Cikkek archívuma

Axiomatikussá vált hamis összefüggések

2016.03.17 16:48
  Eddig írásainkban többnyire a természetnek a tudomány által félreértett jelenségeiről volt szó. Ebben az írásban egy kicsit tovább megyünk, és bemutatjuk, hogy nem csak félreértésről van sok esetben szó, ami megakadályozza, hogy a valóságot lássuk, hanem félrevezetésről is. Ennek...

—————

Az emberré válás lehetséges útja

2016.03.17 15:18
  Amennyiben az emberi fajt földi eredetűnek tartjuk, és az állatvilágból eredeztetjük, akkor nemcsak meg kell tudnunk magyarázni azokat a különbségeket, amelyek elválasztják más állatfajoktól, de le kell tudnunk vezetni azokat az okokat is, amelyek a különbségek kialakulásáért...

—————

A Nagy Varázsló és a tanítvány

2016.03.17 15:08
  http://nuclearmorphology.hu Volt egyszer, hol nem volt, az idők kezdetén, amikor az elme hatalma még nagy volt, élt egyszer egy nagy varázsló. Mivel bölcs volt, kortalan és mindenható, egyedül élt elméjének elefántcsont tornyában a világtól elvonulva. Csak egy tanítványa követte oda is, akit...

—————

A félreértett mágnesség 3

2016.03.17 14:38
Az eddig tárgyalt mágneses jelenségekben, ideértve a mágneses szupravezetést, avagy szupramágnességet is, az elektromosság, az elektronok beláthatóan semmilyen szerepet nem játszottak, és ilyen szerepük fel sem vetődhetett. Azt a félreértést azonban, hogy az elektromágnességnek nevezett...

—————

A félreértett mágnesség 2

2016.03.17 14:28
Ebben, és az ezt követő írásokban tovább folytatjuk a mágnesség kevésbé, vagy még egyáltalán nem ismert jelenségeinek tárgyalását. Ennek során eljutunk oda, hogy felismerjük: a mágnesség sem önálló jelenség. Felismerjük azt is, hogy az elektromágnesség mégiscsak létezik, de a kifejezés csak azt a...

—————

A félreértett mágnes 1

2016.03.17 14:18
Ebben az írásban megkíséreljük bemutatni a Föld egyik legnehezebben megérthető, és legtöbbet vitatott jelenségét, a mágnesességet, és a Föld mágneses terét. Azt ugyanis mindannyian jól ismerjük a közvetlenül megtapasztalható tényekből, hogy a Földnek van mágneses tere, és azt is, hogy a...

—————

A félreértett bolygó – Az óriás pörgettyű

2016.03.15 20:18
Közérthetően, titkok és hókuszpókuszok nélkül megmagyarázzuk, hogy valójában mi-micsoda, és mi is történik ?  Elsőnek a bolygónkat, a Földet választottuk, amelyről több írás is fog szólni. Ez közülük az első.Nézzük meg a Földet úgy, mintha most látnánk először, és próbáljuk meg valami ismert...

—————

Mi történik most a világunkban?-folytatás...

2016.03.15 18:28
Ez az írás a „Mi történik most a világunkban?” című írásban megfogalmazott kozmológiai és kozmogóniai modell alapján ad előrejelzéseket, ha úgy tetszik, jóslatokat arra nézve, hogy mire lehet számítani abban az esetben, ha a Nap örvényrendszere valóban egy újabb anyaggyűjtési szakaszba...

—————

Mi történik most a világunkban?

2016.03.15 18:18
A részletekre itt ki nem térve, az elképzelés a következő. Az Univerzum eredetileg egy végtelen kiterjedésű, statikus közegből állhatott, amelynek részecskéi az oszthatatlan ősatomok. Ebben az összenyomható, rendkívül híg, homogén és izotróp közegben, a Statikus Univerzumban, indult meg valamilyen...

—————

Tabula Smaragdina – a Smaragdtábla...kicsit másképpen

2016.03.15 16:18
Részekből az Egész: Az okkult szövegek más nézőpontból. A Tabula Smaragdina, azaz a Smaragdtábla, ez a Hermész Triszmegisztosznak tulajdonított 11 mondat valójában a Mikrokozmosznak, a Príma Matériának, és Kvinteszenciának is nevezett Bölcsek Kövéről szól. Ha ezzel a ténnyel az elolvasása...

—————