképpen a visszatérést a mértékbe, a Teremtő által teremtett teljesség, ez a mérce.  Összpontosítva egy megadott, meghatározott sorszámra, megvalósítod szervezeted irányítását a mérték állapotába. Eredményképpen, ez úgy rögzül, mint meggyógyulás egy betegségből.”  Az egyszerűség ennek a módszernek nagy előnye, ezért vettem alapul könyvem megírása közben, amely könyv kézikönyv, hogy meggyógyuljunk bármelyik betegségtől. Címe „Az ember szervezetének helyreállítása (megújulása) számokra irányuló koncentrációval.”  „Irányulj bármelyik konkrét számsorra, és gyógyítsd magad attól a betegségtől, amelyre az a számsor vonatkozik.”  „…Minden betegség az eredeti mértéktől való eltérést képviseli. Egyes sejtek vagy szervek,szervezetek eltérése ez . A meggyógyulás jelenti a visszatérést a szabványba, mércébe. … Minden szám mögött ott van a neki megfelelő vibrációs szerkezet. Ugyanezt elmondhatjuk a számsorról is.… A számsorra koncentrálás jelenti az irányítottságot,” hangolást”. Azonosan hangolják a hangszereket a hangvilla segítségével. “… (Grigori Grabavoi)
 • 18. HATÉKONYAN A SZÁMSOROKKAL  A számok elképzelhetők háromdimenziós ezüstös- fehér színben, és bevezethetők a beteg szervbe, szervrendszerekbe, egyenként vagy egyszerre, a szükséges érzésig (bizsergés, melegség, vagy hasonló). Minden számot külön kell elképzelni és kimondani.  A számsorok hatással vannak a szervezetre anélkül, hogy rájuk koncentrálnánk. De, koncentráció közben a számsorok hatása jelentősen nő. És minél tisztább a koncentráció, annál erősebben és gyorsabban mutatkozik meg gyógyító hatása az emberre.  A Teljes Világűrt ritmus szövi át makro- és mikroszinten is. Az emberi szervezet elszakíthatatlanul kötődik környezetéhez bioritmusával: a szívdobogás és légzés mellett a legkülönbözőbb ritmikus szerkezetek sokasága létezik benne – mindegyik sejtje saját ritmusa szerint él. A jól-lét, a mérték és egészség állapotában ezek a ritmusok kölcsönösen egyetértenek egymással.  A számsor tükrözi kódolt formában az egész szervezet, vagy egyes szervek vibrációs alapját, amikor rákoncentrálunk, az gyógyuláshoz vezet.  Mikor számsorokkal dolgozunk, különböző módon lehet hatni. Lehet egyesével koncentrálni minden számra, felváltva haladni egyikről a másikra, elidőzni valamelyiküknél. Lehet egyes számoknál hosszabb ideig tartózkodni, másiknál rövidebb ideig. Kezdheted a számsor végétől és fokozatosan haladhatsz a közepe felé. Változtatva a koncentráció időtartamát bármely szám fölött, e szám hatásának intenzitását változtatjuk, ami annyit jelent, hogy a számsor már valamelyest másképp hat.  „Gyakorlatban támaszkodjatok az intuíciótokra, noha a helyreállító hatás elérhető a koncentráció időtartamára való tekintet nélkül is”. (Grigori Grabavoi)
 • 19. SZFÉRÁKKAL VALÓ MUNKÁLAT 1. Sejt- MEGMENTŐ kialakulása - az örök időtartam 2. Szférák kialakulása - időtartam 24 óra Fej előtt, ezüstös-fehér szférát (gömböt) kell alkotni, 30 centiméteres legyen. Beleírni a számsort EZÜST színnel. Vagy ezt a szót – TEREMTŐ MÉRTÉK (mérce, szabvány, norma) Csökkenteni kell azt egy teniszlabda nagyságáig, lila legyen ( mivel a lila szin törli az összes negatív programot). Nagy sebességgel, spirálisan be kell húzni a hipofízisbe , és add ki a következő parancsot: SOKSZOROSITÁS! Most nézd át az egész tested, gyönyörű lila fénnyel ragyog. És ezt a fényt az egész országra ki kell terjeszd. Először mindig az egyetemes megmentésért és összehangolt fejlődésért munkálkodjunk , és eredményeként, magunkat is meggyógyítjuk. Mindannyian sejtek vagyunk az egyetlen Isten testében. Mindannyian EGY vagyunk! Mindenki jól-létéért alkossunk- minden emberért, állatért, növényért, ásványért, az egész Univerzumért. ...
 • 20. SEJT ALKOTÁSA – „MEGMENTŐ”  Képzelj el magad körül egy kb. 30 cm átmérőjű lila szférát. Ezek a tudat területei. Közelebb vannak–közelebbi tudat területek.  Távolabb – távolabbi tudat terek. Még távolabb - legtávolabbi tudat terek (pl. a Sarkcsillag mellett).  A legtávolabbi terek egyike elkezdett ragyogni, mint egy kis szikra. Nevezd el sejt-Megmentőnek, közelítsd magad felé, és kezdj el vele munkálkodni.  1. Töltsd ki a sejtet lila színnel.  2. Vidd bele a sejtbe a „Megmentő“ és az Összhang számsorát 14111963. Vezesd be az örökkévalóság szimbólumát, a 8-ast , és a végtelenség szimbólumát, a ∞.
 • 21. SEJT ALKOTÁSA – MEGMENTŐ  3. Amennyiben egy adott betegségről van szó, vezesd be a sejt- Megmentőbe ennek a betegségnek számsorát. Erősen világítsd meg lila fénnyel. A Sejt most készen áll a munkára.  4. Vezesd be ezt a sejtet a megbetegedett szervbe a helyreállítás céljából, és vezesd a szerven az óra- mutató járásával azonos irányban.  5. Lásd, ahogy az élő sejt-Megmentő elkezd szaporod-ni, ahogy felújítja a szervet (képzeld el, hogy a szerv lila színnel ragyog). Egy egészséges szerv a cél, ez maga a MÉRTÉK, az etalon. Képzelj el egy semleges színű szervet (az anatómiai atlasz szerint).  Az információs téren mindent megtehetsz – alkothatsz, életre tudsz kelteni bármit; továbbá azt, hogy ez az információ eléri a fizikai szintet.
 • 22. KÉRDÉSEK ÉS PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA  Számsor – 25122004  Ez segíteni fog, hogy meghozz bármilyen döntést, és nekiláss a feladat megoldásának. 1. Lila színű szférát képzelj, és vezesd belé az „örökkévalóság - végtelenség“ virágot aranyszínben; A „MEGOLDÁS“ számsor: 25122004. 2. Vezesd be a szférát a szívbe. 3. Határozd meg az elérendő célt: a döntés (gyógyulás) erős, összhangban van a Teremtő törvényeivel és a Természet minden ”valóságával”. Hatóidő: 24 óra és Örökkévalóság. Ezzel a kompozícióval a Világért, Földért jó munkálkodni.
 • 23. LÁTAS HELYREÁLLÍTÁSA Első változat: Vidd be a szférába az irányító számsort: 1891014. Kicsinyítsd a szférát teniszlabda nagyságúra, és vezesd a fejedbe. Vedd le a „szemüveged „ és képzeld el, ahogyan az ezüstös-fehér fény világit a szférából; ez olyan, mint egy vetítő, ami világít kifelé szemeidből. Második változat: A szem betegségétől függetlenül, vezesd be a sejt- Megmentőt a szemgolyókba, és sokszorosítsd azt, az óramutató járásának irányában. A beteg sejtek kiszűrődnek, vagy visszatérnek normál helyzetbe.
 • 24. IRÁNYITÁS KONKRÉT FELADATOK MEGOLDÁSÁHOZ  1. Képzeld el az ezüstös-fehér szférát, és helyezz bele még egy, vele majdnem azonos nagyságú és átmérőjű szférát.  2. Határozd meg a külső szférát, mint a makro-megmentés feladatáért felelőset, a belsőt(mikro) pedig személyesként. Add meg a konkrét feladatot. (Pl. a látás javítása vagy helyreállítása, de bármi lehet)  3. „Csomagold be“a belső szférát minden feladatával, és nézz a nagy szféra belsejébe.  4.Mindig, amikor a belső szféra hozzáér a külső szférához, megoldódnak a közös feladatok: többek között mindenki és önmagunk „megmentése”.
 • 25. KÖZLEKEDÉSI BALESETEK MEGAKADÁLYOZÁSA  Közlekedési balesetekmegakadályozása: ...11179  Mielőtt útnak indulsz ,mondd ki ezt a számsort gondolatban!  Felragaszthatod az autódban, és gondolatban elképzelheted a helyet, ahova ragasztottad. Amikor az 1-es számokra figyelsz, azok átmennek a gyors jelzések szerkezetébe, és egy egyesként mutatkozik, de a többi három számjegy fölött van.  Úgy néz ki, mintha négy 1-es lenne, de háromnak írjuk. Vizualizáld eredményként ezt: „a feladat gyorsan megoldódik”.
 • 26. PÉNZÜGYEK SZABVÁNYOZÁSA  71893142732 Koncentrálás közben, a számsorral vedd magad körül, tedd a pénztárcába, képzeld el az irodában, lakásban, tedd be a dokumentumokba, útlevélbe. 398  ez a számsor egyszerre megold sok problémát. Öt méteres Szféra belső szegélyén jelenik meg, kivilágítja azt és nagy sebességgel forog, tömörít a konkrét megoldás céljából. VÁLASZ A KÉRDÉSRE 417584217888 Örök fejlődés információjának forrása. Ez minden információ forrása, ez az örök fejlődési szint. Ebből a sorból ezüst fény fog leereszkedni rád, és a kérdésre vonatkozó gondolatot kapsz. IRÁ NYITÁS A VILÁG SZABADSÁGA ÉRDEKÉBEN  SZABADSÁG SZÁMA : 9189481  Képzeljük el szabad világot. Minden ország közi határ eltűnt, mindenki szabadon mozog, nincs szükség vízumokra, útlevelekre, SZABADSÁG van mindenhol.
 • 27. Betegségek, gondok szabványozásai NÁTHA ROSSZABBODÁSÁNAK ELKERÜLÉSE 1. Képzelj el magad előtt egy 10-15-cm átmérőjű szférát, amelynek belseje tükrökből van. A Belső tükör tere a Tanításról szóló információ területe ,”A megmentésről és harmonikus fejlődésről “. 2. Ebbe a tükör szférába nagyon gyorsan tekerd fel cérnaként az összes negatív információt (vagyis, jelen estben a náthát) egy gombolyagba. 3. Told ki ezt a szférát a végtelenbe. A PROBLÉMA-TEKERCS TEKERCSELÉSE 1. Képzelj el a jobb kulcs-csontnál, közel a pajzsmirigyhez, egy nem annyira nagy tekercset, akkorát, mint egy gyapjú labdagombolyag. Ezek – a problémáink: fájdalmak, betegségek, szituációk. 2. Tekerd fel, vezesd át a gyomron, szíven, belső szerveken. 3. Vizualizáld azt, ahogy csökken, kisebb lesz, letekeredik. A probléma is gyorsan kisebbedik, és feloldódik: teljességben letekeredett és el is eltűnt. 4. Vezesd ezt az információt az agykéregbe, igazolására annak, hogy: „Minden Mértékben, egységben van. Én így akarom, így van és így lesz.“
 • 28. KETTŐS-KÓNUSZ (TÖLCSÉR) TECHNOLÓGIA Balról jobbra Bal kónusz - Kijárat Mérce elérési pontja Jobb kónusz-Bejárat
 • 29. A jövőbeli szükséges események Szférájának létrehozásához A legstabilabb színt rögzítsd (tekintettel) 5 percig! HOGYAN HOZD LÉTRE? Ez a te feladatod… gondolkodj…
 • 30. MÚLT JELEN JÖVŐ ÖRÖKKÉVALÓ- SÁG VÉGTELENSÉG Hüvelyk ujj Mutató ujj Középső ujj Gyűrűs ujj Kisujj Anyag Energia Információ Idő Tér
 • 31. Diagnosztika Tenyereidet helyezd magad elé a kép szerint. Add meg a gondolati jelzést. Ha tested valamelyik részében valamelyik szerv az eredeti „Mértéken” kívül van, az ujjadban fogod érezni annak a testrésznek a változását, melyeket az ujjak reprezentálnak. (melegség, hideg, zsibbadás…) Bal kéz Jobb kéz
 • 32. Gyakorlat a pajzsmirigy irányításához 22:17 és 22:27 között összpontosíts a láb-és kéz hüvelykujj, nagyujj és a mutató ujjakra. (I-II.ujjak kézen és lábon) A pajzsmirigy egy érzékelő-kiválasztó szerepét tölti be, amely a változásokat szkenneli. Ha a jelzések cikk-cakk irányúak,akkor változások jelentkeztek különböző szerveken. Hozd a jelzést „Mértékbe”, egységbe , és a jelzés egyenes irányú lesz.
 • 33. Bal kéz Mutatóujj Gyűrűsujj Kisujj Jobb kéz Mutatóujj Gyűrűsujj Kisujj
 • 34. A gerinc megújulása • Írjuk fel a MÉRCE vagy MÉRTÉK (szabvány, norma) szót a gerinc mentén. • A jobb csípő elé helyezzük az első Szférát a „Gerincem Teljes Megújulása” információval • A jobb térdhez helyezzük a második Szférát a „Gerincem Teljes Megújulása” információval • A jobb bokához helyezzük a harmadik Szférát a „Gerincem Teljes Megújulása” információval, amely ki van töltve ezüstös-fehér színnel, és mentálisan kimondjuk „A Szervezet Teljes Megújulása a Teremtő Mértéke Szerint” • Az agy jobb féltekéjéből híd jön létre a bal agyfélteke felé információkkal, az pedig az endokrin rendszerbe küldi, hogy testünk a Teremtő Mértéke szerint működjön! • Elhelyezzük a dátumot és az információt, és elküldjük a végtelenbe
 • 35. Új tudatú ember
 • 36. A TEREMTŐ TE MAGAD VAGY!

—————

Vissza